JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Obavijest o informacijama na Odjelu radiološke dijagnostike

-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za CT dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 265 u periodu od 11-14h svakim radnim danom.
-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za MRI dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 271 u periodu od 09-14h svakim radnim danom.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec OKTOBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 10.07.2019.godine

MAGNET
mjesec
OKTOBAR 2019.
CT
mjesec OKTOBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec NOVEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.08.2019.godine

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2019.
CT
mjesec NOVEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec  NOVEMBAR I DECEMBAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 12.09.2019.godine

MAGNET
mjesec
DECEMBAR 2019.
CT
mjesec DECEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2019.
CT
mjesec NOVEMBAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 11.10.2019.godine

MAGNET
mjesec
JANUAR 2020.
CT
mjesec JANUAR 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 18.11.2019.godine

MAGNET
mjesec
FEBRUAR 2020.
CT
mjesec FEBRUAR 2020.

pdf icon

pdf icon