JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

AlmaMekicAbazovicNačelnik/ca Odjela:

Prof. dr. med. sc. prim. Alma Mekić Abazović

Glavna medicinska sestra-tehničar Odjela:

Hodžić Alma, dipl.med.sestra

tel: 00 387 32 447-175
fax: 00 387 32 447-174

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi
1.a. Odsjek za administraciju
1.b. Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

2. Odjeljenje za dnevnu bolnicu onkoloških pacijenata
2.a. Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenta – Dnevna bolnica
2.b. Prijemne i konsultativno-specijalističke ambulante za pregled onkoloških pacijenata

3. Odjeljenje za hospitalni tretman onkoloških pacijenata
3.a. Odsjek za intenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata
3.b. Odsjek za poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata

4. Odijeljenje za radioterapiju
4.1. Ambulanta za radioterapiju

Odjel za onkologiju i radioterapiju pri Kantonalnoj bolnici Zenica zvanično je otpočela sa radom 12.05.2008. godine. Činu svečanog otvaranja prethodile su dugotrajne tehničke i administrativne pripreme, adaptacija prostora u kojem Služba danas radi, te edukacija budućih uposlenika koja je obavljena u Italiji, u Torinu. S tim u vezi, nemoguće je govoriti o počecima Službe za onkologiju, a pritom ne istaći zasluge koje za njezino osnivanje i „postavljanje na noge“ pripadaju našim partnerima, kolegama i dragim prijateljima iz Onkološke mreže regije Piemonte della Valle d' Aosta. Značajno je napomenuti kako su naše talijanske kolege, stručnjaci raznih profila (onkolozi, hirurzi, farmaceuti, eksperti za administrativni ustroj onkološke službe) tokom prvih pola godine našeg rada kontinuirano dolazili u našu Ustanovu, te u tim najtežim danima pružali svesrdnu pomoć i asistenciju uposlenicima Službe. Poseban značaj pridajemo nastavku uske saradnje sa bolnicom Mollinete u Torinu.

Sa početkom kalendarske 2010. godine Služba radi pod novim nazivom i u novom kapacitetu. Naime, pored uvođenja u postupak patologija koje prethodno nisu tretirane (urološki pacijenti i pacijenti sa melanomom kože), fuzijom sa Odjeljenjem za hematologiju formirana je jedinstvena Služba za onkologiju i hematologiju, što je jedan od koraka koji su dio zacrtane dugoročne politike naše Ustanove i naše Službe, a što je za krajnji cilj imalo kompletnu uslugu/podršku onkološkim bolesnicima na jednom mjestu, a sve na korist i dobro našim pacijentima. Posljednji korak u zaokruživanju kompletne usluge onkološkim pacijentima predstavlja početak sa radom Odjela radioterapije, koji je sa radom u punom kapacitetu počeo sa krajem 2012. godine. Sa početkom 2015. godine Odjel hematologije zbog organizacionih i tehničkih razloga postaje zasebna služba, te naša Služba dobija novi naziv - Služba za onkologiju i radioterapiju.

Djelatnost Odjela:

Odjel za onkologiju i radioterapiju pacijentima pruža usluge:

prvih specijalističkih pregleda
kontrolnih specijalističkih pregleda
konzilijarnih pregleda (interdisciplinarni pristup, u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti)
ordiniranja intravenoznih kemoterapija prema utvrđenim kemoterapijskim protokolima
ordiniranje peroralne terapije
hospitalizacija; odjeli su opremljeni za intenzivnu i poluintenzivnu njegu onkoloških pacijenata, te hospitalizaciju pacijenata koji su u našu Ustanovu primljeni radi radijacijskog tretmana

 

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

- Zajednički poslovi
- Odjeljenje za dnevnu bolnicu

Konsultativno specijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente
Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenta

- Odjeljenje za hospitalni tretman

Odsjek za intenzivnu i poluintezivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata
Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

 

Odjeljenje za dnevnu bolnicu pri Službi za onkologiju i radioterapiju sastoji se od dva dijela:

Konsultativno specijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente
Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenata

 

Konsultativno specijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente

U Konsultativno specijalističkoj – prijemnoj ambulanti za onkološke pacijente odvija se prijem pacijenata, redovni pregledi i kontrole od strane ljekarskog tima, te konzilijarni pregledi od strane multidisciplinarnog ljekarskog tima. Konsultativno specijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente se sastoji od tri ambulante u kojima trenutno ordinira pet ljekara. U sklopu ovog Odsjeka nalazi se i prostorija za administraciju – informacije, te čekaonica za pacijente.

Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenata

Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenata Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenata sastoji se od savremeno opremljene prostorije za dnevno ordiniranje citostatske terapije, kapaciteta pet stolica, i našim pacijentima pruža zavidan komfor i nivo usluga, što im olakšava ordiniranje citostatske terapije.

