JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Obilježavanje 1.Decembra- Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

GrbObilježavanje Prvog decembra, Dana borbe protiv HIV/AIDS-a odvija se pod motom TESTIRAJ, LIJEČI, SPRIJEČI.
Centar za dobrovoljno, anonimno savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS, Infektivnog odjela JU Kantonalna bolnica Zenica, organizira obilježavanje      Prvog decembra.
Dana, 30.11. 2018. u 12 sati. u prostorijama Zdravstvenog i Medicinskog fakulteta Univerziteta i Zenici, će biti organizirano besplatno i anonimno     testirati na HIV, i podjela edukativnog materijala. Certificirani savjetnici za HIV/AIDS će održati radionicu na temu: TESTIRAJ SPRIJEČI LIJEČI.

Svi zainteresirani se mogu testirati dana, 01.12. 2018 . u vremenskom periodu od 08:00-20.00 u Infektivnom odjelu JU Kantonalna bolnica Zenica, Centar za dobrovoljno, anonimno, savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS /bočni ulaz/ uz stučne savjete i edukativni materijal.

Održan 52. Nacionalni Kongres turskih oftalmologa u Beleku, Turska

Specijalista Odjela oftalmologije mr.sci. Jovanović dr Nina, je u periodu od 13-18.11.2018. godine bila pozvani predavač ispred Sekcije mladih oftalmologa na 52. Nacionalnom Kongresu turskih oftalmologa u Beleku, Turska. Na kongresu je učestvovalo 2000 oftalmologa, dok je sekcija mladih oftalmologa okupila 35 internacionalnih pozvanih predavača, uključujući tri mlada oftalmologa iz Bosne i Hecegovine.

Jovanović dr Nina je JU Kantonalnu bolnicu Zenica i Odsjek za okuloplastiku Odjela oftalmologije predstavila radom: “Repair of a large medial lower eyelid and periocular region defect using Mustarde rotational flap”.

Ovo je drugo po redu pozvano predavanje Jovanović dr Nine u Sekciji mladih oftalmologa Turske, te se planira nastavak iste saradnje, razmjena iskustava i gostovanje profesora i stručnjaka iz Turske i u Kantonalnoj bolnici Zenica u skorijoj budućnosti.

Picture1 Picture2

Prenosimo:
Inicijativa za ukidanje ili drastično smanjivanje visine naknada za KGZ i KN ?

Almir Dračo, vijećnik u Gradskom vijeću Zenica uputio je nekoliko zanimljivih inicijativa, posebno ističemo one koje se odnose na ukidanje određenih nameta privredi, kao i inicijativa koja se odnosi na kladionice.

Preuzeto: http://www.direktno.ba/

Zašto inicijativa za ukidanje ili drastično smanjivanje visine naknada za KGZ i KN ?

Kroz protekli dio mandata u GV Zenica bavili smo se većinom infrastrukturnim problemima (koji su,naravno,nezaobilazni),politikanstvom,populističkim skupljanjem poena kod građana,ispoljavanjem lične nekulture kroz vrijeđanja, etiketiranja, omalovažavanja, ismijavanja itd. Vrlo malo ili nikako je bilo konkretnih konstruktivnih odluka koje bi išle u pravcu poboljšanja života običnog građanina, oživljavanja privrede, otvaranja novih radnih mjesta, stvaranje ljepšei pozitivnije slike o Zenici kao privlačnom mjestu za ulaganje domaćih i stranih investitora.

Sa tom namjerom sam na sjednici od 26.07. 2018. podnio vijećničku inicijativu za ukidanje ili drastično smanjivanje naknade za KGZ i KN ( iz kolegijalnih razloga moram da spomenem da su isto pitanje postavili vijećnica Sanja Renić i vjećnik Adnan Šabani). Naravno, kao i što je bila česta praksa u dosadašnjem radu ovog saziva GV, nisam dobio odgovor od nadležne službe u roku propisanom poslovnikom( 30 dana), osim na istoj sjednici od strane Gradonačelnika Fuada Kasumovića, u vidu repliciranja, kroz koje nije pokazana trenutna želja i namjera za istim.

Moram da spomenem da nemam nikakve direktne ili indirektne materijalne koristi od podnošenja ove inicijative, niti sam i od koga izlobiran da ovo podnesem. Jedino mi je cilj da svojim kontinuiranim praćenjem društvenih potreba i problema dam svoj skroman doprinos unapređenju života svih nas, a pogotovo onih koji su kičma društvenog života – privrednici i njihovi uposlenici.Iako nisam ekonomista, ne treba imati mnogo inteligencije pa uvidjeti ovaj problem i nepravdu koja se čini realnom sektoru u Zenici. Raspitujući se za ovu problematiku, dolazim do poraznih činjenica opterećenosti tog sektora brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima, a to je da su ti nameti, u odnosu na zemlje EU i okruženja, najveći.

