JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Održan osmi kongres kardiologa i angiologa BiH

2018 10 1Od 20.-23.09.2018. godine u hotelu Hills u Sarajevu održao se 8.kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine i 4.kongres medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine. Kongres je oganizovan od strane Udruženja kardiologa BiH. Na kongresu je učestvovalo više od 400 učesnika iz 12 zemalja svijeta, a na sesijama su prezentovane aktuelne teme iz oblasti kardiologije. Ljekari i medicinske sestre Odjela interne medicine sa hemodijalizom su uzeli aktivno učešće na kongresu. Oralnim prezentacijama, poster sesijama, te kao članovi radnog predsjedništva na pojedinim sesijama dali su značajan doprinos ovom kongresu. Sa ukupno 10 naučno istraživačkih radova i 4 sestrinska rada uspješno su predstavili našu zdravstvenu ustanovu na ovom značajnom naučnom skupu. Čestitamo im na ostvarenom uspjehu i uloženom trudu, te se nadamo sličnim ostvarenjima i u budućem radu.