JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik
mr. biomed. sci.prim. dr Dženana Isaković

centrala: 00 387 32 447-283 lok. 7283

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje opšte oftalmologije
2.a. Odsjek za glaukom
2.a.a. Kabinet za glaukom
2.b. Odsjek za orto-pleoptiku
2.b.a. Kabinet za orto-pleoptiku

3. Odjeljenje oftalmohirurgije
3.a.Odsjek operativne sale
3.b. Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu

4. kabineti za:
- laser i ultrazvuk
- kontaktna sočiva
- funkcionalna ispitivanja

5. Prijemna ambulanta

6. Specijalistička ambulanta

Naziv Službe:

ODJEL OFTALMOLOGIJE

Načelnik/ca Službe:

mr. biomed. sci. prim. dr Dženana Isaković

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

KARALIĆ AIDA, VMS

Kratki istorijat Službe:

Sala ocnoSlužba za očne bolesti KB Zenica ima dugu tradiciju. Osnovana je 1966. Godine. Od dana osnivanja se kontinuirano razvijala prateći savremene trendove u oftalmologiji kako kadrovski, tako i opremom. Osnivač Službe i prvi načelnik je bio pokojni prim. dr Veljko Sladojević.

Medicinski kadar je odlazio na edukaciju u više domaćih i stranih centara za oftalmologiju.Tako da su ljekari oftalmolozi KB Zenica obavili edukacije u Francuskoj, Češkoj ,USA-a , Hrvatskoj , Sloveniji , Srbiji te kliničkim centrima u BiH .

Danas se u Službi za očne bolesti obavljaju savremeni dijagnostički, terapijski i operacijski zahvati, a Služba je mjesto edukacije mladih oftalmologa, središte stručnog, naučnog, nastavnog i publicističkog rada.

Djelatnost Službe:

U Službi se obavljaju svi operativni zahvati na prednjem segmentu oka, liječe sva upalna i degenerativna stanja oka i okoline oka. Najčešće operacije su: operacija katarakte, glaukoma, strabizma,dakriociste , degenerativnih stanja sluznice oka, plastično rekonstruktivni zahvati, kao i sve povrede prednjeg segmenta oka.

Prateći savremene trendove u oftalmologiji uspješno radimo operacije katarakte kako klasičnom metodom (ECCE ) tako i najsavremeniom ultrazvučnom metodom – FAKO METODOM, te lasersko odklanjanje sekundarne katarakte.

Svakodnevno pružamo usluge pregleda u specijalističkim ambulantama( specjalistička ambulanta I i II u stacionaru ) , kabinetima i terenskim ambulantama ZE –DO kantona (Zavidovići 3x sedmično, Breza 2x sedmično i Vareš 1x sedmično).

Odgovarajući zahtjevima vremena i razvoju oftalmologije, Služba je tokom svih godina doživljavala brojne kvalitativne promjene.
Danas u Službi radi 11 oftalmologa, 5 magistra medicinskih nauka, 3 ljekara u fazi pripreme doktorske disertacije, a 2 ljekara su u fazi izrade magistarskog rada, 5 ljekara su stekli titulu primarijus.

Pored ljekara oftalmologa u Službi je zaposleno 1 dipl. med. sestra, 2 VS med. sestre i 20 medicinska sestra/tehničar.

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Kreveti ocnoSlužba raspolaže sa 25 kreveta

Naša vizija je dnevna hirurgija, što je danas trend u svijetu.

Rad u užim organizacionim oblicima Službe teče kroz dva osnovna segmenta:

1. Odjeljenje oftalmohirurgije

Intezivna poluintezivna njega bolesnika

2. Odjeljenje opšte oftalmologije

2a. Odsjek za orto-pleoptiku

Ortopl ocnoPri Odsjeku za orto-pleoptiku radi Kabinet za orto-pleoptiku.U Kabinetu za orto-pleoptiku se liječe slabovida djeca i odrasli, te djeca i odrasli sa izmijenjenim motilitetom oka i drugim poremećajima koji su vezani za položaj oka. Kabinet je opremljen adekvatnom i savremenom opremom, te se vrši kompletna dijagnostika i liječenje. Tretman u Kabinetu je konzervativan i operativan, te se vrši preoperativna priprema za funkcionalne i esteske operacije poremećaja motiliteta i položaja oka.
2b. Odsjek za glaukom

Kabinet za glaukom

KabinetuzaglaukomU Kabinetu za glaukom se provodi kompletna dijagnostička procedura glaukomskog oboljenja i prevencija iste. Pacijenti kojima je potrebno operativno rješavanja glaukoma upućuju se na odjel, a ostali se kontrolišu u kabinetu do stabilizacije očnog tlaka, a potom upućuju na kontrole u specjalističke ambulante.Nabavljen je i novi aparat –pahimetar CCT tako da se pacijentima može pružiti savremen pristup liječenja glaukomskog oboljenja. Osim konzervativnog i hiruškog pristupa liječenja operacije glaukoma se rade i laserskim zahvatom u okviru dnevne bolnice.

