JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Obavijest o informacijama na Odjelu radiološke dijagnostike

-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za CT dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 265 u periodu od 11-14h svakim radnim danom.
-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za MRI dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 271 u periodu od 09-14h svakim radnim danom.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2019.godine

MAGNET
mjesec
 SEPTEMBAR 2019.
CT
mjesec SEPTEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec OKTOBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 10.07.2019.godine

MAGNET
mjesec
OKTOBAR 2019.
CT
mjesec OKTOBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec NOVEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.08.2019.godine

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2019.
CT
mjesec NOVEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec DECEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 12.09.2019.godine

MAGNET
mjesec
DECEMBAR 2019.
CT
mjesec DECEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon