JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Naučno osposobljavanje i usavršavanje ljekara u Odjelu za interne bolesti sa hemodijalizom

Dana 29.01.2018. godine mr.sci.dr Ekrema Mujarić javno je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Analiza ehokardiografskih parametara i ergometrijska procjena koronarne rezerve i učinkovitosti reparacije oštećene zone nakon akutnog infarkta miokarda“, i time stekla akademsku titulu doktor nauka.
Trenutno na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom doktorske disertacije pripremaju još tri doktora.

U naučno nastavno zvanje redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Zenici izabrani su prof. Salem Alajbegović i prof. dr Belma Pojskić.
Veliki značaj naučnog osposobljavanja i usavršavanja naših ljekara ogleda se u primjeni usvojenih znanja i vještina u praksi, a time i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi. Nadamo se da će dosadašnji uspjesi biti snažan pokretač za dalji napredak naših ljekara , a da će naša zdravstvena ustanova biti snažna naučna baza koja će omogućiti kvalitetnu stručnu praksu, naučni i istraživači rad.
Iskrene čestitke na dosadašnjem uspjehu i mnogo sreće u daljem radu.