JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Počeo proces akreditacije Kantonalne bolnice Zenica

VIJEST 11 04 2018Edukacijom uposlenica i uposlenika u Kantonalnoj bolnici u Zenici u utorak je počeo opsežan proces akreditacije ove zdravstvene ustanove. Predavanja na prvom od šest modula održali su direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo i vanjski ocjenjivač i saradnik AKAZ-a mr.sci. Enis Hasanović. Obuci će prisustvovati i uposlenice i uposlenici Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u Zenici koji također ulazi u proces akreditacije.

„Počinjemo veliki i odgovoran posao. AKAZ je agencija koja će nas kroz taj proces voditi i koja će nam pomoći u njemu, cilj svih nas je da uspostavimo sistem kvaliteta i da ga održavamo, a certifikacija i akreditacija dolaze s uspostavom tog sistema u skladu sa najvišim standardima“, kazao je pred početak predavanja prim. dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora KBZ za medicinske poslove.

VIJEST 11 04 2018Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo u predavanju je polaznice i polaznike edukacije upoznao sa radom same Agencije, osnovnim pojmovima o standardima i procesu akreditacije o čemu je više govorio predavač mr.sci. Enis Hasanović i poželio im uspješnu obuku i daljnji proces kroz koji će proći, od facilitacije, preko samoocjena pa do vanjske ocjene.

„Danas krećemo u edukaciju koja je početak jednog zahtjevnog i odgovornog procesa koji je u interesu svakog pacijenta, ali i svakog zdravstvenog VIJEST 11 04 2018radnika. Bićemo vam na raspolaganju i na pomoći, i zajedno ćemo proći taj put“, kazao je doc.dr. Novo.

Iz menadžmenta KB Zenica kažu da u početak akreditiranja svih odjela ulaze organizaciono spremni te da će im u tome dodatno pomoći iskustvo Odjela za ginekologiju i porodiljstvo koji je pri kraju procesa reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” nakon okončanja akreditacionog ciklusa od tri godine.

Preuzeto sa www.zenicablog.com 11.04.2018.