JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nacelnik henRukovodilac - Dr Mahdi Brčaninović

Tel: 032/447-079 lok. 7079
Fax: 032/226-576

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

3. Odjel centralne sterilizacije

4. Odjel za higijenu i dijetetiku

5. Odjel za DDD

6. Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada

Naziv Službe:

ODJEL ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI NADZOR

Načelnik/ca Službe:

Mahdi Brčaninović, doktor medicine, epidemiolog

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Sabina Čolić, dipl. med. sestra

Kratki istorijat Službe:

Sektor za higijensko epidemiološki nadzor (SHEN) je organizaciona jedinica Kantonalne bolnice Zenica od 2004. godine unutar koje su bili aktivni samo Uslužni servis i Odjel za tretman medicinskog otpada kao podjedinice. Slanjem jednog doktora medicine na specijalizaciju iz Epidemiologije 2011. godine i angažmanom jedne sestre na kontroli bolničkih infekcija od 2012. godine, postupno se aktivira i Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija i Odjel za DDD. Krajem 2014. godine je izvršena reorganizacija SHEN-a, kada je izdvojen Uslužni servis, a pripojen Odjel centralne sterilizacije i formiran Odjel za higijenu i dijetetiku.

Djelatnost Službe:

Sve obuhvatna djelatnost SHEN-a, kroz sumirane djelatnosti njenih Odjela, može se definisati kao skup mjera i postupaka koji se provode od strane uposlenika sa krajnjim ciljem prevencije bolničkih infekcija u KBZ.

Organizacija Službe:

Zajednički poslovi
Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
Odjel centralne sterilizacije
Odjel za higijenu i dijetetiku
Odjel za DDD
Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada

Uži oblici dijelova procesa rada:

Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija - vrši poduzimanje potrebnih mjera u vidu savjeta, preporuka, edukacije,nadzora, itd svih uposlenih u cilju prevencije nastanka, ili kontrole već nastale bolničke infekcije. Vrši sanitarno higijenski nadzor i bakteriološku kontrolu nežive sredine.
Odjel centralne sterilizacije - obavlja poslove sterilizacije opreme za sve Službe kao i produkciju destilovane vode.
Odjel za higijenu i dijetetiku - trenutno zaposlen samo dijetetičar koji vrši sanitarno higijenski nadzor nad skladištenjem namirnica, njihovom obradom i distribucijom gotove hrane, te pravi pojedinačne i kolektivne dijete za pacijente.
Odjel za DDD – svakodnevna dezinfekcija najprometnijih holova i hodnika, te liftova; redovna i vanrednadezinsekcija i deratizacija bolničkih objekata i zelenih površina.
Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada – sakupljanje, tretman i zbrinjavanje svih vrsta medicinskog otpada.Infektivni otpad se prikladnim procesima pretvara u komunalni otpad te kao takav predaje nadležnoj vanjskoj firmi. Tečni, citostatski, patološki i druge vste otpada se adekvatno skladište do predaje ovlaštenim firmama koje vrše njihovo krajnje zbrinjavanje.

Organizacija rada unutar Službe:

Sve Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija pon-pet, 07.30-15.30
Odjel centralne sterilizacije pon-ned, 07.00-19.00
Odjel za higijenu i dijetetiku pon-pet, 07.00-15.00
Odjel za DDD pon-ned, 07.30-19.00
Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada pon-pet, 07.00-15.00

Uputstvo za pacijente:

Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i savjeta nadležnog medicinskog osoblja. Vodite računa o ličnoj i higijeni vašeg okruženja. Hranu u ormarićima svedite na minimum i držite je propisno zapakovanu.

Uputstvo za posjetioce: Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i uputa nadležnog osoblja. Posjete i boravak u bolnici svedite na minimum, a pogotovo posjete djece. Smanjite kontakt sa svim bolničkim površinama na minimum. Vodite računa o higijeni kihanja i kašljanja, kao i o higijeni ruku po izlasku iz bolnice.

Telefonski brojevi (lokali) Službe:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Načelnik:

Lokalni tel. broj: 70-79

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Glavna medicinska sestra:

Lokalni tel. broj: 70-80

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

Lokalni tel. broj: 70-79 (doktor epidemiolog),
Lokalni tel. broj: 70-80 (med. sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija)
Lokalni tel. broj: 70-81 (med. sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija)
Lokalni tel. broj: 70-82 (med. sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija)

 

Odjel centralne sterilizacije (operateri centralne sterilizacije)

Lokalni tel. broj: 70-83

Odjel za higijenu i dijetetiku

Lokalni tel. broj: 70-84 (dijetetičar)

Odjel za DDD

Lokalni tel. broj: 70-81 (med. sestra / tehn. za DDD)
Lokalni tel. broj: 70-82 (med. sestra / tehn. za DDD)

Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada

Lokalni tel. broj: 70-86 (šef Odjela)

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
30 Rukovodilac Sektora - Mahdi Brčaninović 7079 447-079
30 Glavna sestra Sektora - Sabina Čolić
7080 447-080
30 Osoblje - sestre/tehničari 7081 447-081
30 DDD-Magacin
7082 447-082
30 Centralna sterilizacija 7083 447-083
30 Dijetetičar 7084 447-084
30 Šef Odjela za tretman otpada - Senad Huseinović
7086 447-086