JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Mjere koje su poduzete u KB Zenica u skladu sa zaključcima Tima za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe

• Ograničava se posjeta bolesnicima na tri dana u sedmici, i to Utorkom, Četvrtkom i Nedjeljom od 13-14 h. U posjeti može da bude samo jedna osoba. Savjetovati posjetu bez bliskog kontakta ( udaljenost od pacijenta najmanje 1 metar.
• Načelnici mogu pooštriti redukciju posjeta prema vlastitoj procjeni, u dogovoru sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove. Na odsjecima intezivnih njega, neonatologije, hematologije, i drugih gdje leže imunokompromitirani bolesnici, reducirati posjetu sve do potpune zabrane.
• Zabranjuje se načelnicima odjela izdavanje dozvole za dodatnom posjetom.
• Kontrolne preglede u Bolnici uraditi samo kada nema druge mogućnosti a odjeli koji imaju ambulante u stacionaru, kontrolne preglede raditi isključivo u stacionaru.
• U operativnom programu, razmotriti mogućnost odgađanja operacija, poslije kojih se, po procjeni, očekuje liječenje u JIL-u.
• Potrebno planirati dva slobodna mjesta u JIL-u za hitne pacijente jer je transport pacijenata, sa respiratornom insuficijencijom (kojima je potrebno asistirano disanje), u kliničke centre, gotovo isključen kao mogućnost radi nedostatka mjesta u intenzivnim njegama.
• Odložiti prijem pacijenata na bolničku obradu, indikacije svesti samo na neophodno liječenje..
• Ulazak pacijenata u Bolnicu, samo sa uputnicom za bolnicu ili očigledna hitnost uz pratnju jedne osobe.

Zenica, 11.01.2019. god.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Spahić dr Kasim