JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Obavijest o informacijama na Odjelu radiološke dijagnostike

-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za CT dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 265 u periodu od 11-14h svakim radnim danom.
-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za MRI dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 271 u periodu od 09-14h svakim radnim danom.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 11.10.2019.godine

MAGNET
mjesec
JANUAR 2020.
CT
mjesec JANUAR 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 18.11.2019.godine

MAGNET
mjesec
FEBRUAR 2020.
CT
mjesec FEBRUAR 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 16.12.2019.godine

MAGNET
mjesec
MART 2020.
CT
mjesec MART 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
APRIL 2020.
CT
mjesec APRIL 2020.

pdf icon

pdf icon