JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SadzidaZecic nNačelnik - Prim. mr. ph Sadžida Zečić

fax: 00 387 32 447-257 lok:7257

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Hematološki laboratorij
2.a. Odsjek opšte hematologije
2.b. Odsjek citohemijskih analiza
2.c. Odsjek koagulacionih analiza

3. Biohemijski laboratorij
3.a. Odjeljenje za opštu laboratorijsku dijagnostiku
3.a.a. Odsjek za urgentne analize
3.a.b. Odsjek za analizu urina,fecesa,sputuma,brisa i sperme
3.a.c. Odsjek za analizu cerebrosp.tek.plodne vode,pleuralnih i gastrointestinalnih izljeva
3.a.d. Odsjek za analizu žel.i duod.sok.
3.a.e. Odsjek za analizu metab.nasljednih poremećaja
3.a.f. Testovi intolerancije i opterećenja
3.a.g. Odsjek za analizu funkcionalnih testova
3.a.h. Odsjek za analizu konkremenata
3.b. Odjeljenje za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
3.b.a. Odsjek za analizu minerala i oligoelemenata
3.b.b. Odsjek za analizu acidobaznog statusa
3.b.c. Odsjek za analizu vitamina i lijekova
3.b.d. Odsjek za analizu porfirina,bioaktivnih amina
3.b.e. Odsjek za analizu proteina i NPN spojeva
3.b.f. Odsjek za analizu ugljikohidrata
3.c. Odjeljenje za analizu složenih metab.tvari,automatizaciju i razvoj
3.c.a. Odsjek za imunohemiju
3.c.b. Odsjek za endokrinologiju
3.c.c. Odsjek za analizu lipida i glicida
3.c.d. Odsjek za analizu enzima i izoenzima
3.c.e. Odsjek za elektroforezu proteina,lipida.enzima,glikoproteida i dr.tjelesnih tekućina
3.c.f. Odsjek za neonatalnu dijagnostiku
3.c.g. Odsjek za tumor markere i kardiomarkere
3.c.h. Odsjek za droge i njihove metabolite
3.c.i. Odsjek za lijekove

 

Naziv Službe:

ODJEL MEDICINSKO BIOHEMIJSKE I IMUNOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Načelnik/ca Službe:

Sadžida Zečić, prim. mr ph spec.med. biohemije

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Milica Lalić, laboratorijski tehničar

Kratki istorijat Službe:

Početak laboratorijske djelatnosti u našoj ustanovi vezuje se za 1959. godinu. Od osnivanja do danas Služba je pratila dostignuća struke, kadrovski i opremom poboljšavala i unapređivala rad.
Prvi šef laboratorije bio je magistar farmacije Pero Ivelja. Magistar Ivelja, glavni tehničar Fred Weinberger sa timom od desetak tehničara uspijevali su odgovoriti tadašnjim zahtjevima struke.
Narednih godina laboratorijom su rukovodili magistri farmacije Šefkija Mahić, Miloš Jančić, Jovica Stanković, koji sa timom saradnika rade hematološke analize, spektrofotometrijska određivanja, analize cerebrospinalne tekućine, analize urina, želudačnog i duodenalnog soka te elektroforezu proteina i lipoproteina.
Organizaciono laboratorija je nekoliko godina bila dijelom OOUR medicinske dijagnostike, a poslije kao služba za laboratorijsku dijagnostiku.
U vrijeme kad laboratorijom rukovodi Amra Smailbegović, spec.med.biohemije sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća u praksu se uvode prvi poluautomatski fotometri, a potom automatski hematološki i biohemijski analizatori. Tih godina u rutinski rad uvedene su i prve imunohemijske analize.
U ratnom periodu službu vodi Vera Smajlović, spec.med.biohemije. Zbog izuzetno teške situacije tokom rata služba je oskudjevala u testovima i opremi. U tako teškim uslovima stručnim, profesionalnim, nesebičnim zalaganjem Vere Smajlović, spec.med.biohemije, Sadžide Zečić, spec.med.biohemije, glavne laborantice Hikmete Subašić te cjelokupnog tima zaposlenika služba je odgovarala brojnim zahtjevima i tako bila stručna podrška ostalim službama naše ustanove.
Poseban zamah u razvoju desio se u poslijeratnom periodu koji je započeo donacijom analizatora što je omogućila Kraljevina Saudijske Arabije i Visoki Saudijski komitet uz pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Menadžmenta bolnice te Ministarstva zdravlja ZDK.
Narednih godina nastavljena je nabavka savremenih analizatotora hematoloških, biohemijskih, koagulacionih, imunohemijskih te uvođenje novih pretraga.
Zahvaljujući savremenoj, visokosofisticiranoj opremi većina manuelnih tehnika određivanja se napušta i zamjenjuje sa novim savremenim dijagnostičkim postupcima.
Pripreme za informatizaciju službe, prve u našoj ustanovi započele su 2007.god. i laboratorijski informacioni sistem (LIS) primjenjuje se od početka 2008.godine.
Automatizacija i razvoj te primjena standardizacije provode se uz stalne kontakte sa Udruženjem medicinskih biohemičara i Komorom medicinskih biohemičara Federacije BiH.

