JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Informacija iz JU Kantonalna bolnica Zenica

GrbU Jedinici intenzivnog liječenja KBZ-a je 25.3.2018.godine umrla pacijentica inicijala Č.Z. (1976.g) iz Zenice koja je bila pozitivna na virus gripe H1N1. Pacijentica je 14.3.2018.godine primljena u Odjel za infektivne bolesti, sa simptomima sličnim gripi. Sutradan, 15.03.2018.godine zbog ozbiljne respiratorne insuficijencije je premještena u Jedinicu intenzivnog liječenja, na aparat za mehaničku ventilaciju. I pored svih poduzetih mjera intenzivnog liječenja, bolest je završila smrtnim ishodom.

Ovo je peti pacijent umro u JU Kantonalna bolnica Zenica koji je bio pozitivan na H1N1 i čiji se uzrok smrti veže za ovu gripu.

Informacija iz JU KBZ-a

GrbJutros oko 06.00 sati u JIL-u JU Kantonalna bolnica Zenica je umro pacijent inicijala J.Č. (1974.god.) iz Zenice. Uzrok smrti je teško respiratorno oboljenje (SARI). Stanju pacijenta su prethodili simptomi slični gripi, a nije bio pozitivan na H1N1. To je drugi pacijent umro u JU KBZ-a čiji se uzrok smrti može vezati za gripu, a nije pozitivan na H1N1.

Delegacija MMF u posjeti JU Kantonalna bolnica Zenica

VIJEST 22 03 2018Dana 21.03.2018. g. (srijeda) JU Kantonalnu bolnicu Zenica posjetila je delegacija tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa g. Suzanne Flyn, koji su došli na poziv premijer FBiH gdin-a Fadila Novalića, u svrhu dobijanja savjeta u pogledu neophodni koraka za kontrolu neizmirenih obaveza, umanjenje rizika i poboljšanje transparentnosti u FBiH.

VIJEST 22 03 2018 01Sastanak predstavnika tehničke misije MMF s menadžmentom Ustanove održan je u okviru posjete tehničke misije Zeničko-dobojskom kantonu, koji je odabran kao primjer za realizaciju projekta tehničke podrške i smjernica vezanih za neizmirene obaveze. Teme koje su aktualizirane ovim sastankom su preuzimanje obaveza i knjiženje faktura, upravljanje gotovinom i zakonski okvir u pogledu knjiženja i izvještavanja o neizmirenim obavezama. Na sastnaku se razgovaralo o obavezama koje ima naša Ustanova, kako prema dobavljačima tako i prema radnicima i kreditorima. Predstavnici MMF su upoznati sa zakonskim okvirima u kojima posluje Bolnica, dugoročnim i kratkoročnim planovima poslovanja.

Informacija iz JU Kantonalna bolnica Zenica

GrbU Jedinici intenzivnog liječenja KBZ-a je 17.3.2018.godine umrla pacijentica inicijala A.A. (1986.g) iz Žepča koja je bila pozitivna na virus gripe H1N1. Pacijentica je 10.3.2018.godine primljena u Odjel za infektivne bolesti, sa simptomima ozbiljne respiratorne insuficijencije i isti dan je premještena u Jedinicu intenzivnog liječenje, na aparat za mehaničku ventilaciju. I pored svih poduzetih mjera intenzivnog liječenja, bolest je završila smrtnim ishodom.

Procijenjeno je da je pacijentica kao popratnu bolest imala konstituciju koja je u njenoj dobi podložna komplikacijama respiratornog sistema.Ovo je četvrti pacijent umro u JU Kantonalna bolnica Zenica koji je bio pozitivan na H1N1 i čiji se uzrok smrti veže za ovu gripu.

U Odjelu ginekologije i porodiljstva uvedena nova operativna tehnika- laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH)

GrbU JU Kantonalna bolnica Zenica u Odjelu ginekologije i porodiljstva je uvedena nova operativna tehnika za pacijentice ovog Odjela-laparoskopski asisitirana vaginalna histerektomija (LAVH), gdje se pacijentici odstrani uterus sa adnexima laparoskopski i ekstirpira vaginalnim putem bez pravljenja klasičnog reza na prednjem trbušnom zidu.Usluga je u redovnu proceduru uvedena u Kantonalnoj bolnici Zenica od februara 2018.godine, zahvaljući ginekološko-hirurškom timu na čelu sa dr Tarikom Zulovićem koji obavlja subspecijalistički staž na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla uz nesebičnu podršku njihovog tima na čelu sa prof.dr Dženitom Ljucom.

Ova vrsta zahvata se radi samo u pojedinim Kliničkim centrima u BiH, te njeno uvođenje u rutinsku proceduru u našoj ustanovi značajno poboljšava kvalitetu zdravstvene usluge pacijentica ovog Odjela.