JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP PROSTORA

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10 i 75/13) i člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup (Službene novine F BiH broj 28/12), člana 46. Statuta Kantonalne bolnice i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo broj 06-37-2911/12, Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica raspisuje

JAVNI OGLAS-PDF