JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Sektor za pravne poslove

Rukovodilac sektora Denis Zahirović, dipl. pravnik
tel: 00 387 32 447-011 lok.: 7011
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sektor za ekonomsko finansijske poslove

Rukovodilac sektora Dženeta Mulać, dipl. oec
Tel: 00 387 32 447-038 lok.:7038
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za javne nabavke

Rukovodilac službe Elvir Pašalić, dipl. pravnik
tel: 00 387 32 447-049 lok.:7049
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sektor za tehničke poslove

Rukovodilac Samir Bijedić, dipl. ing.
tel: 00 387 32 447-059 lok.:7059
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 0038732 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za IT i telekomunikacije

Rukovodilac službe Adnan Bajramović mr. dipl. ing. informatike i računarstva
Tel: 00 387 32 447-108 lok.:7108
Fax: 00 387 32 226-576
centrala:00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja

Rukovodilac službe Dipl. fizičar Armin Duraković
tel: 00 387 32 447-194
lok.:7194
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 0038732 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta

Rukovodilac službe Mr. biomed. sci. prim. dr Alma Petrušić Kafedžić
tel: 00 387 32 447-110 lok.:7110
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uslužni servis

Rukovodilac Senahid Kukić
tel: 00 387 32 447-088 lok.:7088
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA -2019

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.09.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 27.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 21.05.2019.

Održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compact proizvođača Elekta u JU KBZ 32-N-02-19 - 07.05.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu -29.01.2019.

 

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA -2018

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 24.12.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 08.11.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 19.09.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 09.08.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.05.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.04.2018.

Dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu13.03.2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu -30.01.2018.

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

1.TENDERSKA DOKUMENTACIJA -I dio POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM - JAVNA NABAVKA ROBE – tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

2.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I dio-POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM PREDMET: JAVNA NABAVKA ROBE – KANCELARIJSKI MATERIJAL- za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

3.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM-JAVNA NABAVKA ROBE –
tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

4.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBA – ortopedska obuća za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

5.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI- dodatni radovi na sanaciji sanitarnih čvorova

6.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE OPREME-Hladnjača za skladištenje mesa, putem pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom

7. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- Dijagnostička sredstva, reagensi, potrošni materijal i pribor za serološka testiranja na markere krvlju prenosivih bolesti za analizator "ARHITECT 2000 PLUS"

8. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compactproizvođaća Elektra u JU Kantonalna bolnica Zenica

9. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- popravak autoklava GETINGE na odjelu HEN-a JU KBZ - 05.07.2019. g.

10. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Nabavka vrata na rashladnoj komori sa montažom i drugih neophodnih dijelova za popravak rashladne komore za potrebe Odjela patologije JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

11.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA:
Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom video gastroskopa, proizvođača Pentax za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

12. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom urološkog teleskopa za citoskopiju, proizvođača Olympus za potrebe Odjela urologije JU Kantonalna bolnica Zenica -30.07.2019. g.

13. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratoru proizvodjaca ELEKTA u JU KBZ - 01.08.2019. g.

 

JAVNI POZIV

1.Javni poziv za dostavu ponuda za JPP Interventna kardiologija u Kantonalnoj bolnici Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

1.TENDERSKA DOKUMENTACIJA -I dio POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM - JAVNA NABAVKA ROBE – tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

2.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I dio-POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM PREDMET: JAVNA NABAVKA ROBE – KANCELARIJSKI MATERIJAL- za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

3.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM-JAVNA NABAVKA ROBE –
tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

4.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBA – ortopedska obuća za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

 PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA  za 2019 godinu

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2019. godinu - 12.09.2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA za 2018 godinu

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 24.12.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 19.09.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 09.08.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.a

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.05.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.04.2018.

Godišnji plan potencijalnih JPP projekata za 2018 godinu - 02.04.2018.

Dopuna plana potencijalnih JPP prijekata za period 2017-2019 -02.04.2018.

Dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu13.03.2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu -30.01.2018.

  1.  URED DIREKTORA  E-mail adresa    Telefon    
   Direktor Doc. dr. med. sci. prim Rasim Skomorac This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-010  lok. 7010 
   Pom. dir. za medicinske poslove - Dr Kasim Spahić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-006  lok. 7006 
   Pom. dir. za pravne poslove Aida Pojskić, dipl. pravnik  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-007  lok. 7007 
   Pom. dir. za ekon.-fin. poslove - Muamer Avdić, dipl. oec  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-008  lok. 7008 
   Glavni med. tehničar - Armina Babić, mg. zdrav. njege  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-009  lok. 7009 
   Interni kontrolor Nusreta Kahvedžić dipl. oec  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-036  lok. 7036 
   Tehnički sekretar - Ajla Isaković  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-010  lok. 7010 
  2.  Odjel interne medicine sa hemodijalizom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-130  lok. 7130 
  3.  Odjel onkologije i radioterapije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
447-174  lok. 7174 
4.  Odjel hematologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-192  lok. 7192 
5.  Odjel pedijatrije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-338  lok. 7338 
 6.  Odjel za infektivne bolesti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-213  lok. 7213 
 7.  Odjel neurologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-427  lok. 7427 
 8.  Odjel za psihijatriju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-427  lok. 7427 
   9.  Odjel dermatovenerologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-199  lok. 7199 
 10-  Odjel za hirurške bolesti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-364  lok. 7364 
 11.  Odjel ortopedije i traumatologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-401  lok. 7401 
 12.  Odjel urologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-329  lok. 7329 
 13.  Odjel neurohirurgije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-458  lok. 7458 
 14.  Odjel plastične i rekonstruktivne hirurgije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-466  lok. 7466 
 15.  Odjel ginekologije i porodiljstva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-324  lok. 7324 
 16.  Odjel otorinolarigologije i maksilofac. hirurgije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-384  lok. 7384 
 17.  Odjel oftalmologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-286  lok. 7286 
 18.  Odjel za bolesti dojke - Breast unit This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-494  lok. 7494 
 19.  Odjel vaskularne hirugije  
 20.  Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-510  lok. 7510 
 21.  Odjel anestezije, reanimatologije i int. liječenja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-469  lok. 7469 
 22.  Transfuzijski centar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-255  lok. 7255 
 23.  Odjel medicinsko biohemijske i imun. dijagnostike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-259  lok. 7259 
24.  Odjel radiološke dijagnostike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-265  lok. 7265 
25.  Odjel mikrobiološke dijagnostike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-230  lok. 7230 
 26.  Odjel patologije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-244  lok. 7244 
 27.  Odjel urgentne medicine This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-483  lok. 7483 
28.  Odjel za hum. rep., menop. i est. ginek. endokrin. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-525  lok. 7525 
 29.  Odjel za higijensko epidemiološki nadzor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-079  lok. 7079 
 30.  Poliklinika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-541  lok. 7541 
 31.  Bolnička apoteka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-491  lok. 7491 
 32.  Sektor za pravne poslove This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-011  lok. 7011 
 33.  Sektor za ekonomsko finansijske poslove This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-038  lok. 7038 
34.  Služba za javne nabavke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-049  lok. 7049 
35.  Sektor za tehničke poslove This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-061  lok. 7061 
36.  Služba za IT i telekomunikacije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-108  lok. 7108 
37.  Služba za med. fiziku i zaštitu od jon. zračenja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-194  lok. 7194 
38.  Služba za organizaciju, stand. i pob. kvaliteta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-028  lok. 7028 
39.  Uslužni servis This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  447-088  lok. 7088