JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac uro vNačelnik
Prim. dr Fadil Šabanović

tel: 00 387 32 447-326, lok. 7326

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje opšte urologije

3. Odjeljenje  za dječiju urologiju

4. Odjeljenje za endoskopsku urologiju

5. Operativno odjeljenje

6. Kabinet za ESWL i ultrazvuk

7. Kabinet za andrologiju

8. Prijemna ambulanta

9. Specijalistička ambulanta

 

Odjeljenje urologije postoji u bolnici od njenog osnivanja i dugi niz godina je bilo u sastavu Odjeljenja za opšte hirurške bolesti. Od 1993. godine  formirana je Služba za urološke bolesti kao samostalna služba. Služba je organizovana tako da se sastoji iz slijedećih odjeljenja:

1. Odjeljenje opšte urologije
Na ovom odjeljenju radi se širok spektar dijagnostičkih i terapijskih procedura i konsultativnih pregleda. Odjeljenje raspolaže sa 29 kreveta, a 800 do 1000 pacijenata godišnje bude hospitalizirano. Ostvari se godišnje od 8000 do 9000 b.o. dana.

2. Odjeljenje dječije urologije
Odjeljenje ima četiri kreveta a po potrebi se djeca kod kojih se rade urološki op. zahvati hospitaliziraju na Sl. za pedijatriju. U okviru ovog odjeljenja rade se operacije hipospadije, genuine hidronefroze, vezikoureteralnih refluksa, megauretera, kao i razni drugi op. zahvati kod bolesti genitourinarnog trakta kod djece.

3. Odjeljenje za endoskopsku urologiju
U sklopu ovog odjeljenja rade se dijagnostički zahvati (uretrocistoskopija, retrogradna ureteropijelografija, ureterorenoskopije) a takođe i interventni endoskopski zahvati (plasiranje stentova, transuretralna elektroresekcija prostate i tumora mokraćnog mjehura, dezintegracija kamenaca u mokraćnom mjehuru i ureterima, uretrotomije, ekstrakcija stranih tijela i kamenaca iz mokraćnog mjehura i utretera, incizija ureteralnih ušča...)

4. Kabinet za ekstrakorporalnu litotripsiju i ultrazvuk
Kabinet je opremljen savremenim aparatom za ekstrakorporalnu litotripsiju šok valovima firme Storz. Od  oktobra 2007. godine svakodnevno se rade tretmani kamenaca u bubrezma i ureterima ESWL-om. Pomoću savremenog UZV aparata firme Aloka rade se pregledi bubrega, mokraćnog mjehura i prostate, kao i intervencije uz korištenje ultrazvuka, kao na primjer punkcje i sklerozacije bubrežnih cista, perkutane nefrostomije, biopsije prostate, evakuacija apscesa itd.

5. Kabinet za andrologiju
U ovom kabinetu, a u sradnji sa centrom za humanu genetiku vrši se dijagnostika u oblasti poremećaja reprodukcije kod muškaraca te intervencije kao što je punkcija testisa, te liječenje muškog steriliteta.

6. Operacioni trakt
U sklopu operacionog trakta služba raspolaže sa opremom za klasične, „otvorene“ operativne zahvate i za endourološke operativne zahvate širokog dijapazona u čemu  naši urolozi imaju bogato dvadesetogodišnje iskustvo. Svake godine se uradi od 600 do 700 operativnih zahvata od čega oko jedne trećine otpada na endoskopske transuretralne operacije.

7. Prijemna abulanta
Prijemna ambulanta radi svakim radnim danom. Godišnje kroz nju prođe i bude pregledano više od 9.000 pacijenata i napravi više od 12.000 raznih usluga iz oblasti urologije.

8. Administracija

Načelnik Službe za urologiju je prim. dr Fadil Šabanović.

