JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Prim.dr Kadić Damira

fax: 00 387 32 447-257 lok:7257

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


1.Naziv Odjela:

 ODJEL MEDICINSKO-BIOHEMIJSKE I IMUNULOŠKE DIJAGNOSTIKE

2.Načelnik/ca Službe:

Prim.dr Kadić Damira

3.Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Smaila Selimanović, viši laboratorijski tehnič

Tim zaposlenika čine:

5 specijalista medicinske biohemije

1 specijalista kliničke imunologije

1 inženjer laboratorijske dijagnostike

1 viši laboratorijski tehničar

18 medicinskih laboranata

2 administrativna radnika

3 radnice na održavanju čistoće,  pralje laboratorijskog posuđa

Kratki istorijat Odjela:

Početak laboratorijske djelatnosti u našoj ustanovi vezuje se za 1959. godinu. Od osnivanja do danas Služba je pratila dostignuća struke, kadrovski i opremom poboljšavala i unapređivala rad.
Prvi šef laboratorije bio je magistar farmacije Pero Ivelja. Magistar Ivelja, glavni tehničar Fred Weinberger sa timom od desetak tehničara uspijevali su odgovoriti tadašnjim zahtjevima struke.
Narednih godina laboratorijom su rukovodili magistri farmacije Šefkija Mahić, Miloš Jančić, Jovica Stanković, koji sa timom saradnika rade hematološke analize, spektrofotometrijska određivanja, analize cerebrospinalne tekućine, analize urina, želudačnog i duodenalnog soka te elektroforezu proteina i lipoproteina.
Organizaciono laboratorija je nekoliko godina bila dijelom OOUR medicinske dijagnostike, a poslije kao Služba za laboratorijsku dijagnostiku.
U vrijeme kad laboratorijom rukovodi Amra Smailbegović, spec.med.biohemije sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća u praksu se uvode prvi poluautomatski fotometri, a potom automatski hematološki i biohemijski analizatori. Tih godina u rutinski rad uvedene su i prve imunohemijske analize.
U ratnom periodu Službu vodi Vera Smajlović, spec.med.biohemije. Zbog izuzetno teške situacije tokom rata služba je oskudjevala u testovima i opremi. U tako teškim uslovima stručnim, profesionalnim, nesebičnim zalaganjem Vere Smajlović, spec.med.biohemije, Sadžide Zečić, spec.med.biohemije, glavne laborantice Hikmete Subašić te cjelokupnog tima zaposlenika služba je odgovarala brojnim zahtjevima i tako bila stručna podrška ostalim službama naše ustanove.

Poseban zamah u razvoju desio se u poslijeratnom periodu koji je započeo donacijom analizatora što je omogućila Kraljevina Saudijske Arabije i Visoki Saudijski komitet uz pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Menadžmenta bolnice te Ministarstva zdravlja ZDK.

Narednih godina nastavljena je nabavka savremenih analizatotora hematoloških, biohemijskih, koagulacionih, imunohemijskih te uvođenje novih pretraga.
Zahvaljujući savremenoj, visokosofisticiranoj opremi većina manuelnih tehnika određivanja se napušta i zamjenjuje sa novim savremenim dijagnostičkim postupcima.
Pripreme za informatizaciju službe, prve u našoj ustanovi započele su 2007.god. i laboratorijski informacioni sistem (LIS) primjenjuje se od početka 2008.godine.
Automatizacija i razvoj te primjena standardizacije provode se uz stalne kontakte sa Udruženjem medicinskih biohemičara i Komorom medicinskih biohemičara Federacije BiH.
Od 2017. godine paleta testova je proširena na određivanje specifičnih autoantitijela i na dijagnostiku alergijskih bolesti preko određivanja specifičnog IgE.

Djelatnost Službe:

Odjel medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike je u sastavu JU Kantonalna bolnica Zenica. To je stručna jedinica gdje se obavlja laboratorijska dijagnostika iz područja opšte i specijalne medicinske biohemije, laboratorijske hematologije, koagulacije, imunologije, farmakotoksikologije.

U Odjelu medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike vrši se prijem pacijenata iz ambulanti porodične medicine i prijem biološkog materijala sa Službi i Odjela JU Kantonalna bolnica Zenica i domova zdravlja ZDK te izvođenje širokog spektra analiza uz primjenu savremenih analitičkih i fizičkohemijskih postupaka.

Analitički postupci za ispitivanje biohemijskih, fizioloških i patoloških procesa izvode se u svrhu postavljanja dijagnoze, praćenje toka bolesti i efekta terapije.
Primjena i uvođenje novih dijagnostičkih metoda, uz svrhu pružanja vrhunske laboratorijske dijagnostike i izrada standardnih i referentnih vrijednosti za ispitivane parametre, kontrola kvalitete izvršenih analiza i davanje mišljenja o istim, te statistička obrada i evaluacija istih.

