JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Pogoršalo se stanje jednog pacijenta

GrbPogoršalo se stanje pacijenta iz Tešnja pozitivnog na Korona virus, koji je na liječenju u KB Zenica. Ima smetnje sa disanjem i upalu pluća i jučer je premješten na bolnički Odjel za infektivne bolesti. Za sada nije priključen na aparat za mehaničku ventilaciju.

Operativni tim KB Zenica: 21.03.2020. 08,00 h

ODLUKA

Na osnovu clana 61. Statuta (precisceni tekst broj 20/1-1-8331 od 31.7.2018 godine) Kantonalne bolnice Zenica i na osnovu Odluke Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje novog corona virusa (Odluka broj 11-33-1335-16/20 od 4.3.2020 godine) i Naredbe Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (broj 11-33-1335/20 od 13.3.2020), direktor Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, donosi slijedecu odluku!

Ljekarima Kantonalne bolnice Zenica kojima je odobren dopunski rad u drugim zdravstvenim ustanovama do daljnjeg se zabranjuje obavljanje dopunskog rada.

ODLUKA U PDF-u

Primljena nova pacijentica pozitivna na Korona virus na liječenje

GrbPacijentica iz Zenice za koju je jučer dokazano da je pozitivna na Korona virus, jučer popodne je primljena na liječenje u KB Zenica. Trenutno je na liječenju i izolaciji ukupno pet pacijenata. Svi su u stabilnom stanju. Svi pacijenti su infekcija izvan BiH. Za sada u Kantonu nema pacijenata iz kontakta sa oboljelim.

Operativni tim KB Zenica: 20.03.2020. 07,30 h

Informacije iz Ju KB Zenica

GrbPacijent iz Visokog koji je bio opserviran u izolaciji u KB Zenica negativan na korona virus. I dalje su četiri pacijenta na liječenju u KB Zenica i za sada su u stabilnom stanju.

Operativni tim KB Zenica : 19.03.2020   15,30 h

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

1. ODSJEKA NUKLEARNE MEDICINE

1.1. Svi pacijenti kojima je izvađena krv za analizu hormona štitne žlijezde na Odsjeku za nuklearnu medicinu će moći podizati nalaze PO DATUMIMA NARUDŽBE.
1.2. Pacijenti koji urade nalaze na drugom mjestu iste mogu donijeti i ostaviti na očitanje.
1.3. TERMIN ZA NAVEDENE PACIJENTE JE SVAKIM RADNIM DANOM OD 11:00 DO 13:00 SATI NA KAPIJI 2 – IZLAZNA KAPIJA JU KBZ.
1.4. Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.

 2. ODJELA MEDICINSKO-BIOHEMIJSKE I IMUNOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Pacijenti će sve nalaze moći podizati svakim radnim danom u terminu od 13:30 do 14:30 sati na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ. Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.

3. ODJELA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Pacijenti će sve nalaze moći podizati svakim radnim danom u terminu od 12:00 do 14:00 sati na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ. Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.

4. KOMISIJA ZA VANKANTONALNO LIJEČENJE

Pacijenti će sve odluke i saglasnosti moći podizati svakim radnim danom u terminu od 09:00 do 12:00 sati na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ. Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.

5. ODJEL MIKROBIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Pacijenti će sve nalaze moći podizati svakim radnim danom u terminu od 11:00 do 14:00 sati na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ. Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.

6. TRANSFUZIJSKI CENTAR

Pacijenti će sve nalaze moći podizati svakim radnim danom u terminu od 13:30 do 14:30 sati na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ. . Ovakav raspored će se primjenjivati od 19.03.2020. godine pa do daljnjeg.