JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Čestitamo 25. novembar Dan državnosti BiH

GrbCijenjeni sugrađani BiH, korisnici naših zdravstvenih usluga i posjetioci naše web stranice, upućujemo vam iskrene čestitke povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Menadžment i uposlenici JU Kantonalna bolnica Zenica

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JU KBZ

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i člana 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst, br.: 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine), br.: 20/1-1-1216 od 29.01.2019. godine, direktor raspisuje:

 

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU KBZ

PDF OGLAS

Posjeta i edukacija specijaliste oftalmologije iz Kliničkog Centra Crne Gore JU Kantonalna bolnica Zenica iz oblasti okuloplastike

U četvratak i petak 03. i 04. oktobra, Odjel oftalmologije JU Kantonalna bolnica Zenica je imao jedinstvenu priliku da ugosti i educira kolegu iz Kliničkog Centra Crne Gore iz oblasti okuloplastične i rekonstruktivne hirurgije, a u sklopu Sporazuma o saradnji Kliničkog Centra Crne Gore i JU Kantonalna bolnica Zenica potpisanih od strane direktora KC Crne Gore dr. Jevte Erakovića i direktora Kantonalne bolnice Zenica prof. dr. sc.prim. Rasima Skomorca.

odjel oftalmologije i gostGost iz Kliničkog Centra Crne Gore dr. Nemanja Golubović je boravio dva dana i za to vrijeme urađeno je šest operativnih zahvata, od čega treba izdvojiti sljedeće operativne zahvate: vanjska dakriocistorinostomija (EX-DCR), ekscisija i rekonstrukcija velikog basocelularnog tumora medijalne kantalne regije, i donjeg kapka; senilna ptoza; rekonstrukcija anophthalmičnog sakusa i donjeg forniksa bukalnim graftom sluznice; te obavljene kontrole ranije operisanih pacijenata sa diskusijom o slučajevima i tehnikama obavljenih operativnih zahvata.

ODRŽANA PRESS KONFERENCIJA U KBZ

Povodom posljednjih dešavanja vezanih za implementciju nekoliko značajnih projekata u JU Kantonalnoj bolnici Zenica održana press konferencija na kojoj želimo pojasniti cijelu situaciju oko vlasničkog spora koji se vodi sa Gradskom upravom Zenica.

Projekat EE je generacijski projekat i prekretnica prema savremenoj bolnici sa tendencijiom daljnjeg razvoja u UNIVERZITETSKU BOLNICU ili svođenje bolnice na znatno manje kapacitete i gubitak posla za značajan broj zaposlenika.

Projekat energetske učinkovitosti se finansira se sredstvima EBRD kredita u vrijednosti od 10 mil €, te dodatno sredstvima granta od 1 mil.€, sa predviđenim zaduženjem ZeDo kantona.

To će biti najveće ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju Kantonalne bolnice od njezine izgradnje 1959.godine. Projekat prije svega predviđa zamjenu postojećeg termobloka na ugalj sa modernim na plin. Obzirom da je sadašnja kotlovnica značajan zagađivač okoline, time bi se znatno smanjilo zagađenje okološa prije svega grada, a iz ukupnih sredstava predviđeno je izdvajanje 1 mil. KM za finansiranje gasovoda do blizine bolnice, za potrebe gradskog preduzeća Zenica-gas, te će priključak na gas biti na raspolaganju i drugim stanovnicima grada.

Projektom je predviđena i zamjena svih postojećih krovnih konstrukcija, sa kancerogenim azbestnim pokrovom, zamjenu svih starih drvenih prozora, novim aluminijumskim profilima. Postavljanje moderne fasade na sve objekte bolnice, zamjenu instalacija grijanja i ugradnju klimatizacije u sve objekte. Time se stvaraju uslovi za znatno kvalitetniju produkciju i iskorištavanje prozvedene toplotne energije u termobloku. Rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u bolnici, sa ciljem spriječavanja plavljenja podrumskih prostora bolnice koji koriste i pacijenti i osoblje. Zamjenu zastarjele opreme vešeraja i načina njegovog funkcionisanja. Kako je jedan od najvećih problema ustanove nedostatak prostora, što onemogućava daljnji razvoj, predviđena je i nadogradnja novih 3000 m2 prostora, koji bi omogućio formiranje savremene intenzivne njege sa 15 kreveta, što je jedno od uskih grla ustanove, kao i izmještanje pacijenata i osoblja iz odjela koji funkcionišu u neuslovnim podrumskim prostorima (ortopedija i traumatologija, neurohirurgija, plastična hirurgija). Ove nadogradnje bi takođe omogućile daljnje rekonstruktivne radove u ustanovi te vrlo izgledno formiranje centralnog operativnog bloka, koji je srce svake savremene bolnice. Interventna kardiologija je skup savremenihne hirurških metoda tretmana izvjesnog broja oboljenja srca i velikih krvnih sudova . Ove procedure se ostvaruju pomoću specijalnih katetera koji se u srce i velike krvne sudove uvode iz perifernih arterija.

ODGOVOR DIREKTORA  BOLNICE GRADU ZENICI

PREDMET: Vlasničko-pravni odnosi na nekretninama JU Kantonalna bolnica Zenica

U vezi Vašeg akta broj 02-49-21739 od 4.10.2019.godine kojim predlažete potpisivanje sporazuma o prenosu vlasništva nad zemljištem i objektima u krugu JU Kantonalna bolnica Zenica uz uslov da Vlada Zeničko-dobojskog kantona preuzme obavezu finansiranja jednog od tri projekta (projekt izgradnje kompleksa zatvorenih bazena, projekt izgradnje otvorenih bazena, projekt izgradnje žičare) kao određenu kompenzaciju za građane Zenice, dajemo slijedeći odgovor.

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 Dn 010836 19 Gz od 5.9.2019. godine, koje je zaprimljeno u JU Kantonalna bolnica Zenica dana 8.10.2019. godine, poništena je uknjižba prava vlasništva na nekretninama označenim kao lc.c.br. 66/6, 66/1, 66/10, 66/14, 66/13, 66/2, 66/8, 66/9, 66/11, 66/12, 66/4, 66/5, 66/3, 66/7, 66/15 na Grad Zenicu i predmet je vračen prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Na osnovu gornjeg Rješenja, pravno je prestala mogućnost sklapanja sporazuma o prenosu vlasništva sa Grada Zenica na Bolnicu Zenica iz prostog razloga jer Grad Zenica nije vlasnik. Obzirom da iz ostalih navoda Vašeg akta proizlazi spremnost gradske uprave za podrškom u realizaciji projekata JU Kantonalna bolnica Zenica a čija realizacija je dovedena u pitanje međusobnim sporom o vlasništvu nekretnina (zemljišta i objekata), i dalje smatramo da to pitanje možemo i trebamo riješiti mirnim putem tj. dogovorom uz uvažavanje postojećeg činjeničnog stanja i primjenom važećih zakonskih odredbi u odnosu na takvo činjenićno stanje bez nerealnog uslovljavanja.

DIREKTOR

Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac

ODGOVOR U PDF-U