JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 27.04.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec juni 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec juni 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 28.06.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec JULI 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec JULI 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AVGUST 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 09.07.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec AVGUST 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec AVGUST 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 28.08.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec AVGUST 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec AVGUST 2018.

 


ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MAJ 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2018. godine

MAGNET
mjesec MAJ 2018.
CT
mjesec MAJ 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2018. godine

MAGNET
mjesec JUNI 2018.
CT
mjesec JUNI 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.04.2018. godine

MAGNET
mjesec JULI 2018.
CT
mjesec JULI 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AVGUST 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 23.05.2018.godine

MAGNET
mjesec
AVGUST 2018.
CT
mjesec AVGUST 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2018.godine

MAGNET
mjesec
SEPTEMBAR 2018.
CT
mjesec SEPTEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec OKTOBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 16.07.2018.godine

MAGNET
mjesec
OKTOBAR 2018.
CT
mjesec OKTOBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec NOVEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.08.2018.godine

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2018.
CT
mjesec NOVEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec DECEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.09.2018.godine

MAGNET
mjesec
DECEMBAR 2018.
CT
mjesec DECEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon