JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac chr vNačelnik - Prim dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ
specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije
tel: 00 387 32 447-523
fax: 00 387 32 447-523
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Prijemni punkt

2. Kliničko-ginekološki punkt

3. Biološki punkt

Naziv Službe:

ODJEL ZA HUMANU REPRODUKCIJU, MENOPAUZU I ESTETSKU GINEKOLOŠKU ENDOKRINOLOGIJU

Načelnik/ca Službe:

Prim. dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ, , specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije

Šef biološkog odjela:

Lejla Mahmutović, mr. sci.

 lejl chr

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Kaknjo Samra, medicinska sestra i diplomirani nastavnik biologije i kemije

Kratki istorijat Službe:

chr 1 vSlužba CHR je jedna od 25 medicinskih službi koje funkcioniraju pri Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica. Nalazi se na adresi Bulevar kralja Tvrtka 4 u Zenici (bivši Željezarski stacionar).

Centar je jedan od najmodernije opremljenih takvih centara na područiju zemalja ex-Yugoslavije. Bavi se problematikom steriliteta i infertiliteta, kao i problemima ženske menopauze te estetske endokrinologije (npr. akne, celulit, osteoporoza i sl). U CHR-u radi svega pet uposlenika (spec. ginekolog i dipl. biolog koji posjeduju licence), dvije medicinske sestre (VMS te SMS) te jedna službenica administrator-domaćin. Trenutno je na jednogodišnjem pripravničkom stažu još jedan diplomirani biolog (ugovor sa Kantonalnim zavodom za zapošljavanje).

Zvanično je CHR otvoren 18.7.2003. godine, a opslužujemo pacijente sa područija cijele BiH te iz susjednih zemalja (RH i SCG), ali i iz prekomorskih zemalja radi prihvatljivosti cijena usluga. Zamišljen je da posluje samoodrživo jer se sve usluge naplačuju, iako su cijene za 20-25% niže nego u RH.

chr 2 vPružamo oko 100-njak usluga iz ove oblast, a sprovode se sve poznate metode iz domena asistirane reprodukcije (od inseminacije preko ICSI-ja ili mikroinjekcije pa do kriopohrane gameta i embrija), kao i vantjelesno sazrijevanje jajnih stanica (IVM-a).

Također su u tijeku pregovori sa švicarsko-američkom investicijskom tvrtkom CLH i Krio institutom budimpeštanskog medicinskog fakulteta o pokretanju pohrane matičnih stanica za ovu regiju, što bi omogućilo liječenje nekih do sada neizlječivih bolesti.

Ovo nam omogućava vrhunska oprema koju posjedujemo na dva odsjeka u CHR-u:

Biološki odsjek

automatski mikromanipulator (spec. mikroskop kojim se vrši manipulacija na gametima)
inverzni i fazno- kontrastni mikroskopi (svi mikroskopi su Olympusovi)
bezprašna komora za rad i manipulaciju gametama
najmoderniji Herausovi inkubatori
komoru za kriopohranu gameta i embrija (na – 196 Celzija)
oprema za pohranu u tekućem dušiku/azotu

Ginekološko-operativni odsjek

trodimenzionalni color-dopler ultrazvučni aparat
operacioni krevet sa mikroaspiracijskim pumpama
savremenu sterilizacijsku opremu uključujući autoklav.

Ginekološki odjel – sve usluge iz domena ginekologije, prikupljanje gameta za postupke vještačke oplodnje, liječenje i savjetovanje iz domena bračne neplodnosti, genetičko savjetovalište, endokrinološko savjetovalište, te savjetovalište za probleme menopauze.

Biološki odjel - svi postupci iz domena asisitirane reprodukcije i biomedicinski potpomognute oplodnje, kriopohrana gameta, embrija i tkiva, te kriopohrana gameta, embrija i tkiva onkoloških pacijenata prije onkološkog tretmana (onkofertilni postupci).

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Radno vrijeme na nivou Službe je od 07.00h do 17.00h.

Uputstvo za pacijente:

Pacijenti osnovne informacije mogu dobiti putem telefona (032/405-381), ili lično;
Pacijenti se najavljuju putem telefona (032/405-381),, ili mogu lično uzeti termin (termini se odnose na sve usluge);
Pacijenti dolaze sa uputnicom iz ambulante porodične medicine koja je naslovljena na CHR (uputnica se koristi za jednu uslugu ili jednog bračnog partnera);
Pacijenti donose svu dokumentaciju vezano za problematiku (isključivo kopije, originali se ne primaju obzirom da CHR nema obavezu čuvanja dokumentacije ili vođenja povijesti bolesti).

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
  Načelnik – Prim. dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ,
  447-523
  Načelnik – Prim. dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ,
7523 447-523
  FAX   447-523
  Administracija 7523 447-523