Usput, hvalimo se dobijanjem BFC certifikata, a veoma smo nepopularni i neprivlačni za ulaganje i, između ostalog, radi ovih parafiskalnih nameta, koje sam na toj sjednici nazvao ,,legalnim reketom“.
Zašto ova inicijativa:
1) Radi rasterećivanja privrede i privrednika od onih nameta koji nisu ni potrebni, ni fer, ni moralni,(opterećenje po zaposleniku u F BiH je 71 %).
2) Stvaranje povoljnijeg ambijenta potencijalnim domaćim i stranim investitorima
3) Jačanje konkurentnosti naših privrednika spram privrednika iz EU I zemalja okruženja
4) Usmjeravanje sredstava koja preduzeća odvajaju za KGZ i KN u direktne nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Preuzeto Naša riječ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA

U funkciju pušteni novi CT i digitalni RTG aparat

Pacijentima u Kantonalnoj bolnici Zenica od jučer (ponedjeljak) su na usluzi novi uređaj za kompjutersku tomografiju (CT), te novi digitalni RTG aparat. Svečanosti su prisustvovali direktor Bolnice doc.dr. Rasim Skomorac i ministar zdravstva ZDK dr. Dragoljub Brenjo te načelnica Odjela radiološke dijagnostike prof.dr. Alma Efendić. Tokom prezentacije na Odjelu radiologije istaknuto je da će puštanjem u rad novih aparata biti znatno povećan kvalitet usluga pacijentima, smanjene liste čekanja, ali će u svakodnevnom radu, u odnosu na stare aparate, novi donijeti i znatne uštede.

Smanjit će liste čekanja

“Strateški cilj nabavke novog 32-slajsnog CT aparata bio je uvođenje novog procesa akvizicije odnosno skeniranja pacijenata, koji će uz postojeći 40-slajsni CT aparat visoke klase pomoći u skraćivanju liste čekanja i snimanju rutinskih pregleda tako da ćemo, u suštini, imati brži i efikasniji rad na Radiologiji”, kaže načelnica dr. Efendić, koja ističe da u okviru mjesec-mjesec i po dana izvrše sve dijagnostičke pretrage, osim CTLS-a kičme koji se čeka duže.

“Također, hitni slučajevi uopće ne čekaju a onkološki pacijenti kojima je potreban pregled se zakazuju po datumima kada im je pregled potreban”, ističe načelnica Efendić.

“Zadovoljstvo nam je da možemo predstaviti naše nove mogućnosti u okviru Odjela za radiologiju. Puštanjem u rad novih aparata mi podižemo nivo naših usluga, omogućavamo brži protok pacijenata na CT dijagnostici i na neki način štedimo 40-slajsni aparat kojeg ćemo koristiti za komplikovanije usluge. Također, instaliranjem digitalnog RTG aparata i digitalizacijom snimaka izbacuje se korištenje filmova i komora za razvijanje, te potrošnje hemikalija koje se koriste u tom procesu, a značajno podižemo kvalitet snimaka i omogućavamo dostupnost snimaka na svim tačkama u Bolnici tako da nadležni doktor može pogledati i očitati slike na svom računaru”, kaže direktor Skomorac, ističući da digitalizacija značajno podiže nivo usluga Bolnice i pacijentima pruža komoditet jer više sa sobom neće morati nositi snimke koje nekad izgube i moraju ponoviti.

Održan osmi kongres kardiologa i angiologa BiH

2018 10 1Od 20.-23.09.2018. godine u hotelu Hills u Sarajevu održao se 8.kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine i 4.kongres medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine. Kongres je oganizovan od strane Udruženja kardiologa BiH. Na kongresu je učestvovalo više od 400 učesnika iz 12 zemalja svijeta, a na sesijama su prezentovane aktuelne teme iz oblasti kardiologije. Ljekari i medicinske sestre Odjela interne medicine sa hemodijalizom su uzeli aktivno učešće na kongresu. Oralnim prezentacijama, poster sesijama, te kao članovi radnog predsjedništva na pojedinim sesijama dali su značajan doprinos ovom kongresu. Sa ukupno 10 naučno istraživačkih radova i 4 sestrinska rada uspješno su predstavili našu zdravstvenu ustanovu na ovom značajnom naučnom skupu. Čestitamo im na ostvarenom uspjehu i uloženom trudu, te se nadamo sličnim ostvarenjima i u budućem radu.