JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

RefikMuharemovic nNačelnik - Mr. biomed. sci. prim dr Refik Muharemović

tel: 00 387 32 447-389 lok:7439

web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje za opštu ortopediju
2.a. Odsjek za dječiju ortopediju
2.a.a. Kabinet za deform.stopala i rest.
2.b. Kabinet za gonologiju,atrosk.dij. i terap.
2.c. Kabinet za ehoskopiju

3. Odjeljenje za opštu traumatologiju
3.a. Odsjek za dječiju traumatologiju

4. Operativno odjeljenje

5. Specijalistička i prijemna ambulantaNaziv Službe:

SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Načelnik/ca Službe:

Mr. biomed. sci. prim. dr Refik Muharemović

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Belma Bajrić, VMS

Kratki istorijat Službe:

Bolnica u Zenici osnovana je davne 1959. godine u oktobru mjesecu. U prvim godinama postojanja u bolnici radi ortoped iz Slovenije dr Verlić Jože, kojem se pridružuju dr Vojislav Milošević, dr Dragiša Torbica i Ljubiša Bocokić.

Ranih 70-ih godina nakon napuštanja dr Ljubiše Bocokića, odjel ponovo otvara dr Sahib Muminagić, nakon usavršavanja u Švicarskoj uvodi AO metode na Traumatologiji i uvodi spektar operacija: Operacije na dječijem kuku, operacije ligamentarnih povreda i 1984. god. endoprotetske zahvate kuka.

Ubrzo se Služba proširuje sa dr M. Bajrić, dr I. Delić, koji usavršava plastičnu hirurgiju šake, dr Čalaga i dr N.Šabić koji nakon usavršavanja kod prof. Ilizarova u Rusiji počinje da pomoću vanjskog fiksatora po Ilizarovu produžava nejednake ekstremitete i ispravlja urođene deformitete.

Krajem 90.- ih dolaze novi kadrovi, specijalizanti, njih ukupno 7, tako da pred sami rat naša Služba je brojala 9 specijalista i 3 specijalizanta iz ortopedije i traumatologije.

Zbog ratnih okolnosti broj uposlenika se skoro polovi.

Mlađi kadrovi dolaze tako od 2006. god.: dr Meho Kovačević, dr Jasmin Mujanović, dr Amir Muminović, dr Faruk Hodžić, dr Osman Čustović i dr Jelović Davor.

Danas na odjelu radi:
        8 specijalista ortopeda  (1 magistar biomedicinskih nauka)
        4 opšta hirurga (2 magistra biomedicinskih nauka)
        1 specijalizant

Djelatnost Službe:

Na Službi se izvode sljedeći operativni zahvati: Implantacija endoproteze kuka, revizione proteze kuka, end oproteze koljena, a unazad par godina radi se intramedularna osteisinteza donjih i gornjih ekstremiteta i stabilizacija kičme.2000. godine sa nabavkom Artroskopa počinju se izvoditi i artroskopske, dijagnostičke i terapeutske metode.

U okviru Službe unazad par  godina obavlaju se i UZ dječijih kukova.

Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

        Odjel ortopedija i traumatologija - svi navedeni operativni zahvati
        Operaciona sala
        Prijemna ortopedsko traumatološka ambulanta
        Gipsaona
        UZ kabinet (UZ dječijih kukova)
        Specijalističko konsultativna ambulanta (stacionar) - kontrolni pregledi

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

        Radno vrijeme i smjene od 07,00 h–15,00 h (administracija)
        Ostale organizacione jedinice pokrivene od 00–24,00 h (rad u smjeni)

Uputstvo za pacijente:

Pri dolasku pacijenta na pregled ponijeti ovjerenu Zdravstvenu knjižicu, veliku Uputnicu za bolnicu (izuzev hitnih slučajeva,  kada se Uputnica za bolnicu može donijeti i naknadno). Za prijem pacijenta na Službu (hospitalizaciju)  izuzev ovjerene Zdravstvene knjižice, Uputnice za bolnicu ponijeti i nalaze za preoperativnu pripremu (ako je pacijentu zakazan operativni zahvat) izuzev hitnih slučajeva. Sve informacije o zakazivanju pregleda i bolničkog liječenja pacijenata se vrši u Prijemnoj ambulanti Službe.UZ dječijih kukića se naručuje u terminu od 13,00 h- 15,00 h  na lokal 14–37 (Prijemna ambulanta Službe).

 

Telefoni službi

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
10 Načelnik Službe - Prim. dr Refik Muharemović 7397 447-397
10 Glavna sestra službe – VMS Belma Bajrić 7400 447-400
10 Administracija 7401 447-401
10 Odjeljenje ortopedije - Osoblje ortopedije 7402 447-402
10 Odjeljenje traumatologije - Osoblje traumat. 7403 447-403
10 Operaciona sala, osoblje operacione sale,
instrumentari
7404 447-404
10 Osoblje operacione sale, anestezija, ljekari 7405 447-405
10 Ljekarska soba 7406 447-406
10 Ljekarska soba - Dr Hasanbašić Bahrudin,
Dr Kapetanović Fuad
7407 447-407
10 Odjel traumatologije Šef odj. Dr Pidro Muharem 7409 447-409
10 Specijalizanti 7410 447-410
10 Ortopedski odjel - Dr Ćehović Gordana 7411 447-411
10 Ortopedski odjel - Dr Salčin Amir 7412 447-412
10 Ortopedski odjel - Dr Tarik Kapidžić 7413 447-413
10 Gipsaona - gipseri 7414 447-414
IP TEL UZV kabinet za dj. kukove
34-35 209-435
10 Prijemna ambulanta - sestre - ljekari 7415 447-415