JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 26.12.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec januar 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec januar 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 26.12.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec februar 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec februar 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 26.12.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec mart 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec mart 2018.

 

ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 16.10.2017. godine

MAGNET
mjesec JANUAR 2018.
CT
mjesec JANUAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.11.2017. godine

MAGNET
mjesec FEBRUAR 2018.
CT
mjesec FEBRUAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 19.12.2017. godine

MAGNET
mjesec MART 2018.
CT
mjesec MART 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 08.02.2018. godine

MAGNET
mjesec APRIL 2018.
CT
mjesec APRIL 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MAJ 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2018. godine

MAGNET
mjesec MAJ 2018.
CT
mjesec MAJ 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2018. godine

MAGNET
mjesec JUNI 2018.
CT
mjesec JUNI 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.04.2018. godine

MAGNET
mjesec JULI 2018.
CT
mjesec JULI 2018.

pdf icon

pdf icon