JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Danas je na 146. Sjednici Vlade ze-Do kantona jednoglasno usvojen Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2017.

KANTONALAN BOLNICA ZENICA
Bolnica je u izvještajnom periodu ostvarila prihod od 59.823.932,00 KM što je za 7.089.583,00 KM ili 13% više u odnosu na prethodnu godinu i 9% više u odnosu na planirani iznos. Rashodi su ostvareni u iznosu od 57.127.143,00 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1.232.486,00 KM ili 2%, dok su u odnosu na plan manji za 1.286.957,00 KM ili 2%.Ostvarena dobit u poslovanju je 2.696.789,00 KM što je prvi put u poslijeratnom periodu.


Navedeni finansijski rezultat je postignut zahvaljujući koordiniranom radu i zalaganju Vlade Ze-Do kantona, Upravnog odbora i kompletnog menadžmenta ustanove te predanim radom svih zaposlenika.
Ranijim aktivnostima uz pomoć Vlade obezbijeđen je dugoročni kredit u iznosu od 16 miliona KM, čijom je realizacijom omogućeno vraćanje ranije nagomilanih dugova prema svim dobavljačima. Postojala je svakodnevna opasnost od potpune blokade rada ustanove, servisiranje kvarova na opremi se nije moglo izvoditi zbog dugovanja, snabdijevanje lijekovima i potrošnim materijalima je bilo na minimumu i daleko ispod potreba, a prihodi po osnovu ugovorenih usluga sa ZZZ Ze-Do kantona, SBK, kao i Federalnog Fonda solidarnosti bili su u padu jer nisu mogli biti ostvarivani zbog kvarova na aparatima,čija je popravka trajala mjesecima, opet zbog neizmirenih dugova.

PREDSTAVLJANJE KANTONALNE BOLNICE ZENICA I BiH U SAD-u NA AANS 2018 U NEW ORLEANSU

VIJEST 28 05 2018 03Od 28.04.2018. do 02.05.2018. u New Orlensu, SAD, održan je Kongres Američke neurohirurške asocijacije (American Association of Neurological Surgeons), a u nastavku i Leadership Symposium na Semmes Murphey  klinici u Memfisu 04.05.2018. Na oba ova događaja kao pozvani predavač boravio je Doc.dr.sc. Rasim Skomorac. Na AANS-u je u sklopu Internacionalnog dijela Kongresa imao prezentaciju pod naslovom „Surgery for Posterior Fossa Tumors-our experience“ i ista je visoko ocijenjena kroz diskusiju, obzirom na uslove u kojima radimo i naše tehničke mogućnosti u poređenju sa američkim kolegama, kao i kolegama iz drugih zemalja svijeta. Na Leadership simpozijumu, kao Predsjednik Udruženja Neurohirurga u BiH, kroz svoju prezentaciju predstavio je Organizaciju neurohirurških jedinica u zdravstvenom sistemu BiH.

U JU Kantonalna bolnica Zenica urađena kompleksna rekonstrukcija velikog koštanog defekta glave korištenjem posebnog 3D kalupa

Proteklih dana, u saradnji Odjela za neurohirurgiju Kantonalne bolnice Zenica i  iDEAlab centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, urađena je kompleksna rekonstrukcija velikog koštanog defekta glave korištenjem posebnog 3D kalupa. Projekat su realizirali Mr.sci.med.dr. Hakija Bečulić i  Mr.sci. Denis Spahić.

 Radi se o mladom pacijentu kojem je zaostao veliki defekt lobanje nakon teške kraniocerebralne povrede. Defekt je, praktično, obuhvatao cijelu desnu polovinu lobanje i protezao se na krov očne šupljine, što je predstavljalo veliki estetski i funkcionalni problem. Obzirom na veličinu defekta, nije bilo moguće načiniti adekvatnu rekonstrukciju primjenom standardnih neurohirurških metoda. Bilo je potrebno milimetarski precizno napraviti adekvatan flap kojim bi se zatvorio koštani defekt. Uz pomoć osoblja iDEAlab centra, na osnovu 3D kompjuterizirane tomografije glave i tehnologije 3D printanja,  napravljen je originalan kalup koji je korišten u toku operacije u cilju precizne rekonstrukcije koštanog defekta. Operacija je protekla uredno, uz odlične estetske i funkcionalne rezultate.

Proces akreditacije KB Zenica

VIJEST 24 05 20181Dodjelom certifikata o uspješno završenoj obuci polaznicama i polaznicima okončana je edukacija osoblja Kantonalne bolnice Zenica koja je proteklih mjeseci održana u sklopu opsežnog procesa akreditacije ove zdravstvene ustanove. Certifikati o okončanoj obuci za zdravstvene profesionalce u uspostavi sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta su uručeni i uposlenicima i uposlenicama Zavoda za medicinu Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u Zenici koji također ulazi u proces akreditacije.

Posljednja dva predavanja na edukaciji održali su prim.dr. Biljana Kurtović, koordinatorica kvaliteta u Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo koja je govorila o praktičnim iskustvima iz procesa akreditacije kroz koji je prošla ova zdravstvena ustanova, dok je na temu „Klinička revizija“ govorio doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja vodi proces akreditacije KB Zenica.

Za web Svečano obilježena desetogodišnjica osnivanja Odjela onkologije i radioterapije JU Kantonalna bolnica Zenica

Dana, 14.5.2018.godine (ponedjeljak) u 14.00. sati u konferencijskoj sali Hotela “Zenica“ je upriličena svečana akademija  u povodu 10-godišnjice osnivanja Odjela onkologije i radioterapije JU Kantonalna bolnica Zenica.
GALERIA SLIKA 14-05-2018

VIJEST 17 05 2018 05   VIJEST 17 05 2018 VIJEST 17 05 2018 09   VIJEST 17 05 2018 04 VIJEST 17 05 2018 06  VIJEST 17 05 2018 02   VIJEST 17 05 2018 08 VIJEST 17 05 2018 07 

 

 

Više o svečanosti u linku........preuzeto sa federalna.ba

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/237883/najmlada-sluzba-u-kbz-u