JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - prim.mr.med.sci.dr. Eldira Hadžić

fax: 00 387 32 447-211
tel: 00 387 32 447-211 lok. 7211
e-mail:
web site: www.kbze.ba
 

 

Šifrarnik usluga


Zarazno Pohvala1. Naziv organizacione jedinice:
    ODJEL ZA INFEKTIVNE BOLESTI

2. Načelnik organizacione jedinice:
   PRIM.MR.MED.SCI.DR. ELDIRA HADŽIĆ

3. Glavna medicinska sestra organizacione jedinice:
     MERSIHA ARNAUT, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

4. Kratki istorijat organizacione jedinice:

     Bolnica za zarazne bolesti postojala je kao samostalna institucija i u vrijeme rada Opće državne bolnice u Zenici pedesetih godina prošlog vijeka, prvo na Potoku, a kasnije preko puta Kazneno-   popravnog zavoda. Odjel, u sadašnjem obliku, formiran je 1964. godine useljenjem u namjenski izgrađenu zgradu u Crkvicama. Na odjelu je 1988. godine otvoren Kabinet za serološku dijagnostiku hepatitis I HIV infekcije. U toku rata Odjel je radio u svom punom kapacitetu. Od 2005. godine rade Savjetovalište za hepatitise i Savjetovalište za HIV (DPST, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV).

5. Djelatnost organizacione jedinice:
Na Odjelu se obavljaju sljedeće djelatnosti:
 a. Prvi i kontrolni specijalistički pregledi.
 b. Hospitalizacija, dijagnostika i terapija bolesnika sa infektivnim bolestima i sumnjom na infektivne bolesti (crijevne infekcije različite etiologije, akutni i hronični virusni hepatitisi, ikterična stanja nepoznate etiolgije, CNS infekcije  različite etiologije, respiratorne infekcije i njihove komplikacije, zoonoze, imunodeficijencije).
 c. Savjetovalište za hepatititise.
 d. Savjetovalište za HIV, DPST.
 e. U Koprološkom kabinetu se obavlja parazitološka i citološka dijagnostika .
 f. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku abdomena.
6. Organizacija organizacione jedinice:
    Odjel za Infektivne bolesti je u sklopu Klinike za internističke discipline.
7. Uži oblici dijelova procesa rada :
a. Hospitaliziranim pacijentima se provode različite dijagnostičke procedure: uzimanja osnovnih biohemijskih laboratorijskih nalaza; pravljenje perifernog razmaza i guste kapi; snimanje EKG i interpretacija istog; lavaža želuca, lumbalna punkcija djece, plasiranje gastroduodenalne sonde, rektosigmoidoskopija, UZV abdomena. Terapijske procedure se provode apliciranjem lijekova subkutano, intravenozno, intramuskularno, inhalacijom, peroralno i preko nazogastrične sonde.
b. U Savjetovalištu za hepatitise se vrši aktivan nadzor nad oboljelim od hepatitisa B i C u ZDK i SBK.
c. U DPST se obavlja savjetovanje prije testiranja; besplatno testiranje na HIV test; savjetovanje poslije testiranja; organiziranje razgovora sa psihologom, socijalnim radnikom i članovima porodice.
d. U Koprološkom kabinetu se obavlja parazitološka i citološka dijagnostika stolice: nativni preparat stolice na parazite uz citološku dijagnostiku, uzorak dobiven provokacijom stolice na parazite, ciste parazita i amebe i analni otisak na jajašca parazita.
e. U Kabinetu za ultrazvuk se vrši ehoskopija jetre, slezene, pankreasa, bubrega, mokraćnog mjehura, prostate.

Trenutna kadrovska strukura:

 • broj zaposlenih:
 • specijalista infektologije 9 (3 primarijusa, 1 magistar biomedicinskih nauka, 2 magistra medicinskih nauka)
 • doktori na specijalizaciji 2 (1 iz specijalizacije adultne infektologije i 1 izspecijalizacije pedijatrijske infektologije)
 • doktor opće medicine 1 ( 1 magistar medicinskih nauka)
 • diplomirane medicinske sestre/tehničari 4
 • više medicinske sestre/tehničari 1
 • medicinske sestre/tehničari 23
 • laborant 1
 • administrator 1
 • KV radnik u vešeraju 2
 • NK radnik u vešeraju 1

8. Organizacija rada unutar organizacione jedinice:

U sklopu Odjela funkcionišu:

 • Prijemna ambulanta. Regularni prijem pacijenata svaki radni dan od 7:30-13:30h; Prijem hitnih pacijenta svaki dan od 0:00-24h;
 • Koprološki kabinet; svaki radni dan 07:30-12:00h;
 • Savjetovalište za hepatitise ponedjeljak, srijeda i petak od 11:00 – 13:30h,
 • DPST svaki radni dan od 07:30-12.00h,
 • Kabinet za UZV i kabinet za rektosigmoidoskopiju radi svakim radnim danom od 07:30-13:30h.
 • Odsjek za neuroinfekcije, Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu, Odsjek za crijevne infekcije, Odsjek za zoonoze, Odsjek za hepatitise, Odsjek za respiratorne infekcije.

