JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac patNačelnik - Dr Lejla Mujbegović

387 32 447-242 lok. 7242

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1.Zajednički poslovi

2.Odjeljenje za patohistologiju

3.Odjeljenje za citologiju

4.Sala za obdukciju

Naziv Službe:

ODJEL PATOLOGIJE

Načelnik/ca Službe:

Dr Lejla Mujbegović

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Haseba Mušović laborant

Glavna medicinska sestra-tehničar odijeljenja za patologiju:

Adisa Kadrić laborant

Glavna medicinska sestra-tehničar odijeljenja za citologiju:

Amela Nemeljaković

Sekretar službe:

Hadžera Mehić

Kratki istorijat Službe:

Služba za patologiju KBZ je osnovana 1959. godine, ali se nažalost sporo i slabo razvijala. Do decembra 2010. godine radilo se na zastarjeloj opremi i bez saradnje sa Službama za patologiju u okruženju. Otvaranjem Službe za onkologiju uvidjelo se da ovako organizovana služba nije u mogućnosti zadovoljiti potrebe i pratiti rad drugih službi u bolnici. Uvidjela se potreba za proširenjem kapaciteta, osavremenjivanje opreme i kadrovsko ojačanje. Zajedničkim naporima mendžmenta KBZ i uz pomoć italijanskog partnera regije Piemonte urađene su pripreme za formiranje moderne Službe za patologiju što je obuhvatalo izgradnju adekvatnog prostora, nabavka savremene opreme i obuka kadra za rad koja se obavljala u Torinu, Sarajevu, Tuzli i Zagrebu.

Danas Služba za patologiju raspolaže prostorom od 40 kvadratnih metara u kome se nalaze:

patohistološka laboratorija
citološka laboratorija
imunohistohemijski laboratorij koji je u završnoj fazi opremanja
sobe za mikroskopskiranje
obdukciona sala i mrtvačnica
administrativne prostorije i arhiva
pomoćne prostorije.

U službi se rade patohistološki i citološki nalazi, te obdukcije. Odjeljenje za patologiju godišnje uradi oko 7500-8000 biopsija, oko 50 patoloških i 50 sudskih obdukcija.
Odjeljenje za citologiju u čijem sklopu se radi skrining projekat ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, uradi godišnje oko 12.500 citoloških analiza.

Služba se sastoji od dva odjeljenja:

Odjeljenje za patologiju
Odjeljenje za citologiju

Radno vrijeme Odjeljenja za patologiju je od 8 – 14 h, a radno vrijeme Odjela za citologiju je od 8-15 i 30h.

U Odjeljenju za patologija se vrši obrada materijala i patohistološka analiza. Vrijeme potrebno da se završi patohistološki nalaz zavisi od vrste materijala koji se obrađuje i traje od 3 do 30 radnih dana.

Gotovi nalazi se šalju u službu koja je tražila ph analizu, tako da pacijenti ne treba da dolaze u ovu službu, nego kontaktiraju sa bolničkom službom u kojoj su radili neku pretragu.

Obzirom da KBZ još nije u mogućnosti nabaviti potrebna antitijela za imunohistohemijsku analizu, ove vrste pretraga šaljemo da se rade u Institutu za patologiju KCU Sarajevo. Tada je potrebno da pacijenti u našu službu donesu Odobrenje za vankantonalno liječenje i veliku uputnicu za Institutu za patologiju KCU Sarajevo, a mi službeno sa tom dokumentacijom šaljemo materijal za Sarajevo. Ovi nalazi se čekaju 2-4 sedmice.

Odjel za citologiju radi obradu citoloških nalaza. Nalaz se čeka 1-2 sedmice.

TELEFONI SLUŽBE:

Načelnica službe – dr Lejla Mujbegović, patolog; kontakt telefon 032 226 574
Glavni tehničar službe – Haseba Mušović laborant; kontakt telefon 032 405 133, lokal 1600
Glavni tehničar odjeljenja za patologiju – Adisa Kadrić, laborant; kontakt telefon 405 133, lokal 1600
Glavni tehničar odjeljenja za citologiju – Amela Nemeljaković, medicinski tehničar; kontakt telefon 032 209 823
Sekretar službe - Hadžera Mehić, administrator; kontakt telefon 032 209 835

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
23 Načelnik odjela - Dr. Lejla Mujbegović
7242 447-242
23 Administracija - Hadžera Mehić 7244 447-244
23 Ljekarska soba - Fatima Juković-Bihorac
7243 447-243
23 Laboratorij 7246 447-246
23 Glavni tehničar
7245 447-245
23 Ljekarska soba - Senada Mušović-Čoloman
7498 447-498
23 Prosektura 7497 447-497
23 Citološki kabinet 7247 447-247