JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

ODRŽANA PRESS KONFERENCIJA U KBZ

Povodom posljednjih dešavanja vezanih za implementciju nekoliko značajnih projekata u JU Kantonalnoj bolnici Zenica održana press konferencija na kojoj želimo pojasniti cijelu situaciju oko vlasničkog spora koji se vodi sa Gradskom upravom Zenica.

Projekat EE je generacijski projekat i prekretnica prema savremenoj bolnici sa tendencijiom daljnjeg razvoja u UNIVERZITETSKU BOLNICU ili svođenje bolnice na znatno manje kapacitete i gubitak posla za značajan broj zaposlenika.

Projekat energetske učinkovitosti se finansira se sredstvima EBRD kredita u vrijednosti od 10 mil €, te dodatno sredstvima granta od 1 mil.€, sa predviđenim zaduženjem ZeDo kantona.

To će biti najveće ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju Kantonalne bolnice od njezine izgradnje 1959.godine. Projekat prije svega predviđa zamjenu postojećeg termobloka na ugalj sa modernim na plin. Obzirom da je sadašnja kotlovnica značajan zagađivač okoline, time bi se znatno smanjilo zagađenje okološa prije svega grada, a iz ukupnih sredstava predviđeno je izdvajanje 1 mil. KM za finansiranje gasovoda do blizine bolnice, za potrebe gradskog preduzeća Zenica-gas, te će priključak na gas biti na raspolaganju i drugim stanovnicima grada.

Projektom je predviđena i zamjena svih postojećih krovnih konstrukcija, sa kancerogenim azbestnim pokrovom, zamjenu svih starih drvenih prozora, novim aluminijumskim profilima. Postavljanje moderne fasade na sve objekte bolnice, zamjenu instalacija grijanja i ugradnju klimatizacije u sve objekte. Time se stvaraju uslovi za znatno kvalitetniju produkciju i iskorištavanje prozvedene toplotne energije u termobloku. Rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u bolnici, sa ciljem spriječavanja plavljenja podrumskih prostora bolnice koji koriste i pacijenti i osoblje. Zamjenu zastarjele opreme vešeraja i načina njegovog funkcionisanja. Kako je jedan od najvećih problema ustanove nedostatak prostora, što onemogućava daljnji razvoj, predviđena je i nadogradnja novih 3000 m2 prostora, koji bi omogućio formiranje savremene intenzivne njege sa 15 kreveta, što je jedno od uskih grla ustanove, kao i izmještanje pacijenata i osoblja iz odjela koji funkcionišu u neuslovnim podrumskim prostorima (ortopedija i traumatologija, neurohirurgija, plastična hirurgija). Ove nadogradnje bi takođe omogućile daljnje rekonstruktivne radove u ustanovi te vrlo izgledno formiranje centralnog operativnog bloka, koji je srce svake savremene bolnice. Interventna kardiologija je skup savremenihne hirurških metoda tretmana izvjesnog broja oboljenja srca i velikih krvnih sudova . Ove procedure se ostvaruju pomoću specijalnih katetera koji se u srce i velike krvne sudove uvode iz perifernih arterija.

ODGOVOR DIREKTORA  BOLNICE GRADU ZENICI

PREDMET: Vlasničko-pravni odnosi na nekretninama JU Kantonalna bolnica Zenica

U vezi Vašeg akta broj 02-49-21739 od 4.10.2019.godine kojim predlažete potpisivanje sporazuma o prenosu vlasništva nad zemljištem i objektima u krugu JU Kantonalna bolnica Zenica uz uslov da Vlada Zeničko-dobojskog kantona preuzme obavezu finansiranja jednog od tri projekta (projekt izgradnje kompleksa zatvorenih bazena, projekt izgradnje otvorenih bazena, projekt izgradnje žičare) kao određenu kompenzaciju za građane Zenice, dajemo slijedeći odgovor.

