JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.03.2019.godine

MAGNET
mjesec
JUNI 2019.
CT
mjesec JUNI 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.04.2019.godine

MAGNET
mjesec
JULI 2019.
CT
mjesec JULI 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AUGUST 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.05.2019.godine

MAGNET
mjesec
AUGUST 2019.
CT
mjesec AUGUST 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2019.godine

MAGNET
mjesec
 SEPTEMBAR 2019.
CT
mjesec SEPTEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec OKTOBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 10.07.2019.godine

MAGNET
mjesec
OKTOBAR 2019.
CT
mjesec OKTOBAR 2019.

pdf icon

pdf icon