Sve navedene djelatnosti su pod nadzorom specijalista medicinske biohemije, a ispitivanja i određivanje specifičnih autoantitijela i dijagnostika alergijskih bolesti preko određivanja specifičnog IgE pod nadzorom specijaliste kliničkog imunologa.

Odjel medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike je nastavna baza za učenike srednje medicinske škole za studente Zdravstvenog fakulteta, a u Službi obavljaju staž doktori medicine, magistri farmacije, specijalizanti i subspecijalizanti.

Uži oblici dijelova procesa rada Odjela

U Odjelu medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike pružaju se usluge sekundarne i tercijarne dijagnostike za bolničke pacijente i za pacijente iz polikliničkih službi i domova zdravlja ZDK.
Odjel medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike organizovan je kroz stručne cjeline, više odsjeka u kojima se pruža laboratorijska dijagnostika iz hematologije, koagulacije, pretraga urina, seruma te tjelesnih tekućina (likvora, pleuralne tekućine, perikardijalne tekućine, punktata različitog porijekla).
U odsjeku za koagulaciju rade se pretrage koje uključuju otkrivanje poremećaja koji mogu dovesti do krvarenja ili tromboze te praćenja djelotvornosti terapija.

U Odjelu medicinsko–biohemijske imunološke dijagnostike provodi se određivanje hitnih laboratorijskih pretraga 24 sata dnevno, kao i posebnih zahtjeva kliničara zbog brže i ciljane skrbi za pacijente.

Odsjek za opštu biohemiju i Odsjek za kliničku laboratorijsku dijagnostiku su stručne jedinice gdje se pružaju usluge iz analitike acidobaznog statusa krvi, elektrolita, minerala, enzima, elemenata u tragovima, glicida, lipida, proteina, uključujući i niz specifičnih proteina koji spadaju u subspecijalističke pretrage ( CRP, C3c, C4, imunoglobulini, Ig E, laki i teški lanci imunoglobulina).

U Odjelu medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike radi se analitika hormona tumor markera, kardio markera, vitamina, porfirina, lijekova te određivanje specifičnih autoantitijela i dijagnostika alergijskih bolesti preko određivanja specifičnog IgE na grupne i pojedinačne alergene.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

Rad Odjela se odvija se kroz radne aktivnosti unutar nekoliko organizacionih jedinica:

Zajednički poslovi
Odsjek za prijem,
Odsjek za hematologiju,
Odsjek za koagulaciju,
Odsjek za opštu biohemiju,
Odsjek za kliničku laboratorijsku dijagnostiku,
Odsjek ze imunohemiju, Odsjek za automatizaciju i razvoj i kontrolu kvalitete i
Odsjek za kliničku imunologiju

RADNO VRIJEME
Od 7 do 15 sati redovan rad
Za potrebe službi JU Kantonalne bolnice Zenica, te za potrebe pacijenata u hitnoj dijagnostici radno vrijeme je od 0 do 24 sata, svaki dan, vikendima i praznicima.

PRIJEM PACIJENATA:
Od 8 sati do 10 sati svakim radnim danom

IZDAVANJE NALAZA:
Nalazi se izdaju narednog dana od 07 do 08 ujutro i  popodne 13 i 30 do 14 i 30, a nalazi sa oznakom „hitno“ isti dan

Telefonski brojevi odjela:
Prijem pacijenata, Administracija 032 447 260
Glavni protokol prijema, Administracija032  447 261
Načelnik Odjela 032 447 257
Glavni laboratorijski tehničar 032 447 259
Specijalisti medicinske biohemije (Kadić Damira, dr.med.; Avdagić-Ismić Aida, mr ph; Bošnjak Ferhana, mr ph)032  447 501
Specijalista medicinske biohemije i specijalista kliničke imunologije (Arnaut Emina, dr med. ; Bajramović-Omeragić Lejla, dr med.) 032 447 258
Laboranti 032 447 262

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
20 Načelnik Službe – Prim.dr Kadić Damira 7257 447-257
20 Arnaut Emina, dr med. Bajramović-Omeragić Lejla, dr med. 7258 447-258
20 Glavni laboratorijski tehničar 7259 447-259
20 Ljekarska soba -Avdagić-Ismić Aida, mr ph; Bošnjak Ferhana, mr ph
7501 447-501
20 Administracija 7260 447-260
20 Administracija 7261 447-261
20 Laboranti 7262 447-262