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 Dn 010836 19 Gz od 5.9.2019. godine, koje je zaprimljeno u JU Kantonalna bolnica Zenica dana 8.10.2019. godine, poništena je uknjižba prava vlasništva na nekretninama označenim kao lc.c.br. 66/6, 66/1, 66/10, 66/14, 66/13, 66/2, 66/8, 66/9, 66/11, 66/12, 66/4, 66/5, 66/3, 66/7, 66/15 na Grad Zenicu i predmet je vračen prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Na osnovu gornjeg Rješenja, pravno je prestala mogućnost sklapanja sporazuma o prenosu vlasništva sa Grada Zenica na Bolnicu Zenica iz prostog razloga jer Grad Zenica nije vlasnik. Obzirom da iz ostalih navoda Vašeg akta proizlazi spremnost gradske uprave za podrškom u realizaciji projekata JU Kantonalna bolnica Zenica a čija realizacija je dovedena u pitanje međusobnim sporom o vlasništvu nekretnina (zemljišta i objekata), i dalje smatramo da to pitanje možemo i trebamo riješiti mirnim putem tj. dogovorom uz uvažavanje postojećeg činjeničnog stanja i primjenom važećih zakonskih odredbi u odnosu na takvo činjenićno stanje bez nerealnog uslovljavanja.

DIREKTOR

Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac

ODGOVOR U PDF-U

Obilježen Svjetski dan srca I FH sedmice

Dana 02-10-2019 obilježen je Svjetski dan srca I FH sedmice u organizaciji KB Zenica I KRKA FARMA d.o.o Sarajevo u TC Džananović u Zenici.

Zahvaljujemo se građanima na suradnji!

FOTO GALERIJA

 VIJEST 03 10 2019 VIJEST 03 10 2019 01  VIJEST 03 10 2019 02   VIJEST 03 10 2019 03
 VIJEST 03 10 2019 04  VIJEST 03 10 2019 05  malo srce  

FH sedmica 23-29.9. i Svjetski dan srca 29.9.2019

vijest 25 09 2019U periodu od 23-29.septembra 2019. godine se obilježava sedmica FH  (familijarne hiperhoiesterolemije), oboljenja koja se karakteriše nasljednim povećanjem masnoća u krvi, prvenstveno holesterola I LDL-C holesterola. FH pacijenti su skloniji nastanku kardiovaskularnih oboljenja u mladjoj životnoj dobi u odnosu na ostalu populaciju . Aktivnosti tokom ove sedmice su posvećene boljem razumijevanju ove bolesti, FH pacijentima I njihovim porodicama.

malo srce

Svjetska zdravstvena organizacija( SZO) je odredila 29.septembar za obilježavanje Svjetskog dana srca krvnih sudova promovirajući tako zdravi način života i smanjenje faktora rizika za oboljenje srca i krvnih sudova.


Kantonalana bolnica Zenica  će oba ova događaja obilježiti u saradnji sa farmaceutskom kućom KRKA postavljajući štand u prizemlju Šoping centra Džananović gdje će se tokom 2 sata građanima mjeriti masnoće u krvi I krvni pritisak. Štand će biti postavljen 02.10.2019. u period od 12.00 h do 14.00 h

Uvijek rado učestvujemo u akcijama podizanja svjesti o različitim oboljenjima, a naročito o prisustvu mogu dovesti do ovako važnih, gotovo neprimijetnih, bezbolnih faktora rizika koji, kada se ne liječe, mogu dovesti do vrlo ozbiljnih posljedica po zdravlje ljudi.

INFORMACIJA ZA RODITELJE DJECE SA NEUROLOŠKIM POTEŠKOĆAMA

GrbU narednom periodu koji bi minimalno obuhvatio period do kraja godine nemamo na dispoziciji neuropedijatra iz objektivnih naglo nastalih razloga. Obzirom da veliki broj djece ima zakazane termine za kontrolne preglede neuropedijatra molimo da se roditelji obavjeste da će se kontrolni pregledi odložiti u daljnjem periodu. Djeca koja imaju neodložne kontrole radi praćenja stanja, korekcije terapijske sheme ili pogoršanja stanja potrebno je da se sa uputnicom za bolnicu jave u prijemnu ambulantu Odjela pedijatrije gdje će dobiti dalje upute. Prvi pregledi i inicijalne obrade se obavljaju prema zakazanom terminu u običajenoj proceduri ambulantno ili hospitalno shodno kliničkoj indikaciji i najbržem pružanju usluge pedijatrijskoj populaciji.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Dr Kasim Spahić