JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Povodom smrti našeg Prim. dr Milan Vujičić  (1946-2019)

MilanVujicicPozivamo Vas da zajedno podijelimo trenutke sjećanja na komemoraciji 07. januara 2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:30 sati u staroj zgradi Bolnice I. sprat na holu Odjela ginekologije i porodiljstva.

DIREKTOR  Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 20a.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i člana 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst, br.: 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine), br.: 20/1-1-1216 od 29.01.2019. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JU KBZ:

VIŠE U PDF-u