9. Uputstvo za pacijente:

 • Regularni prijem pacijenata se obavlja u Prijemnoj ambulantni svaki radni dan od 07:30-13:30h. Pri pregledu je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu sa nivoa primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko pacijent dolazi izvan ZDK, potrebno je imati i odobrenje za vankantonalno liječenje.
 • Hitni prijem pacijenata se obavlja u Prijemnoj ambulanti svaki dan od 00:00-24:00h. Pri pregledu je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu sa nivoa primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko pacijent dolazi izvan ZDK, potrebno je imati i odobrenje za vankantonalno liječenje.
 • Kontrolni pregledi se obavljaju u svaki radni dan od 11:00-13:30h. Pri kontrolnom pregledu je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu sa nivoa primarne zdravstvene zaštite, prvi i/ili prethodni nalaz infektologa, kao i tražene dijagnostičke nalaze. Ukoliko pacijent dolazi izvan ZDK, potrebno je imati i odobrenje za vankantonalno liječenje.
 • Kontrolni pregledi u Savjetovalištu za hepatitise se obavljaju ponedjeljkom, petkom i srijedom u prostorijama Savjetovališta od 11:00h do 13:30h. Pri kontrolnom pregledu je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu sa nivoa primarne zdravstvene zaštite, prvi i/ili prethodni nalaz infektologa, kao i tražene dijagnostičke nalaze. Ukoliko pacijent dolazi izvan ZDK, potrebno je imati i odobrenje za vankantonalno liječenje.
 • Koprološki kabinet radi svakim radnim danom od 07:30-12:00h. Pri pregledu je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu sa nivoa primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko pacijent dolazi izvan ZDK, potrebno je imati i odobrenje za vankantonalno liječenje.
 • DPST radi svakim radnim danom od 7:30-12:00h. Testiranje je anonimno, dobrovoljno, povjerljivo i besplatno, te nije potrebna uputnica niti prethodna medicinska dokumentacija.
 • Posjete hospitaliziranim pacijentima su ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 14:00-15:00h, a srijedom, vikednom i praznicima od 13:00-15:00h.

Planovi Odjela za infektivne bolesti u budućnosti

U svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga pacijentima, Odjel za infektivne bolesti je potrebno kadrovski , tehnički i infrastrukturno opremiti za liječenje teških infektoloških bolesnika, što podrazumjeva formiranje Odsjeka za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i neuroinfektologij , sa šest do devet kreveta, te sobe za izolaciju, što se može realizirati u skopu već planiranog renoviranja zgrade. Kada Kantonalna bolnica Zenica postane Klinički univerzitetski centar, potrebno je otvoriti Odsjek za HIV/AIDS.
U sklopu Odjela za infektivne bolesti treba aktivirati: Savjetovalište za racionalnu upotrebu antibiotika; Savjetovalište za zoonoze sa brzom dijagnostikom, Savjetovalište za neonatalne infekcije, Savjetovalište za gripu i Savjetovalište za zdravstvene radnike.
Postojeći Koprološki kabinet treba tehnički opremiti za proširenu parazitološku i protozoalnu dijagnostiku, a kabinet za rektosigmoidoskopiju opremiti kadrovski i infrastrukturno.
Formirati Odsjek za Opću infektologiu sa dnevnom bolnicom, te takođe osposobiti krevete sa zaštitom od insekata za pacijente koji se liječe od insektima prenosivih bolesti (Virus zapadnog Nila, malarija, Kala-azar i druge).
U okviru kadrovske opremljenosti, a obzirom na nastavnu bazu odjela, potrebne su tri subspecijalizacije i to dve iz Intenzivne njege i reanimacije i jedna iz gastroenterologije sa hepatologijom.

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
5 Načelnik Službe                    fax: 447-211 7211 447-211
5 Glavna sestra službe 7212 447-212
5 prim. dr. Ednan Drljević  i dr. Zijad Halilović 7214 447-214
5 Administrator 7213 447-213
5 dr. Majda Arsenić i dr Indira Hodžić 7217 447-217
5 prim.mr.sci.dr.Hadžić dr Eldira i
dr Lejla Bajramović
7218 447-218
5 dr. Jasmina Ćimić i dr Nerma Mušić 7219 447-219
5 Prijemna ambulanta - Osoblje 7221 447-221
5 Odjeljenje za crijevne i neuroinfekcije - Osoblje 7222 447-222
5 Odjeljenje za bolesti jetre i resp. infekcije - 
Osoblje
7223 447-223
5 Vešeraj - osoblje vešeraja 7224 447-224
5 Kabinet za hepatitis markere i HIV - med. sestra 7225 447-225
5 Savjetovalište za hepatitise i HIV - Ljekar i
med. sestra u Savjetovalištu
7226 447-226
5 Domaćin službe 7224 447-224