JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

U Odjelu ginekologije i porodiljstva uvedena nova operativna tehnika- laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH)

GrbU JU Kantonalna bolnica Zenica u Odjelu ginekologije i porodiljstva je uvedena nova operativna tehnika za pacijentice ovog Odjela-laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH), gdje se pacijentici odstrani uterus sa adnexima laparoskopski i ekstirpira vaginalnim putem bez pravljenja klasičnog reza na prednjem trbušnom zidu.Usluga je u redovnu proceduru uvedena u Kantonalnoj bolnici Zenica od februara 2018.godine, zahvaljući ginekološko-hirurškom timu na čelu sa dr Tarikom Zulovićem koji obavlja subspecijalistički staž na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla uz nesebičnu podršku njihovog tima na čelu sa prof.dr Dženitom Ljucom.

Ova vrsta zahvata se radi samo u pojedinim Kliničkim centrima u BiH, te njeno uvođenje u rutinsku proceduru u našoj ustanovi značajno poboljšava kvalitetu zdravstvene usluge pacijentica ovog Odjela.

Naučno osposobljavanje i usavršavanje ljekara u Odjelu za interne bolesti sa hemodijalizom

Dana 29.01.2018. godine mr.sci.dr Ekrema Mujarić javno je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Analiza ehokardiografskih parametara i ergometrijska procjena koronarne rezerve i učinkovitosti reparacije oštećene zone nakon akutnog infarkta miokarda“, i time stekla akademsku titulu doktor nauka.
Trenutno na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom doktorske disertacije pripremaju još tri doktora.

U naučno nastavno zvanje redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Zenici izabrani su prof. Salem Alajbegović i prof. dr Belma Pojskić.
Veliki značaj naučnog osposobljavanja i usavršavanja naših ljekara ogleda se u primjeni usvojenih znanja i vještina u praksi, a time i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi. Nadamo se da će dosadašnji uspjesi biti snažan pokretač za dalji napredak naših ljekara , a da će naša zdravstvena ustanova biti snažna naučna baza koja će omogućiti kvalitetnu stručnu praksu, naučni i istraživači rad.
Iskrene čestitke na dosadašnjem uspjehu i mnogo sreće u daljem radu.

Povodom smrti našeg prim. dr Danila Okiljević(1934.-2018.)

danilo2018Pozivamo Vas da zajedno podijelimo trenutke sjećanja na komemorativnoj sjednici 02. marta 2018. godine (petak) sa početkom u 10:30 sati U staroj zgradi Bolnice I. sprat na holu Odjela ginekologije i porodiljstva.

DIREKTOR
Doc. dr med. Sci. prim Rasim Skomorac

Čestitamo 1.mart Dan nezavisnosti BiH

Grb

Cijenjeni sugrađani BiH, korisnici naših zdravstvenih usluga i posjetioci naše web stranice,
upućujemo vam iskrene čestitke povodom 1. marta- Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice Zenica

Prezentacija „Projekta energetske efikasnosti“ u JU Kantonalna bolnica Zenica

vijest 22 02 2018

 21.02.2018. godine za predstavnike Vlade i Stručni kolegij JU KBZ u Sali direkcije prezentovan je „Projekat energetske efikasnosti JU Kantonalna bolnica Zenica“. Prisutnima se obratio direktor JU KBZ prim.doc.dr sc. Rasim Skomorac koji je najavio da uskoro počinje realizacija gore pomenutog projekta iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od 10 miliona eura, a koja je obezbjedila Vlada ZDK.