JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac plastika1 vNačelnik - Prim. mr. med. sci. Dizdarević dr Nedžad

centrala: 00 387 32 447-462 lok. 7462

e-mail:
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Naziv Službe:

ODJEL PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

Načelnik/ca Službe:

Prim. mr. med. sci. Dizdarević dr Nedžad

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Fadila Đulan, dipl. med. sestra

4. Kratki istorijat Službe

Odjel za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju je osnovan 1996. godine. Rekonstruiran je prostor bivše Službe za fizijatriju.
Napravljena je op. sala s pratećim prostorijama, doniran je namještaj za bolesničke sobe i osnovna oprema za op. salu.
Što se tiče protokola i radne procedure, oslanjamo se na iste Klinike u Sarajevu, Tuzli i povremeno tražimo konsultacije iz Beograda.

5. Djelatnost Službe:

Pružamo i usluge pregleda u specijalističkoj ambulanti JU KBZ.
Odgovarajući zahtjevima vremena i razvoju plastične i rekonstruktivne hirurgije Služba je tokom vremena doživjela brojne kvalitativne promjene.
Pružamo usluge kod :
- Pl. i rekonstrutivne hirurgije,
- Mikrohirurgije
- Urođene anomalije
- Opekotine
- Hiirurgija šake
- Traume
- Povrede

6. Uži oblici dijelovanja procesa rada:

Specijalistička ambulanta:
- Prvi pregled
- Kontrolni pregled
- Konsultativna mišljenja
- Male hir. intervencije
- Pacijent mora biti naručen od strane doktora porodične medicine,ukoliko se ne radi o
hitnim pacijentima.

Odjeljenje :
- Stalni nadzor i njega pacijenata od strane doktora i medicinskih sestra
- Rad u operacionoj sali

7. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

a. Zajednički poslovi
b. Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju odraslih
b.1.Odsjek za opekotine
c. Odjeljenje za dječiju plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
d. Operativno odjeljenje
e. Specijalistička ambulanta

Rad u Službi za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju je organizovan u vremenu od 07,00h do 15,00h, svaki radni dan, kada se vrše i kontrole pacijenata, pripravan ljekar je dostupan 24,00h za hitne pacijente.

8. Upustvo za pacijente:
Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled imaju:
- svu raspoloživu raniju medicinsku dokumentaciju

Informacije su dostupne na telefon broj: 032/447 - 466 , u vremenu od 13,00h do 15,00h.

Posjeta bolesnicima je dozvoljena svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 sati, a srijedom subotom, nedjeljom i na dane državnih praznika u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.

U narednom periodu rada ovog Odjela planiramo sa uvođenjem novih procedura, standardizacija procedura, kontinuirati rad edukacije kadrova, nastaviti sa rekonstrukcijom tehničkih karakteristika Odjela.

TELEFONI ODJELA

 Šifra Odjela  Korisnik telefona  Lokal  Tel. broj
13 Načelnik- Prim. mr. med. sci. Dizdarević dr Nedžad  7462 447 - 462
13 Ljekarska soba  7464 447 - 464
13 Sestrinska soba/odjel  7466 447- 466
13 Ambulanta pl. hirurgije u poliklinici  7534 447 - 534
13 Operaciona sala 7460 447 - 460