Služba ima ukupno tridest i četiri uposlenika:

    8 doktora
    4 dipl. med. sestre / tehničara
    5 viših med. sestara / tehničara
    1 administrator
    1 domaćin
    4 radnice na održavanju čistoće

U Službi radi ukupno osam doktora, od toga pet specijalista urologa i dva doktora na specijalizaciji iz urologije:

FSPrim. dr Fadil Šabanović

Rođen 06.01.1954. godine u Travniku.  Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1978. godine a specijalizaciju iz urologije na Klinici za urologiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ („Dr. Mladen Stojanović“) u Zagrebu 1985. godine. Cijeli radni vijek proveo u KB Zenica, a od 2000-te godine je načelnik Službe za urološke bolesti.


AHPrim. dr Adem Hadžić

Rođen 06.05.1943. godine u Tešnju. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1969. godine, a specijalizaciju 1978. godine na Urološkoj klinici KBC Rebro u Zagrebu. Načelnik Sl. za urologiju do 2000-te godine, dugogodišnji iskusni urolog.
- Prim. dr Adem Hadžić je bio osnivač Službe za urološke bolesti i prvi načelnik Službe za urološke bolesti KBZ-a
- Ljekar  je penzionisan i  nakon toga je tragično preminuo.


LMPrim. dr Mustafa Leto

Rođen 22.03.1953. godine u Počitelju. Medicinski fakultet završio 1979. godine u Sarajevu a specijalizaciju iz urologije 1986. godine na Klinici za urologiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ („Dr. Mladen Stojanović“) u Zegrebu.


SSPrim. dr Suad Šabić

Rođen 09.03.1958. godine u Sarajevu. Medicnski fakultet završio u Sarajevu 1982. godine. Specijalizaciju iz urologije završio 1992. godine na Klinici za urologiju KBC Rebro u Zagrebu.


HHDoc. prim. dr. sc. Harun Hodžić

Rođen 24.07.1958. godine u Zenici. Medicinski fakultet završio 1985. godine u Sarajevu a specijalizaciju iz urologije 1992. godine na Urološkoj klinici KBC Rebro u Zagrebu.
-  Trenutno obavlja funkciju Pomoćnika direktora KBZ za medicinske poslove


MSDr Muhamed Salčinović

Rođen 07.12.1971. godine u Zenici. Medicinski fakultet završio 2001. godine u Sarajevu. Završena specijalizacija, na Urološkoj klinici UKC Tuzla, od 2009. god. radi kao specijalista urolog.


ASDr Amer Sadibašić

Rođen 27.07.1971. godine u Zenici. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 2004. godine. Od  2011. godine radi kao specijalista urolog.

 

SPECIJALIZANTI :

    dr Ahmet Begić –  Rođen 05.06.1976. godine. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 2006. godine. Početak specijalizacije iz urologije 2008. godine. Trenutno na specijalizaciji  iz urologije na Urološkoj klinici UKC u Sarajevu .
    dr Kenan Fazlihodžić  - Rođen 05.02.1979. godine. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 2007. godine. Na specijalizaciji iz urologije od 2009. godine.

Služba raspolaže sa odjeljenjem za ležeće bolesnike, operacionom salom i radnom jedinicom koja se sastoji od prijemne ambulante, cistoskopije, kabineta za UZV i kabineta za ESWL (ekstrakorporalnu litotripsiju).

KONTAKTI TELEFONI:

Odjeljenje                      lokal         1297
Kancelarija službe       lokal         1291
Prijemna ambulanta sa cistoskopijom i kabinetom za ESWL  lokal 1443
Operacioni trakt            lokal           1308

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
11 Načelnik službe - Prim. dr Fadil Šabanović
7326 447-326
11 Konzilij ljekara 7328 447-328
11 Glavna sestra službe 7327 447-327
11 Kancelarija - administracija 7329 447-329
11 Soba instrumentara 7330 447-330
11 Medicinsko osoblje na odjeljenju 7331 447-331
11 Ljekarska soba – prim. dr S. Šabić
i dr M.Salčinović
7332 447-332
11 Ljekarska soba  - Prim. dr Mustafa Leto 7333 447-333
11 Ambulanta-prijem-litotriptor 7334 447-334