JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

PREDMET NAREDBA:

GrbU skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom, a na osnovu Naredbi Kantonalnog kriznog štaba i Operativnog tima Kantonalne bolnice Zenica, Direktor Bolnice donosi:

Naređuje se svim zaposlenicima KB Zenica da su dužni izbjegavati svaki sumnjivi kontakt i isti prijavljivati, a svaki slučaj zloupotrebe i davanja lažnih informacija bice prijavljen nadležnim organima i zatražene mjere i protiv radnika bolnice, kao i protiv osoba sa kojima je ostvaren kontakt.

Ponovo podsjećamo da je svaki radnik Bolnice sa sumnjivim kontaktima obavezan javiti se nadležnom porodičnom doktoru i epidemiologu nadležnog HES-a radi uzimanja epidemiološke anamneze i provođenja daljnjih propisanih procedura.

Svaki radnik bolnice je dužan da prijavi svaki sumnjivi kontakt drugih osoba, o kojem ima saznanja, kako bi se na vrijeme poduzele potrebne mjere.

Zabranjuje se svaki angažman radnika bolnice po bilo kom osnovu i u bilo kom općinskom/gradskom, kantonalnom organu, tijelu ili ustanovi, a bez prethodne saglasnosti direktora bolnice.

Svako odsustvo sa posla po ovom osnovu, a bez dobijene saglasnosti tretiraće se kao povreda radne obaveze. Za upoznavanje radnika s ovom naredbom, za provedbu i kontrolu izvršenja ove naredbe zadužuju se načelnici, glavne sestre i neposredni rukovodioci.

Zenica, 27.03.2020. godine

DIREKTOR

Prof. dr. prim Rasim Skomorac

NAREDBA U PDF-U

OBAVIJEST DONATORIMA 07-05-2020

ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19) - Službeni glasniku BiH 24/20 do 30.04..2020. godine

OBAVIJEST DONATORIMA 08-04-2020

Poštovani obavještavamo vas da je u Službenom glasniku BiH 20/20 do 24.03.2020. godine objavljena:
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19) donesena od strane Vijeća ministara BiH.


Molimo vas da prilikom donošenja odluke o doniranju sredstava Bolnici imate u vidu pomenutu odluku.

PREDMET: Obavijest

Grb

JU Kantonalna bolnica Zenica, počev od mjeseca marta 2020. godine, preduzima intenzivne mjere u cilju realizacije mjera Kriznog štaba Ze-do kantona u vezi sa borbom u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa, odnosno obezbjeđenju materijalno-tehničkih sredstava i opreme u cilju osposobljavanja prostornih kapaciteta za smještaj oboljelih građana, kao i kontinuiranu nabavku neophodnih zaštitnih sredstava za medicinske radnike i pacijente.

Obzirom da su u pitanju vanredne okolnosti koji zahtijevaju međusobnu saradnju, razumijevanje, pomoć i solidarnost svih fizičkih i pravnih subjekata, pozivamo Vas da uzmete učešće u obezbjeđenju adekvatnih uslova u vezi sa naprijed navedenim.

Operisan pacijent pozitivan na Korona virus u KB Zenica

Grb

Pacijent pozitivan na korona virus, koji je zadnjih dana bio na liječenju na bolničkom odjelu u KB Zenica, danas je operisan radi akutne bolesti trbuha.

Trenutno je na respiratoru i u teškom je stanju. Ostali bolesnici su u stabilnom stanju. Nema novooboljelih.

Operativni tim KB Zenica: 25.03.2020. 17,00 h

Telefonski broj Psihologa u KB Zenica

GrbObavještavamo građane i uposlenike KB Zenica da mogu zatražiti psihološku podršku telefonom od dva psihologa KB Zenica. Brojevi telefona su:
Psiholog 1 : 062 940 887
Psiholog 2 : 062 940 916

Mole se građani i uposlenici Bolnice da uvaže činjenicu da je poziv psihologa iza 22 h samo u slučaju potrebe hitne pomoći.

Operativni tim KB Zenica: 25.03.2020.

Primljena na liječenje dva nova pacijenta pozitivna na Korona virus

Grb

Danas su u KB Zenica primljena dva nova pacijenta pozitivna na Korona virus. Jedan iz Visokog i jedan iz Breze. Smješteni su u dijelu Odjela za infektivne bolesti u Stacionaru zajedno sa pet pacijenata koji su ranije primljeni. Svi su u stabilnom stanju.
Pacijent koji je radi komplikacija bolesti primljen na bolnički Odjel za infektivne bolesti nije na respiratoru, ali mu se stanje povremeno pogoršava i ne može se reći da je stabilno.
Danas je u izolaciju primljena pacijentica iz Zavidovića sumnjiva na Korona virus, Uzet je bris, opservira se do rezultata testa.

Operativni tim KB Zenica: 24.03.2020. 15,30 h