Kabineti:

Kabinet za laser

Ocno laser01U Kabinet za laser pacijenti se javljaju po uputi nadležnog oftalmologa čiji su nalaz obavezni donijeti na prvi pregled.To su pacijenti sa bolestima stražnjeg segmenta oka, a najčešće su vaskularne bolesti retine, promjene u makuli i vidnom živcu. U Kabinet se upućuju i pacijenti sa glaukomom, kao i pacijenti koji nakon operacije mrene imaju indikaciju za laser intervenciju.

Kabinet je opremljen sa: fundus kamerom Visucam lite Digital Camera (Carl Zeiss Meditec); Solid-State 532nm Green Laser (Novus Spectra, Lumenis ECO:12047); Nd Yag laser (QS CSO SL 980)

Kabinet za kontaktologiju

Ocnokabinet za leceKabinet za kontaktologiju: Apliciraju se sve vrste kontaktnih leća zbog medicinskih ili kozmetičkih indikacija.
Pruža se kvalitetna edukacija bolesnika (nosilaca kontaktnih leća) o njihovoj njezi, protokolu nošenja i njege istih, kao i o mogućim komplikacijama.

Kabinet za funkcionalna ispitivanja

Kabinet za funkcionalna ispitivanja je opremljen UZ sa A i B sondom, s ciljem potpunije dijagnostičke obrade bolesnika, najsavremenijim IOL kalkulatorom što stvara preduslove da se na najkvalitetniji način izvrše sve potrebne pripreme za operaciju katarakte (mrene), te Hess-Lancaster aparat – za ispitivanje diplopija (dvoslika). Provode se dijagnostički pregledi bolesti stražnjega očnog segmenta, te pregledi kod nekih sistemskih bolesti koje mogu dovesti do oftalmoloških komplikacija. U toku je nabavka OCT angiografa .

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Rad u Službi za očne bolesti organizovan je u vremenu od 07.00h do 15.00h, svaki radni dan, kada se vrše i kontrole pacijenata, ljekar u dežuri dostupan je 00-24.00h.

Uputstvo za pacijente:

Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled imaju:

ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
nalaz specijaliste oftalmologa koji traži pregled, a ne ljekara porodične medicine (kabinetski dio)
ovjerena uputnica od porodičnog ljekara (za SB kanton i validna Odluka komisije kantona)
svu raspoloživu raniju dokumentaciju

Informacije su dostupne na telefon broj:

032/447-286 lokal: 7286 (administrator Službe)
informacije o ležećim pacijentima u Odjeljenju direktno na broj 447-295, u vremenu od 13.00. – 15.00h

Naručivanje pacijenata :

Kabinet za glaukom - 032/ 447 293, svaki radni dan u vremenu od 12. 30.-13.30h
Kabinet za laser - tel. broj: 032/447 287, svaki radni dan u vremenu od 13 -14 00h
Kabinet za kontaktna sočiva - 032/447 292, svaki radni dan u vremenu od 11-12h
Kabinet za ortopleoptiku: 032/447 291, svaki radni dan od 13-14h
Specjalističko-konsultativna ambulanta u Stacionaru na broj:032/ 447 538 svaki radni dan od 13- 14 30h

Posjeta bolesnicima je dozvoljena svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 sati, a srijedom subotom, nedjeljom na dane državnih praznika u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
16 Načelnik službe - Dženana Isaković 7283 447-283
16 Glavna sestra službe
7284 447-284
16 Ljekarska soba 7285 447-285
16 Administrator - Šabanović Amela 7286 447-286
16 Kabinet za laser - Šef kab.
7287 447-287
16 Kabinet za laser
7287 447-287
16 Ljekarska soba - dežurni ljekar
7288 447-288
16 Prijemna amb. - Med. sestra Smajlović Merima 7289 447-289
16 Ljekarska soba
7290 447-290
16 Kabinet za orto – pleoptiku - VMS Karalić Aida 7291 447-291
16 Kabinet za kont. sočiva - Šef
7292 447-292
16 Kabinet za glaukom - Šef kab. Dženana Isaković 7293 447-293
16 Ljekarska soba - Dženana Isaković, Smaragda K. 7504 447-504
16 Ljekarska soba - Bruno A., Edin M. 7294 447-294
16 Odjel - dežurne medicinske sestre 7295 447-295
16 Op. sala - gl. med. sestra op. sale Rakić S. 7296 447-296
16 Telefon za pacijente na hodniku 7297 447-297
16 Čajna kuhinja - Servirke 7298 447-298