JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Prim. mr. biomed. sci Ednan dr Drljević

fax: 00 387 32 447-211
tel: 00 387 32 447-211 lok. 7211
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Zarazno PohvalaNaziv Odjela:

ODJEL ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Načelnik/ca Odjela:

Prim. mr. biomed. sci Ednan dr Drljević

Glavna medicinska sestra-tehničar Odjela:

Hasanica Sabina, viša medicinska sestra

ORGANIZACIJA SLUŽBE

Zajednički poslovi

Odjeljenje za infekcije centralnog nervnog sistema

Odjeljenje za intenzivnu i poluintenzivnu njegu

Odjeljenje za crijevne infekcije

Odjeljenje za akutne i hronične infekcije jetre
    Savjetovalište za hepatitis
    Savjetovalište za trudnice
    Savjetovalište za nadzor nad zdravljem zdravstvenih radnika

Odjeljenje za HIV/AIDS i infekcije imunokomprimitiranih
    Savjetovalište za HIV/AIDS (VCCT)

Odjeljenje za respiratorne infekcije i osipne infektivne bolesti

Odjeljenje za urinarne infekcije,zoonoze i nejasna febrilna stanja

Odjeljenje za dijagnostiku infektivnih bolesti
    Kabinet za markere hepatitisa i HIV/AIDS
    Kabinet za ultrazvuk
    Koprološki kabinet
    Kabinet za rektoskopiju
    Priručni laboratorij

Prijemno-polikliničko odjeljenje
    Prijemna ambulanta
    Konsultativno-specijalistička ambulant

Kratki istorijat Odjela:

Bolnica za zarazne bolesti postojala je kao samostalna institucija i u vrijeme rada Opće državne bolnice u Zenici pedesetih godina prošlog vijeka, prvo na Potoku, a kasnije preko puta Kazneno-popravnog zavoda. Služba u sadašnjem obliku formirana je 1964. godine useljenjem u namjenski izgrađenu zgradu u Crkvicama, s kapacitetom 90 (110) kreveta. Služba je dobro građevinski riješena, na oko 2.500 kvadrata, tako da i danas ispunjava pravilnu prostornu izolaciju i liječenje infektivnih bolesnika, kao i dispoziciju infektivnog materijala (dezinfekcija otpadnih voda, sterilizacija infektivnog otpada), obradu posteljine (sopstveni vešeraj) i ishrane bolesnika (sopstvena kuhinja, sterilizacija posuđa). Bolesničke sobe su relativno komforne, uglavnom dvokrevetne, s mokrim čvorovima, ali neki građevinski segmenti (prozori, podovi, vodovodna i kanalizaciona mreža) su propali i potrebna je hitna rekonstrukcija.

Služba je još 1988. godine otvorila Kabinet za serološku dijagnostiku hepatitisa i HIV infekcije, što je omogučilo postavljanje kompletne serološke dijagnoze hepatitisa A, B, C, delta i HIV-a, a zahvaljujući donacijama radila je i u toku rata. U toku 2005. godine zahvaljujući aktuelnom direktoru Kabinet je izmješten u drugi dio zgrade s posebnim ulazom, renoviran i opremljen novom opremom (Abbott, Axym). U istom prostoru od 2005. godine rade Savjetovalište za hepatitise, Savjetovalište za nadzor nad zdravljem uposlenika i Savjetovalište za HIV – tzv. VCCT ili DPST centar (Centar za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na hepatitise B, C i HIV). Ovakvim sistemom rada klijent je dobijao „sve na jednom mjestu“ i bio maksimalno zadovoljan. DPST centar je uključen u sprovođenje i realizaciju HIV/AIDS programa “Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom narušenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju”, koji je finansiran iz Globalnog fonda i kojim u BiH rukovodi UNDP. Za rad u VCCT-u certificirana su tri ljekara (Čalkić L., Hadžić E., Bajramović-Omeragić L.) i tri sestre (Hasanica S., Čeliković H., Huskić J.). U toku 2014. godine aparat Abbott Axym je odlukom UO zamijenjen s novim aparatom Architect 2000, koji je zatim po naređenju tadašnjeg direktora izmješten u Službu za transfuziju krvi. Prije desetak godina u Sluzbi je nabavljena nova oprema (mikroskop, aparat za krvne slike, ultrazvuk, sterilizator, EKG, oprema za vešeraj i laboratorij), a renovirani su vešeraj i sva ulazna vrata u zgradu.

