JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac plastika1 vNačelnik - Prim. mr. med. sci. Dizdarević dr Nedžad

centrala: 00 387 32 447-462 lok. 7462

e-mail:
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju odraslih
2.a.Odsjek za opekotine

3. Odjeljenje za dječiju plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

4. Operativno odjeljenje

5. Specijalistička ambulanta


Naziv Službe:

ODJEL PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

Načelnik/ca Službe:

Prim. mr. med. sci. Dizdarević dr Nedžad

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Fadila Đulan, dipl. med. sestra

4. Kratki istorijat Službe

Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju je osnovana 1996. godine. Rekonstruiran je prostor bivše Službe za fizijatriju.
Napravljena je op. sala s pratećim prostorijama, doniran je namještaj za bolesničke sobe i osnovna oprema za op. salu.

Što se tiče protokola i radne procedure, oslanjamo se na iste Klinike u Sarajevu, Tuzli i povremeno tražimo konsultacije iz Beograda.

5. Djelatnost Službe:

Pružamo i usluge pregleda u specijalističkoj ambulanti JU KBZ.
Odgovarajući zahtjevima vremena i razvoju plastične i rekonstruktivne hirurgije Služba je tokom vremena doživjela brojne kvalitativne promjene.
Danas je u Službi zaposleno:

•    Četiri ljekara specijalista od kojih je jedan specijalista magistar medicinskih nauka i jedan sekundarac.
•    Deset medicinskih sestara (glavna medicinska sestra, tri instrumentarke i šest sobnih medicinskih sestara/tehničara).
•    Jedan administrator – domaćin.

6. Uži oblici dijelovanja procesa rada:

Raspolažemo sa četiri bolesničke sobe, od čega je jeda soba za poluintenzivnu njegu i jedan krevet za opekotine.

7. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

a.    Zajednički poslovi
b.    Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju odraslih
b.1.Odsjek za opekotine
c.   Odjeljenje za dječiju plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
d.   Operativno odjeljenje
e.   Specijalistička ambulanta

Rad u Službi za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju je organizovan u vremenu od 07,00h do 15,00h, svaki radni dan, kada se vrše i kontrole pacijenata, pripravan ljekar  je dostupan 24,00h.

8. Upustvo za pacijente:

Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled imaju:

-    ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu,
-    ovjerenu uputnicu ljekara porodične medicine  
-    svu raspoloživu raniju medicinsku dokumentaciju

Informacije su dostupne na telefon broj:
032/405-133 lokal 14-47, u vremenu od 13,00h do 15,00h.

Posjeta bolesnicima je dozvoljena svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 sati, a srijedom subotom, nedjeljom na dane državnih praznika u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.