JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Informacija iz JU Kantonalna bolnica Zenica

GrbU Jedinici intenzivnog liječenja KBZ-a je 17.3.2018.godine umrla pacijentica inicijala A.A. (1986.g) iz Žepča koja je bila pozitivna na virus gripe H1N1. Pacijentica je 10.3.2018.godine primljena u Odjel za infektivne bolesti, sa simptomima ozbiljne respiratorne insuficijencije i isti dan je premještena u Jedinicu intenzivnog liječenje, na aparat za mehaničku ventilaciju. I pored svih poduzetih mjera intenzivnog liječenja, bolest je završila smrtnim ishodom.

Procijenjeno je da je pacijentica kao popratnu bolest imala konstituciju koja je u njenoj dobi podložna komplikacijama respiratornog sistema.Ovo je četvrti pacijent umro u JU Kantonalna bolnica Zenica koji je bio pozitivan na H1N1 i čiji se uzrok smrti veže za ovu gripu.

U Odjelu ginekologije i porodiljstva uvedena nova operativna tehnika- laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH)

GrbU JU Kantonalna bolnica Zenica u Odjelu ginekologije i porodiljstva je uvedena nova operativna tehnika za pacijentice ovog Odjela-laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH), gdje se pacijentici odstrani uterus sa adnexima laparoskopski i ekstirpira vaginalnim putem bez pravljenja klasičnog reza na prednjem trbušnom zidu.Usluga je u redovnu proceduru uvedena u Kantonalnoj bolnici Zenica od februara 2018.godine, zahvaljući ginekološko-hirurškom timu na čelu sa dr Tarikom Zulovićem koji obavlja subspecijalistički staž na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla uz nesebičnu podršku njihovog tima na čelu sa prof.dr Dženitom Ljucom.

Ova vrsta zahvata se radi samo u pojedinim Kliničkim centrima u BiH, te njeno uvođenje u rutinsku proceduru u našoj ustanovi značajno poboljšava kvalitetu zdravstvene usluge pacijentica ovog Odjela.

Naučno osposobljavanje i usavršavanje ljekara u Odjelu za interne bolesti sa hemodijalizom

Dana 29.01.2018. godine mr.sci.dr Ekrema Mujarić javno je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Analiza ehokardiografskih parametara i ergometrijska procjena koronarne rezerve i učinkovitosti reparacije oštećene zone nakon akutnog infarkta miokarda“, i time stekla akademsku titulu doktor nauka.
Trenutno na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom doktorske disertacije pripremaju još tri doktora.

U naučno nastavno zvanje redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Zenici izabrani su prof. Salem Alajbegović i prof. dr Belma Pojskić.
Veliki značaj naučnog osposobljavanja i usavršavanja naših ljekara ogleda se u primjeni usvojenih znanja i vještina u praksi, a time i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi. Nadamo se da će dosadašnji uspjesi biti snažan pokretač za dalji napredak naših ljekara , a da će naša zdravstvena ustanova biti snažna naučna baza koja će omogućiti kvalitetnu stručnu praksu, naučni i istraživači rad.
Iskrene čestitke na dosadašnjem uspjehu i mnogo sreće u daljem radu.

Povodom smrti našeg prim. dr Danila Okiljević(1934.-2018.)

danilo2018Pozivamo Vas da zajedno podijelimo trenutke sjećanja na komemorativnoj sjednici 02. marta 2018. godine (petak) sa početkom u 10:30 sati U staroj zgradi Bolnice I. sprat na holu Odjela ginekologije i porodiljstva.

DIREKTOR
Doc. dr med. Sci. prim Rasim Skomorac

Čestitamo 1.mart Dan nezavisnosti BiH

Grb

Cijenjeni sugrađani BiH, korisnici naših zdravstvenih usluga i posjetioci naše web stranice,
upućujemo vam iskrene čestitke povodom 1. marta- Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice Zenica