Djelatnost Službe:

Služba za laboratorijsku dijagnostiku je u sastavu JU Kantonalna bolnica Zenica. To je stručna jedinica gdje se obavlja laboratorijska dijagnostika iz područja opšte i specijalne medicinske biohemije, laboratorijske hematologije, koagulacije, imunologije, farmakotoksikologije.
U Službi za laboratorijsku dijagnostiku vrši se prijem biološkog materijala i izvođenje širokog spektra analiza uz primjenu savremenih analitičkih i fizičkohemijskih postupaka.

Analitički postupci za ispitivanje biohemijskih, fizioloških i patoloških procesa izvode se u svrhu postavljanja dijagnoze, praćenje toka bolesti i efekta terapije.
Primjena i uvođenje novih dijagnostičkih metoda, uz svrhu pružanja vrhunske laboratorijske dijagnostike i izrada standardnih i referentnih vrijednosti za ispitivane parametre, kontrola kvalitete izvršenih analiza i davanje mišljenja o istim, te statistička obrada i evaluacija istih.
Sve navedene djelatnosti su pod nadzorom specijalista medicinske biohemije.
Služba za laboratorijsku dijagnostiku je nastavna baza za učenike srednje medicinske škole, studente Zdravstvenog fakulteta i u Službi obavljaju staž doktori medicine, magistri farmacije specijalizanti te subspecijalizanti.

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Organizaciono Služba je podjeljena u tri cjeline:

zajednički poslovi,
laboratorij za hematološku dijagnostiku
biohemijski laboratorij

U Službi za laboratorijsku dijagnostiku pružaju se usluge sekundarne i tercijarne dijagnostike za bolničke pacijente i za pacijente iz polikliničkih službi i domova zdravlja ZDK.
Služba za laboratorijsku dijagnostiku organizovana je kroz stručne cjeline, više odsjeka u kojima se pruža laboratorijska dijagnostika iz hematologije, koagulacije, pretraga urina, seruma te tjelesnih tekućina ( likvora, pleuralne tekućine, perikardijalne tekućine, punktata različitog porijekla).
Stručna jedinica, odsjek za hitnu medicinsko–biohemijsku dijagnostiku obuhvaća određivanje svih hitnih laboratorijskih pretraga 24 sata dnevno, kao i posebnih zahtjeva kliničara zbog brže i ciljane skrbi za pacijente.
Odsjek za opću i specijalističku biohemiju je stručna jedinica u kojoj se pružaju usluge iz analitike glicida, lipida, proteina, uključujući i niz specifičnih proteina koji spadaju u subspecijalističke pretrage ( CRP, C3c, C4, imunoglobulini, Ig E, laki i teški lanci imunoglobulina ). U okviru Službe radi se analitika hormona tumor markera, kardio markera, porfirina, lijekova

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

RADNO VRIJEME:

Od 7 do 15 sati redovan rad za potrebe službi JU Kantonalne bolnice Zenica, te za potrebe pacijenata u hitnoj dijagnostici radno vrijeme je od 0 do 24 sata, svaki dan, vikendima i praznicima.

PRIJEM PACIJENATA:

Od 8 sati do 10 sati svakim radnim danom

IZDAVANJE NALAZA:

Nalazi se izdaju narednog dana od 13 i 30 do 14 i 30, a nalazi sa oznakom „hitno“ isti dan.

Uputsvo za pacijente

Molimo korisnike naših usluga da se prilikom dolaska u Službu za laboratorijsku dijagnostiku jave u prijemnu kancelariju i prilože:

ovjerenu uputnicu izdatu od nadležnog ljekara ambulante porodične medicine (velika uputnica za Bolnicu)
ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu

Za dodatne informacije pozvati broj 032 209 848 ili 032 405 133 lokal 1421

Telefonski brojevi službe:

Centrala: 032 / 405-133:

Administrator: lokal 1420
Načelnik Službe: lokal 1085 IP TEL: 209-849
Glavni laboratorijski tehničar: lokal 1421 IP TEL: 209-848
Kadić dr Damira, spec.med. biohemije: lokal 1654
Arnaut dr Emina, spec.med. biohemije: lokal 1423
Laboranti: lokal 1422
Prijem: lokal 1385

 

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
20 Načelnik Službe Prim.mr. ph.Sadžida Zečić 7257 447-257
20 Šef odjeljenja – 7258 447-258
20 Glavni laborant 7259 447-259
20 Ljekarska soba - dr Damira Kadić
7501 447-501
20 Administracija 7260 447-260
20 Administracija 7261 447-261
20 Laboranti 7262 447-262