JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Danas je na 146. Sjednici Vlade ze-Do kantona jednoglasno usvojen Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2017.

KANTONALAN BOLNICA ZENICA
Bolnica je u izvještajnom periodu ostvarila prihod od 59.823.932,00 KM što je za 7.089.583,00 KM ili 13% više u odnosu na prethodnu godinu i 9% više u odnosu na planirani iznos. Rashodi su ostvareni u iznosu od 57.127.143,00 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1.232.486,00 KM ili 2%, dok su u odnosu na plan manji za 1.286.957,00 KM ili 2%.Ostvarena dobit u poslovanju je 2.696.789,00 KM što je prvi put u poslijeratnom periodu.


Navedeni finansijski rezultat je postignut zahvaljujući koordiniranom radu i zalaganju Vlade Ze-Do kantona, Upravnog odbora i kompletnog menadžmenta ustanove te predanim radom svih zaposlenika.
Ranijim aktivnostima uz pomoć Vlade obezbijeđen je dugoročni kredit u iznosu od 16 miliona KM, čijom je realizacijom omogućeno vraćanje ranije nagomilanih dugova prema svim dobavljačima. Postojala je svakodnevna opasnost od potpune blokade rada ustanove, servisiranje kvarova na opremi se nije moglo izvoditi zbog dugovanja, snabdijevanje lijekovima i potrošnim materijalima je bilo na minimumu i daleko ispod potreba, a prihodi po osnovu ugovorenih usluga sa ZZZ Ze-Do kantona, SBK, kao i Federalnog Fonda solidarnosti bili su u padu jer nisu mogli biti ostvarivani zbog kvarova na aparatima,čija je popravka trajala mjesecima, opet zbog neizmirenih dugova.


Kroz pregovore sa dobavljačima ostvarena je dodatna ušteda od preko 3 miliona KM, kroz oslobađanje od zateznih kamata, kao i davanje rabata na ukupni dug. Vraćeno je povjerenje dobavljača, redovno su izmirivane obaveze i omogućeno kvalitetnije provođenje tenderskih procedura.

Uspostavljena je kontinuirana nabavka lijekova, dijagnostičkih sredstava za laboratoriju i druge servisne djelatnosti te potrošnog medicinskog materijala.Potpisivanjem ugovora za full servis radioterapije, onemogućeni su ranije stalno prisutni zastoji u pružanju usluga onkoloških pacijenata  i značajno povećan prihod od Federalnog Fonda na preko 800.000 KM tj. 50%. Kroz ful servis i izmirenje dugovanja za dijagnostičke aparate (magnetna rezonanca i CT) omogućen je kontinuitet u radu dijagnostike i zastoji svedeni na minimum što je smanjilo i liste čekanja.

U protekloj godini su potpisani kolektivni ugovori sa oba  sindikata iz oblasti zdravstva i prvi put za više od 10 godina omogućeno značajno povećanje plaća, a to je ostvareno zahvaljujući i angažmanu Zavoda zdravstvenog osiguranja i značajnom povećanju priliva sredstava.
Prepoznajući potrebu zanavljanja opreme i nabavku savremenih aparatak kao redovan servis aparata,  Vlada Ze-Do kantona je samo u 2017. izdvojila preko 4 miliona KM, za kapitalne transfere za Bolnicu i time dala snažnu podršku daljnjem unaprijeđenju kvaliteta i kvantitete rada ustanove.

Između ostalih značajnih nabavki iz sredstava rebalansa budžeta za 2017.god. kupljen je moderan digitalni rtg aparat, koji će značajno smanjiti upotrebu rtg filmova i tako ostvariti uštede, a postići se značajno povećanje kvalitete, dostupnosti i arhiviranja snimaka kroz PAX i bolnički informacioni sistem. Nabavljen je i još jedan CT aparat što će omogućiti smanjenje listi čekanja i omogućena kvalitetna rezerva u slučaju kvarova. Kupljen je i najmoderniji neurohirurški operacioni mikroskop vrijednosti preko 4000 000 KM.

U protekloj godini usvojen je i novi Pravilnik o radu i nova sistematizacija radnih mjesta, a zaustavljen je i raniji trend neracionalnog povećanja broja zaposlenih, vodeći računa o stvarnim potrebama i finansijskim mogućnostima ustanove.

Bolnica je prestala biti problem, stabilizirala poslovanje i organizaciju  i nastavila razvoj u respektabilnu zdravstvenu ustanovu sa stručnim medicinskim kadrom i nabavkom moderne opreme, polako stiče uslove za sljdeći korak i sticanje statusa Univerzitetske bolnice, što je naš cilj.
Prepoznajući mogućnosti javno privatnog partnerstva, bolnica je u protekloj godini započela i u ovoj godini ozbiljno odmakla rad na uspostavi i realizaciji projekta interventne kardiologije čiju realizaciju očekujemo u skorije vrijeme i na čemu predano radi kompletan radni tim Bolnice.

Na kraju, Vlada Ze-Do kantona je u protekloj godini započela aktivnosti na obezbjeđenju kredita od 10 miliona Eura od strane EBRD-a i vrlo smo blizu realizacije generacijskog Projekta energijske efikasnosti koji će dati bolnici novo lice i funkcije. Samo ukratko, planirana je zamjena svih krovova, postavljanje modernih termoizolacionih fasada, kao i zamjena prozora na svim objektima Bolnice, izgradnja novog termobloka na zemni plin, zamjena kompletne instalacije grijanja u objektima i ugradnja klimatizacije, razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije, nadogradnja hronično nedostajućih novih  2800 m2 prostora i izmještanje hiospitalnih odjela iz podrumskih prostorija te značajno proširenje kapaciteta i izgradnju moderne intenzivne njege.