JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Amela GranicNačelnik - Prim. dr Amela Granić

tel: 00 387 32 447-507 lok:7507

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za rehabilitaciju amputiraca

3. Odjeljenje za rehabilitaciju posttraumatskih stanja

4. Odjeljenje za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika

5. Odjeljenje za rehabilitaciju oboljenja i povreda centralnog i perifernog motornog nervnog sistema
5.a. Jedinica za rehabilitaciju deformiteta kičmenog stuba

6. Odjeljenje za rehabilitaciju djece sa cerebralnim sindromom

7. Odjeljenje za fizikalnu terapiju

8. Odjeljenje za izradu proteza i ortoza

9. Prijemna ambulanta

10. Specijalistička ambulanta

Naziv Službe:
ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Načelnik/ca Službe:

Prim. dr. Amela Granić, specijalista fizijatar

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Azemina Muharemović, dipl. medicinska sestra

Kratki istorijat Službe:

Odjel za fizijatriju je bio u sklopu Hirurške službe do 1986. godine. Doktor Muharemović Ramiz je bio prvi specijalista fizijatar u Zenici i zahvaljujući njemu odjel prerasta u Službu 1986. godine, te od tada počinje evidentan razvoj Službe.

1995. godine zbog velikog broja povrijeđenih i invalidnih osoba Služba se preseljava u nove prostore, u kojima je i danas, što svakako ubrzava dalji razvoj.

Ljekari specijalisti kao i fizioterapeuti su prošli edukaciju u nasoj državi, kao i državama bivše Jugoslavije te u Francuskoj, iz oblasti rehabilitacije cerebralno ostečenje djece.

Ukupno zaposlenih na Sluzbi je 43 od čega je 6 ljekara specijalista, 2 ljekara na specijalizaciji, 3 diplomirana fizioterapeuta, 2 viša fizioterapeuta, 12 fizioterapeuta, 2 diplomirane medicinske sestre, 11 medicinskih sestara, 3 protetičara, 2 administratora.

Ljekari specijalisti:

Prim. dr Amela Granić, spec. fizijatar - načelnica Službe
Prim. dr Nezira Kovač, spec. fizijatar
Prim. dr. Fahira Veljović - Dedić, spec. fizijatar
Prim. dr Sanja Drljević, spec. fizijatar
Dr. Elma Subašić, spec. fizijatar

 

Ljekari na specijalizaciji:

Anisa Šečović-Čamdžić, dr. med.
Dženeta Pojskić, dr. med.

 

Djelatnost Službe:

Na našem odjelu se hospitaliziraju pacijenti radi provođenja fizikalne terapije i rehabilitacije. U našem radu koristimo različite oblike fizikalni agenasa (termo, krio, elektro, UZ, magneto, kineziterapija). Bavimo se i habilitacijom cerebralno oboljele djece po Bobath i Vojta konceptu. Na našem odjelu vrši se i njega pacijenata.

Organizacija Službe:

Odjel za rehabilitaciju amputiraca sa ortopedskom radionicom
Odjel za rehabilitaciju oboljenja i povreda centralnog i perifernog motornog neurona
Odjel za rehabilitaciju posttraumatskih stanja
Odjel za rehabilitaciju reumatoloških i degenerativnih oboljenja
Odjel za rehabilitaciju cerebralno oboljele djece

 

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

a.) Odjel za rehabilitaciju amputiraca sa ortopedskom radionicom - bavi se rehabilitacijom pacijenata sa amputacijama kao i izradom ortopedskih pomagala.

b.) Odjel za rehabilitaciju oboljenja i povreda centralnog i perifernog motornog neurona - gdje tretiramo pacijente sa neuromuskularnim oboljenjima.

c.) Odjel za rehabilitaciju posttraumatskih stanja - gdje obavljamo rehabilitaciju pacijenata nakon povreda glave, gornjih i donjih ekstremiteta, kičmenog stuba.

d.) Odjel za rehabilitaciju reumatoloskih i degenerativnih oboljenja - vrši rehabilitaciju pacijenata sa sistemskim oboljenjima vezivnog tkiva kao i degenerativnim oboljenjima kostiju, zglobova, mišića.

e.) Odjel za rehabilitaciju cerebralno oboljele djece - vrši habilitaciju i rehabilitaciju djece sa smetnjama u motornom razvoju.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Radno vrijeme ljekara je od 8-16 h. Nakon 16 h pripravan je jedan ljekar do 8 h sljedećeg dana. Medicinske sestre rade na odjelu u 2 smjene (0-24h). Radno vrijeme fizioterapeuta je 7-15 h. Radno vrijeme ortopedske radionice 7-15 h. U ambulanti za pregled pacijenata radi svaki dan ljekar od 10 h.

Uputstvo za pacijente:

Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled u Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uz sebe imaju:

• ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
• veliku uputnicu za bolnicu izdatu od strane nadležnog ljekara u porodičnoj ambulanti
• kao i potrebnu raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Za pregled se pacijenti ne naručuju. Za hospitalno liječenje pacijent treba da bude pregledan i naručen za prijem od strane fizijatra zaposlenog u našoj Službi.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
17 Načelnik službe – Amela Granić
7507 447-507
17 Načelnik službe – Amela Granić - centrala 404-630 7507 447-507
17 Prijemna ambulanta 7509 447-509
17 Zajednički poslovi fizijatrija – Vinko Pandža 7508 447-508

17

Administracija 7510 447-510
17 Ljekarska soba - Nezira dr Kovač - centrala 7512 447-512
17 Ljekarska soba - Fahira dr Veljović-Dedić 7512 447-512
17 Ljekarska soba - Dr Sanja Drljević - 7513 447-513
17 Ljekarska soba - Mladi doktori i dežurna soba 7514 447-514
17 Ljekarska soba 7515 447-515
17 Glavna sestra službe 7516 447-516
17 Ambulanta (specijalistička) 7509 447-509
17 Ambulanta fizijatrije (odjel) 7518 447-518
17 Odjeljenje za protetiku 7519 447-519
17 Kancelarija Vinko P. 7508 447-508
17 Soba fizioterapeuta 7521 447-521
17 Soba za djecu sa motoričkim smetnjama - Ines Rold - 7522 447-522