Sadašnji kapacitet Službe je 60 kreveta i prihvata bolesnike svih starosnih skupina iz ZDK i SBK. Služba ima mogućnost uvođenja rezervnih kreveta u slučaju zbrinjavanja oboljelih iz epidemija. Vrijeme koje dolazi nameće nam stare zarazne bolesti u novim oblicima (reemergentne), nove zarazne bolesti (emergentne), i dalje se širi epidemija AIDS-a, raste broj hospitalnih infekcija, sve je više hematoloških i onkoloških bolesnika sa zaraznim bolestima, sve je veća neracionalna upotreba antimikrobnih lijekova i rezistencija na antibiotike. Posljedica tog trenda je česta promjena kliničke slike i imunološkog statusa infektivnog bolesnika, što zahtijeva promjenu načina rada i pristupa infektološkim bolesnicima.

Djelatnost Odjela:

Spektar poslova iz dijagnostike i prevencije je sljedeči:

    osnovna laboratorijska dijagnostika: krvi, urina i likvora
    lumbalna punkcija
    citološka dijagnostika: likvora (Sayk) i stolice
    brza mikrobiološka dijagnostika (likvora po Loffleru)
    brza serološka dijagnostika hepatitisa B i C
    serološka dijagnostika HIV-a, savjetovanje prije i poslije testiranja (DPST)
    nadzor nad osobama s rizičnim ponašanjem, njihovim partnerima i ukućanima, u DPST centru i na terenu
    nadzor nad bolesnicima na hemodijalizi, uposlenicima u zdravstvu i trudnicama (pre i postekspozicijska profilaksa)
    vakcinacija bolesnika na hemodijalizi i uposlenika KB Zenica
    prevencija hepatitisa B u porodici
    HBV, HCV i HIV dijagnostika i nadzor nad zatvorenicima u KPZ Zenica – rad DPST centra na terenu
    brza dijagnostika HBV, HCV, HIV i nadzor zatvorenika i upuslenika u KPZ Zenica
    skrining serološka dijagnostika (monostikon test, Rose-Bengal)
    elementarna parazitološka dijagnostika (malarija, provokacija stolice na amebe i lamblije, duodenalni sok na lamblije, stolica na parazite, analni otisak)
    ultrazvučna dijagnostika abdomena
    rektoskopija

Naučno-nastavna djelatnost

Služba obavlja nastavnu djelatnost u okviru specijalizacije iz infektologije i drugih specijalističkih grana, nastave Srednje medicinske škole Zenica i Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Trenutno su u nastavu na Zdravstvenom fakultetu u Zenici uključena četiri ljekara. Od 2004. do 2009. godine u Službi se uz saglasnost Etičkog komiteta sprovodila multicentrična otvorena studija MV 17117, koja se sprovodila u 150 zemalja širom Evrope, o efikasnosti i bezbjednosti liječenja pacijenata koji primaju kombiniranu terapiju Pegasysa i Ribavirina. Od 2006. godine sprovodi se dijagnostika i antiviralna terapija hepatitisa B i C, finansirana iz sredstava Fonda solidarnosti. Provedeno je više multicentričnih, nacionalnih i međunarodnih istraživanja. Ljekari i sestre ove Službe uključeni su u pisanje stručnih i naučnih radova i učesnici su kongresa i simpozija u zemlji i inostranstvu. Služba je 2001. i 2013. godine u Zenici organizovala Simpozijume infektologa s međunarodnim učešćem.

Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

    zajednički poslovi
    odjeljenje za infekcije centralnog nervnog sistema
    odjeljenje za intenzivnu i poluintezivnu njegu
    odjeljenje za crijevne infekcije
    odjeljenje za akutne i hronične infekcije jetre sa Savjetovalištem za hepatitise, Savjetovalištem za trudnice i Savjetovalištem za nadzor nad zdravljem zdravstvenih radnika
    odjeljenje za HIV/AIDS i infekcije imunokompromitiranih sa Savjetovalištem za HIV/AIDS (DPST centar)
    odjeljenje za respiratorne infekcije i osipne infektivne bolesti
    odjeljenje za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja
    prijemno / polikliničko odjeljenje (prijemna ambulanta, konsultativno-spec. ambulanta)
    odjeljenje za dijagnostiku infektivnih bolesti: Kabinet za markere hepatitisa i HIV/AIDS, Kabinet za ultrazvuk, Koprološki kabinet, Kabinet za rektoskopiju, Priručni laboratorij.


Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

    Savjetovalište za hepatitise i HIV radi: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11,00h u zgradi Službe, tel. 032 405-133, lokal 1629 ili 1612.
    Savjetovalište za zdravstvene radnike i trudnice radi: utorkom i četvrtkom, vode ga dr Čalkić, dr Arsenić  i dr. Bajramović-Omeragić u zgradi Službe, tel. 032 405-133, lokal 1629 ili 1612.
    VCCT (DPST) Centar za dobrovoljno, povjerljivo i besplatno testiranje na HIV i hepatitis C radi svakim radnim danom od 8,00h do 14,00h u zgradi Službe, ili izvan radnog vremena, za pojedince ili grupe, koje se unaprijed najave na telefon 032 209 431 ili 405-133, lokal 3431.
    Kontrolni pregledi se rade u Službi za zarazne bolesti, svakim radnim danom od 12,30h, prema mjesečnom rasporedu ljekara, 032 405 133 lokal 1613.

Trenutna kadrovska struktura:

Broj zaposlenih je 49

    specijalista infektologa  8
    specijalista kliničke imunologije  1
    ljekara na specijalizaciji  3
    diplomirane medicinske sestre  2
    više medicinske sestre  2
    medicinske sestre / tehničari  21
    laborant  1
    administrator  1
    radnice u vešeraju  3
    radnice na održavanju čistoće  7

Plan razvoja Službe

Služba za zarazne bolesti nema adekvatno riješeno Odjeljenje intezivne njege sa savremenim monitoring sistemom, centralnim dovodom kiseonika i aparatom za arteficijelnu ventilaciju i taj segment je potrebno što prije riješiti.

U dijagnostičkom dijelu u narednom periodu planira se usvajanje i uvođenje novih dijagnostičkih metoda i postupaka (određivanje CD4 i CD8 limfocita, PCR, imunoloških testova, kao uslova za provođenje terapije HIV infekcije), kao i dalje osavremenjivanje opreme (novi inkubatori, rektoskop, aparat za krvne slike). Također, se planira dalji razvoj Odeljenja za terapiju HIV pozitivnih i oboljelih od AIDS-a, kao i edukacija kadrova za kliničku imunologiju, perkutanu punkcionu biopsiju jetre, intenzivnu njegu i sl. Ako se ovo obezbijedi Služba će materijalno i kadrovski biti osposobljena za zbrinjavanje svih infektivnih oboljenja današnjice. U narednom periodu još planiramo uvesti dvojno dežurstvo.

Telefoni odjela

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
5 Načelnik Službe                    fax: 447-211 7211 447-211
5 Glavna sestra službe 7212 447-212
5 prim. dr. Ednan Drljević  i dr. Zijad Halilović 7214 447-214
5 Administrator 7213 447-213
5 dr. Majda Arsenić i dr Indira Hodžić 7217 447-217
5 prim.mr.sci.dr.Hadžić dr Eldira i
dr Lejla Bajramović
7218 447-218
5 dr. Jasmina Ćimić i dr Nerma Mušić 7219 447-219
5 Prijemna ambulanta - Osoblje 7221 447-221
5 Odjeljenje za crijevne i neuroinfekcije - Osoblje 7222 447-222
5 Odjeljenje za bolesti jetre i resp. infekcije - 
Osoblje
7223 447-223
5 Vešeraj - osoblje vešeraja 7224 447-224
5 Kabinet za hepatitis markere i HIV - med. sestra 7225 447-225
5 Savjetovalište za hepatitise i HIV - Ljekar i
med. sestra u Savjetovalištu
7226 447-226
5 Domaćin službe 7224 447-224