JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

kozno 2Načelnik - Prim. dr Mubera Šestić

Tel.: 00 387 32 447-197, lokal: 7197
fax: 00 387 32 226-576

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Naziv Službe:

SLUŽBA ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI

Načelnik/ca Službe:

Prim. dr MUBERA ŠESTIĆ

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

BELMA TURUŠLIĆ, dipl. medicinska sestra


ORGANIZACIJA SLUŽBE

Zajednički poslovi
Odjeljenje za kožne i venerične bolesti
    Kabinet za alergologiju
    Kabinet za flebologiju
    .Kabinet za PUVA terapiju
    Kabinet za kozmetologiju
    Prijemna ambulanta
    Laboratorij
Specijalistička ambulanta

Kratki istorijat Službe:

kozno 1Služba za kožne i venerične bolesti je od osnivanja Bolnice 1995. godine bila smještena u „staroj zgradi“, 1976. godine je preseljena u zgradu Internog (Službe za unutrašnje bolesti), a od 2007. godine Služba je smještena u adaptiranom i nadograđenom prostoru desnog bloka zgrade Internog.  

Služba raspolaže sa 14 kreveta za bolesnike.

Medicinsko osobljeUkupan broj uposlenika u Službi je šesnaest, od čega šest ljekara specijalista, jedna viša medicinska sestra i devet medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom.

kozno 4Ljekari specijalisti u Službi su:

    Prim. dr Mubera Šestić,
    mr. med. sci. dr Melisa Krehić,
    dr Samira Dajić-Hrvanović,
    dr Aida Muharemović,
    dr Damira Bajramović-Frndić,
    dr Nikolina Loina-Smajlović.


Djelatnost Službe:

Osnovna djelatnost Službe je dijagnostika i terapija oboljenja kože, alergijskih i autoimunih bolesti, bolesti venske cirkulacije i polnih bolesti.

Pored klasičnih dijagnostičkih i terapijskih procedura u Službi se ostvaruju savremene metode liječenja kao što su: PRICK test, PATCH test, ABI i PPG test i liječenje venskih ulkusa kompresivnom metodom koji se izvode u Kabinetima Službe .

Pregledi pacijenata se svakodnevno obavljaju u Zenici (Bolnici i zgradi Stacionara) i određenim danima u sedmici u svim većim mjestima na području Ze-do kantona (izuzev Tešnja).

Pregledi se obavljaju svakim radnim danom u specijalističkoj ambulanti (Šef prijemne ambulante dr Muharemović) u Službi Bolnice gdje se primaju pacijenti sa velikom uputnicom i u specijalističko-konsultativnoj ambulanti u zgradi Stacionara gdje se primaju pacijenti sa malom uputnicom.

Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Osim specijalističkih pregleda organiziran je rad u kabinetima:

kozno 3 Kabinet za flebologiju (prim. dr Šestić)
Kabinet za flebologijuIzvodi se test ABI I PPG i liječenje venskih ulkusa kompresivnom metodom.
Testovi se izvode u cilju mjerenja protoka krvi u donjim ekstremitetima pomoću aparata Smart dop. Test je neinvazivan, bezbolan.

kozno 6Kabinet za alergologiju (mr. sci. dr Krehić)
Kabinet za alergologijuIzvodi se PIRCK test - ubodni test za ispitivanje alergije na alimentarne i inhalatorne alergene i Patch test - epikutani test za ispitivanje kontaktne alergije (izvodi se dva dana-prvi dolazak za stavljanje testnih alergena na leđa i drugi dolazak nakon 48-72 sata za očitavanje testa) standardnom baterijom i dodatnim alergenima-proizvoda za ličnu upotrebu.
Testovi se izvode nakon anamneze i procjene potrebe za izvođenje testa od strane ljekara dermatologa u kabinetu za alergologiju.

kozno 8Kabinet za kozmetologiju (dr Bajramović)
Izvodi se odstranjenje benignih promjena excohlecijom, tečnim azotom (krioterapija) i termokauterom.

Kabinet za fototerapiju (dr Dajić-Hrvanović)

Kabinet za PUVA terapiju u pripremi.


Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Rad u Službi za kožne i venerične bolesti organizovan je u vremenu od 08.00h do 16.00h, svaki radni dan, vikendom i praznikom nema dežurnog ljekara nego ljekar u pripravnosti za hitne slučajeve i ležeće pacijente.

Uputstvo za pacijente:

Molimo korisnike naših usluga, da prilikom dolaska na pregled u Službu uz sebe imaju:

    ovjerenu zdravstvenu knjižicu,

    ličnu kartu,
    nalaz specijaliste dermatologa koji traži pregled,
    ovjerena uputnica od porodičnog  ljekara - (velika uputnica za Bolnicu, mala uputnica za specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi Stacionara)


Informacije su dostupne na telefon broj:

    centrala: 032/405-133 lokal: 15-83

 

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
8 Načelnik službe - Prim. dr Mubera Šestić
7197 447-197
8 Glavna sestra 7198 447-198
8 Medicinske sestre 7199 477-199
8 Prijemna ambulanta 7200 447-200
8 Ljekarska soba 7201 447-201
8 Ljekarska soba 7202 477-202