JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Stručna saradnja KB Zenica sa  SRI RAMACHANDRA  MEDICAL CENTRE  Porur, Chennai, India

 GrbPokrenuta je saradnja između KB Zenica  i   SRI RAMACHANDRA  MEDICAL CENTRE  iz Indie. U tu svrhu  19.04.2018. g. Bolnicu je posjetio predstvanik centa iz Indie G-din  Jaulikar Mohamed Nayyar.
 Na radnom sastanku sa Pomoćnikom direktora za medicinske poslove i  ljekarima predstavnicima odjela hirurgije, neurohirurgije, ginekologije, urologije , ortopedije, neurologije i  radiološke dijagnostike  dogovoreni su oblici i principi dalje saradnje.U prvoj fazi saradnje planira se organizacija edukacijskih kampova i telemedicine.

 U Bolnici je, 24.04.2018. organizovan konferencijki video sastanak u kome su učestvovali neki od pomenutih ljekara specijalista i ljekari Centra iz Indie i na kome je dogovoreno da će  specijalisti Centra iz Indie iz oblasti neurohirurgije,  neurologije, hirurgije,  ortopedije (sportska medicina) i radiološke dijagnostike posjetiti  KB zenica 26 -27. 04. 2018. g. Teržište saradnje će biti razmjena iskustava i edukacija iz endoskopskih procedura a postoji prostor proširenja aktivnosti i na ostale oblasti medicine.