JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

U Odjelu ginekologije i porodiljstva uvedena nova operativna tehnika- laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH)

GrbU JU Kantonalna bolnica Zenica u Odjelu ginekologije i porodiljstva je uvedena nova operativna tehnika za pacijentice ovog Odjela-laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH), gdje se pacijentici odstrani uterus sa adnexima laparoskopski i ekstirpira vaginalnim putem bez pravljenja klasičnog reza na prednjem trbušnom zidu.Usluga je u redovnu proceduru uvedena u Kantonalnoj bolnici Zenica od februara 2018.godine, zahvaljući ginekološko-hirurškom timu na čelu sa dr Tarikom Zulovićem koji obavlja subspecijalistički staž na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla uz nesebičnu podršku njihovog tima na čelu sa prof.dr Dženitom Ljucom.

Ova vrsta zahvata se radi samo u pojedinim Kliničkim centrima u BiH, te njeno uvođenje u rutinsku proceduru u našoj ustanovi značajno poboljšava kvalitetu zdravstvene usluge pacijentica ovog Odjela.