Odjeljenje za hospitalni tretman pri Odjelu za onkologiju i radioterapiju sastoji se takođe od dva dijela:
Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata
Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata

Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenataOdsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata pri Službi za onkologiju opremljen je sa ukupno 13 bolesničkih kreveta, smještenih u četiri trokrevetne bolesničke sobe, te jednim apartmanom namijenjenim za bolesnike čije zdravstveno stanje i tretman zahtijevaju režim izolacije. Svaka soba ima kupatilo i mokri čvor, centralni kisik, monitoring za praćenje vitalnih parametara i perfuzore, čime se pruža poluintenzivna i intenzivna njega bolesnicima.

Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatikaOvaj Odsjek snabdjeven je savremeno opremljenom komorom za spravljanje citostatika, gdje se na osnovu visokosofisticiranih standarda i kemoterapijskih protokola usklađenih sa najnovijim saznanjima iz oblasti, a koji se primjenjuju na suvremenim europskim klinikama, vrši pripremanje citostatskih terapija za naše pacijente. U sklopu Odjeljenja za hospitalni tretman nalazi se i prostorija za intervenciju, priručna apoteka, kuhinja, ostava za prljavi veš i ostalo, ljekarska soba, te prostorija za održavanja sastanaka. Važno je još jednom napomenuti da je kompletna Služba opremljena sa najnovijom, vrhunskom opremom, pomagalima, uređajima, aparatima i namještajem, a što dodatno doprinosi kvalitetu usluga i komoditetu kojeg pružamo našim pacijentima.

 

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

Radno vrijeme na nivou Službe je od 07.00h do 15.00h, svim radnim danima (vikend slobodan), s tim da je u poslijepodnevnim satima i u dane vikenda na svim Odjelima Službe ustrojen smjenski rad, te obezbijeđeno prisustvo medicinske sestre/tehničara. Po potrebi, poziva se ljekar koji je, prema rasporedu pripravnosti ustrojenom na mjesečnom nivou, pripravan u datom trenutku.

Uputstvo za pacijente:

Svaki pacijent – korisnik usluga koji dolazi na Službu za onkologiju i radioterapiju dužan je sa sobom ponijeti validnu Uputnicu koju izdaje nadležni porodični ljekar, a koja glasi na naziv usluge zbog koje pacijent dolazi na našu Službu (pregled, kontrolni pregled, konzilijarni pregled, terapija, hospitalni tretman...)

Prilikom dolaska na prvi pregled onkologa (ili prvo javljanje onkologu u Zenici – za pacijente koji su prethodno tretirani u Sarajevu ili u nekoj drugoj kliničkoj ili bolničkoj ustanovi) pacijenti su dužni da sa sobom ponesu (uz Uputnicu) i kompletnu medicinsku dokumentaciju koju posjeduju.

Pacijenti kojima ljekar indicira primanje terapije (kemoterapija, hormonalna terapija, peroralna terapija - tablete) dužni su priložiti Saglasnost za davanje terapije, i to na taj način da od svog porodičnog ljekara traže ispunjen obrazac „Prijedlog za liječenje terapijom“ koji se potom (zajedno sa nalazom onkologa na kojem je indicirana terapija) predaje Komisiji za liječenje van Kantona koja se nalazi u staroj zgradi KB Zenica.

VAŽNO:

Molimo cijenjene pacijente da svaki dolazak na našu Službu prethodno najave na kontakt broj telefona (032) 447-174 te da dolaze isključivo u vrijeme kada im je zakazana medicinska usluga u našoj Ustanovi, a kako bi se izbjegle bespotrebne gužve. Naime, naša Služba od samog početka praktikuje davanje termina svojim pacijentima, što i činimo upravo zbog njihovog komoditeta. Sve usluge u našoj Službi se prethodno brižljivo planiraju, a izuzetak, naravno, pravimo u slučajevima kada zdravstveno stanje pacijenta zahtijeva neodložan medicinski tretman.

 

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
3 Načelnik Odjela - Prof.dr.med.sc prim Mekić-Abazović Alma Alma Mekić-Abazović
7175 447-175
3 Šef dnevne bolnice 7177 447-177
3 Administracija 7174 447-174
3 Administracija fax: 447-174
3 Glavni tehničar 7176 447-176
3 Sestre u hospitalnom dijelu 7180 447-182
3 Ljekari službe 7181 447-181
3 Ambulanta 3
7182 447-182
3 RT - LINAK
7195 447-195
3 RT - FIZICARI
7185
447-185
3 RT - CT
7186 447-186
3 RT - AMBULANTA 1
7187 447-187
3 RT - AMBULANTA 2
7188 447-188
3 RT - ADMINISTRACIJA 7189 447-189
3 RT - ADMINISTRACIJA 7183 447-183

 

Šifrarnik usluga