JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Direktor Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac

tel: 00 387 32 447-010
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Pomoćnik direktora za medicinske poslove - Dr Kasim Spahić

tel: 00 387 32 447-006
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Pomoćnik direktora za kvalitet - Hodžić dr Faruk, mag. bio. med. nauka

tel: 00 387 32 447-110
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7009
e-mail: @kbze.ba
web site: http://www.kbze.ba

Pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad - Docent dr prim. Ermin Čehić, mag. zdrav. nauka

tel: 00 387 32 447-036
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7009
e-mail: @kbze.ba
web site: http://www.kbze.ba

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove - Muamer Avdić, dipl. oec

tel: 00 387 32 447-008
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7049
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Pomoćnik direktora za pravne poslove Lejla Beganović, dipl. pravnik

tel: 00 387 32 447-012
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok: 7012
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Pomočnik direktora za sestrinstvo - Armina Babić, mg. zdrav. njege

tel: 00 387 32 447-009
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7009
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: http://www.kbze.ba

Tehnički sekretar - Ajla Bureković

tel: 00 387 32 447-010
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7010
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

LJEKARI KANTONALNE BOLNICE – DOBITNICI NAJVIŠIH DRUŠTVENIH PRIZNANJA

U proteklih 11 godina znatan broj istaknutih ljekara-specijalista, zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica, postali su laureati najviših društvenih priznanja Zenice, ostalih općina   Zeničko-dobojskog i jedne općine u Srednjobosanskom kantonu. Njima su nagrade dodjeljivane za izvanredne rezultate koje su postizali u struci, unapređenje zdravstvene zaštite u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i posebne pojedinačne domete.

Muminagic S

Prof. dr. sc. Sahib-Nino Muminagić, sadašnji dekan Zdravstvenog fakulteta Univerziteta Zenica i nekadašnji načelnik Službe za ortopediju i traumatologiju Kantonalne bolnice, postao je 1999. godine – uz Dan općine – dobitnikom NAGRADE ZENICE. Ova nagrada dodijeljena mu je, kako je napisano u obrazloženju, „za postignute rezultate u medicini iz domena intervencija i inovacija u ortopediji i traumatologiji“. Prim. dr. Muminagić u minuloj deceniji dobio je i najviša priznanja međunarodnog ranga poslije učešća na kongresima i u radu ostalih stručnih skupova.


Muharemovic R


U 2000-toj godini (povodom 15. septembra – Dana općine Zavidovići)
SPOMEN PLAKETA ZAVIDOVIĆA dodijeljena je i prim. dr. Refiku Muharemoviću, sadašnjem načelniku Službe za ortopediju i traumatologiju Kantonalne bolnice Zenica. U obrazloženju je navedeno da je dr. Muharemović dao „izvanredan doprinos unapređenju zdravstvene zaštite u općini Zavidovići i izvan nje“.


Kapidzic T
Prim. dr. Tariku Kapidžiću
20. marta 2001. godine (povodom Dana općine) dodijeljena je NAGRADA ZENICE „za postignute rezultate u oblasti ortopedije i traumatologije, a posebno za ugradnju prve proteze ramenog zgloba u historiji medicine Bosne i Hercegovine“. 


Sestic H
U 2002-goj godini još jednom ljekaru-specijalisti Kantonalne bolnice uručeno je najviše priznanje Zenice. Dr. Harun Šestić dobio je 20. marta pomenute godine – povodom Dana općine – NAGRADU ZENICE. U obrazloženju je navedeno da je priznanje dodijeljeno  „za rezultate postignute na polju hirurško-vaskularne znanosti, a posebno za spašavanje života teško ranjene djevojke Enise Odobašić u septembru 2001. godine“.


Strika A
U 2010. godini -  povodom obilježavanja 20. marta – Dana općine - najviše priznanje Zenice – NAGRADA ZENICE – dodijeljeno je i prim. dr. Aliji Striki, direktoru Kantonalne bolnice Zenica. U obrazloženju je navedeno da je dao „izuzetan doprinos u obnovi i razvoju infrastrukture i značajnom poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijalnom nivou, kao i u stvaranju jezgra kliničke bolnice Zenica“.


