JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 09.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
MART 2019.
CT
mjesec MART 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
APRIL 2019.
CT
mjesec APRIL 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MAJ 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.02.2019.godine

MAGNET
mjesec
MAJ 2019.
CT
mjesec MAJ 2019.

pdf icon

pdf icon

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.03.2019.godine

MAGNET
mjesec
JUNI 2019.
CT
mjesec JUNI 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.04.2019.godine

MAGNET
mjesec
JULI 2019.
CT
mjesec JULI 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AUGUST 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.05.2019.godine

MAGNET
mjesec
AUGUST 2019.
CT
mjesec AUGUST 2019.

pdf icon

pdf icon