JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Kantonalna bolnica Zenica - prva zdravstvena ustanova sa kojom je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Izliječimo zdravstvo“

vijest14 06 2019 04Danas su u prostorijama Kantonalne bolnice Zenica, potpisali Memorandum o saradnji, prof. dr. sc. prim. Rasim Skomorac, direktor kantonalne bolnice, i predstavnici Transparency interantional Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centara civilnih inicijativa (CCI), organizacija implemetatora projekta „Izliječimo zdravstvo“, u okviru koga je došlo do navedene saradnje

U borbi protiv korupcije neophodna je transparentnost, koordinacija i komunikacija, te saradnja sa svim uključenim stranama, što je Kantonalna bolnica svojim primjerom i pokazala. Kantonalna bolnica Zenica iskazala je i ranije spremnost da stane u kraj korupciji i učini sve da potencijalne rizike od korupcije u svojoj instituciji svede na minimum. Između ostalog, formiran je Tim za borbu protiv korupcije pri bolnici, te pokrenute procedure za objavu listi čekanja pacijenata. Saradnjom sa organizacijama civilnog društva, Kantonalna bolnica potvrdila je opredjeljenost da radi na prevenciji korupcije, prihvatajući ponuđena rješenja koja uključuju upotrebu modernih alata i inovativnih softverskih rješenja. Saradnja ima za cilj pomoći ustanovi da brže i lakše dalje realizuje aktivnosti u borbi protiv korupcije, te posluži kao primjer dobre prakse koji bi se preslikao i u druge zdravstvene ustanove u zemlji.

vijest14 06 2019 06„Pored velike podrške koju EU pruža generalno u borbi protiv korupcije, izuzetno značajno, ako ne i presudno je i uključivanje nadležnih institucija. Samo udruženi možemo se suprostaviti svim oblicima korupcije, posebno u zdravstvu, i na taj način obezbijediti da svaki građanin ima isti tretman i isti nivo zdravstvene usluge. Kako bi “izliječili zdravstvo”, poboljšali odgovornost i integritet zdravstvenih ustanova u BiH, neophodno je osigurati zajedničko djelovanje u borbi protiv korupcije. TI BiH i CCI kroz projekat "Izliječimo zdravstvo“ uspostaviće saradnju sa 15 zdravstvenih ustanova u BiH, te u periodu od dvije godine raditi sa zdravstvenim ustanovama na unapređenju internih akata s ciljem prevencije korupcije. Kantonalna bolnica Zenica prva je zdravstvena ustanova, od 15 planiranih, sa kojom se potpisuje Memorandum o saradnji." - izjavio je Emsad Dizdarević, projekt menadžer TI BiH.

Potpisnici Memoranduma, između ostalog, obavezali su se da će zajednički raditi na ostvarivanju prava pacijenata da dobiju informacije od značaja, a posebno vezano za liste čekanja za medicinske preglede i intervencije.

vijest14 06 2019 07Posebna pažnja će se posvetiti uvođenju transparentnih listi čekanja, što će biti ilustrovano na modelu jedne ustanove, konkretno Kantonalne bolnice Zenica. Cilj je prikazati dobre prakse - kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, čime se smanjuje mogućnost korupcije i sprječava zakazivanje pregleda „preko reda“. Transparentne, elektronske liste čekanja biće uvedene za one preglede i operacije gdje trenutno postoje najveće gužve. Ovaj pozitivan primjer biće predložen i drugim zdravstvenim ustanovama. Kantonalnoj bolnici Zenica biće osigurano prikladno programsko rješenje, kompatibilno postojećem softveru u okviru Kantonalne bolnice, za javno objavljivanje listi čekanja pacijenata za najznačajnije medicinske preglede i intervencije.“- istakao je Asmir Ćilimković, projekt menadžer CCI-a.

O projektu
Projektom „Izliječimo zdravstvo“, nastoji se doprinijeti smanjenju korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz angažman OCD-a u formulisanju politike, donošenju odluka i podržavanju javnih zdravstvenih ustanova u pružanju kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga građanima. Cilj će se postići poboljšanjem transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 zdravstvenih ustanova u BiH kroz pružanje sistemskih rješenja u ključnim oblastima rizika za korupciju. Projekat finansira Evropska unija. Više informacija o projektu pronađite na: http://euresurs.ba/project/9

FOTO GALERIJA IT SLUŽBA KBZ:

vijest14 06 2019 01 vijest14 06 2019 03 vijest14 06 2019 05 vijest14 06 2019 04
vijest14 06 2019 09 vijest14 06 2019 12 vijest14 06 2019 vijest14 06 2019 10