Cero I
Općinsko vijeće Viteza, koji pripada Srednjobosanskom kantonu, 28. aprila 2010. godine proglasilo je prim. dr. Ibrahima Ceru, načelnika Službe za hirurške bolesti Kantonalne bolnice Zenica, POČASNIM GRAĐANINOM ove općine. Dr. Cero je, napisano je u obrazloženju, „kao ljekar i humanista pružio izuzetnu pomoć građanima Viteza“.


KovacR
Dr. Rahmanu Kovaču
, načelniku Službe za neurologiju, 15. aprila 2010. godine – povodom Dana općine – uručena je PLAKETA KAKNJA. Dr. Kovač je, napisano je u obrazloženju, postao laureatom ovog priznanja „za izuzetan doprinos i postignute rezultate u poboljšanju zdravlja građana“.

 


Sve ove nagrade svjedoče o zavidnom ugledu i visokom profesionalnom rejtingu naše zdravstvene ustanove. Istovremeno znače i afirmaciju radno-stručnih sposobnosti i stalnog dokazivanja humanističkih opredjeljenja ljekara Kantonalne bolnice Zenica u praksi.

JZU Kantonalna bolnica Zenica vodeća je medicinska ustanova u Ze-do kantonu koja kontinuirano pruža zdravstvene usluge liječenja, njege i hospitalizacije pacijenata uz primjenu savremenih dijagnostičko-terapeutskih procedura i metoda liječenja, sa kvalitetnim i educiranim kadrom.

MISIJA

Profesionalno i pod jednakim uslovima pružanje savremenih i efikasnih zdravstvenih usluga bolničkog nivoa, svim pacijentima i korisnicima naših usluga, a prvenstveno pacijentima iz Ze-do kantona, što podrazumijeva:

  • održavanje i kontinuirano poboljšanje zdravlja pacijenata uz obostrano razumijevanje i zadovoljstvo,
  • kontinuiranu edukaciju kadrova u cilju sticanja novih znanja i vještina i ovladavanja metodama i tehnikama liječenja, uz stalno unapređenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga,
  • plansko ulaganje u razvoj i opremu u okviru raspoloživih materijalnih resursa, radi poboljšanja postojećih i kreiranja, usvajanja i uvođenja novih zdravstvenih usluga i metoda liječenja naših pacijenata,
  • namjeru da se poboljša saradnja sa širom zajednicom,
  • saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama i centrima za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

 

VIZIJA

  • da budemo referalni, regionalni lider i centar za pružanje medicinskih usluga visokog kvaliteta iz oblasti bolničke zdravstvene zaštite na regiji Srednje Bosne i šire,
  • da budemo klinička ustanova koja će razvijati i unapređivati naučno-istraživačku i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskog osoblja,
  • da pružamo usluge najvišeg nivoa sigurnosti i kvalitete,
  • da budemo ustanova u kojoj su pacijenti zadovoljni pruženim zdravstvenim uslugama,
  • da budemo ustanova u kojoj će postojati uslovi u kojima će se vrednovati rad, znanje i vještine svih zaposlenih.

 

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenataODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Obavijest o informacijama na Odjelu radiološke dijagnostike

-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za CT dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 265 u periodu od 11-14h svakim radnim danom.
-svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za MRI dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 271 u periodu od 09-14h svakim radnim danom.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 11.10.2019.godine

MAGNET
mjesec
JANUAR 2020.
CT
mjesec JANUAR 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 18.11.2019.godine

MAGNET
mjesec
FEBRUAR 2020.
CT
mjesec FEBRUAR 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 16.12.2019.godine

MAGNET
mjesec
MART 2020.
CT
mjesec MART 2020.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2020. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
APRIL 2020.
CT
mjesec APRIL 2020.

pdf icon

pdf icon