JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Elida Hadžić, mr. ph. tel: 00 387 32 447-491 lok.: 7491FOTO Elida
fax: 00 387 32 447-487

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

 

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA ODJELA:

1. Zajednički posloviFOTO APOTEKA

2. Odsjek za izradu magistralnih i galenskih preparata

3. Odsjek za prijem lijekova , parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala

4. Odsjek za izdavanje lijekova , parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala

 

Naziv Odjela:

BOLNIČKA APOTEKAFOTO APOTEKA 1

Načelnica Odjela:

Elida Hadžić, magistra farmacije

Glavna medicinska sestra-tehnicar Odjela:

Amra Mujkić, farmaceutski tehničar

Kratki istorijat Odjela:

Bolnička apoteka postoji u kontinuitetu od osnivanja Bolnice 1957. godine. Trenutno zapošljava 3 magistra farmacije, od čega 2 primarijusa i jednog specijalistu kliničke farmacije, 10 farmaceutskih tehničara, 2 administratora i specijalistu kliničke farmakologije (doktor medicinskih nauka, oblast klinička farmakologija).

Djelatnost Odjela:foto apoteka 2

Bolnička apoteka obavlja sve poslove planiranja, nabavke, skladištenja, distribucije, evidencije nabavki svih lijekova i medicinskih sredstava koja se nabavljaju iz vlastitih sredstava ili posredstvom Federalnog fonda solidarnosti.

Organizacija:

 1. Zajednički poslovi: načelnik, glavni tehničar, operateri
 2. Odsjek za prijem lijekova, parenteralnih sredstava i drugog potrošnog materijala
 3. Odsjek za izdavanje lijekova, parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala
 4. Odsjek za lijekove i potrošni materijal iz Federalnog fonda solidarnosti
 5. Odsjek za kliničku farmakologiju
 6. Laboratorij za izradu magistaralnih i galenskih lijekova

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Odsjek zajedničkih poslova obavlja slijedeće usluge: nabavka farmaceutskih supstanci, nabavka lijekova i medicinskih sredstava, planiranje nabavke farmaceutskih supstanci, planiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, kontrola pravilne i racionalne primjene lijeka i medicinskog sredstva, informiranje o potrošnji lijekova na odjelima za određeni period, praćenje potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, praćenje proizvodnih programa farmaceutske industrije, ispitivanje tržišta vezano za nabavku lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, komunikacija sa načelnicima odjela i komunikacija s veleprometnicima lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskim sredstvima.

Odsjek za prijem lijekova, parenteralnih sredstava i drugog potrošnog materijala obavlja slijedeće usluge: prijem i skladištenje farmaceutskih supstanci, prijem i skladištenje lijekova i medicinskih sredstava.
Odsjek za izdavanje lijekova, parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala obavlja slijedeće usluge: izdavanje lijekova i medicinskih sredstava na zbirni recept – trebovanje, izdavanje lijekova pod posebnim režimom izdavanja, izdavanje medicinskih sredstava pod posebnim režimom izdavanja.

Odsjek za lijekove i potrošni materijal iz Federalnog fonda solidarnosti obavlja slijedeće usluge: prijem i skladištenje lijekova iz programa Federalnog fonda solidarnosti, izdavanje lijekova i medicinskih sredstava iz programa Federalnog fonda solidarnosti na zbirni recept trebovanje, izdavanje lijekova iz programa Federalnog fonda solidarnosti pod posebnim režimom izdavanja, izdavanje medicinskih sredstava iz program Federalnog fonda solidarnosti pod posebnim režimom izdavanja, praćenje prijava neželjene reakcije na lijek iz programa Federalnog fonda solidarnosti, pružanje informacija o lijekovima i medicinskim sredstvima iz programa Federamog fonda solidarnosti.

Odsjek za kliničku farmakologiju obavlja slijedeće usluge: pretraživanje dostupnih baza podataka medicine zasnovane na dokazima, komunikacija sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, analiza cijene liječenja određenih bolesti („cost of ilness“) u cilju procjene ukupnih troškova za određene programe liječenja, analiza smanjenja troška (CMA) u cilju smanjenja troška za određene programe liječenja, kvalitativna i kvantitativna analiza o potrošnji lijekova po grupama na klinikama i odjelima, konsultacija vezana za karakteristike lijeka (farmakokinetika, farmakodinamika, indikacije, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza), prikupljanje spontanih prijava neželjenih reakcija na lijekove.

Laboratorij za izradu magistaralnih i galenskih lijekova obavlja slijedeće usluge: izrada i izdavanje galenskog lijeka (pripravka), izrada i izdavanje magistaralnog lijeka (pripravka).

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

Bolnička apoteka radnim danima radi od 7.00 do 15.00.

Van redovnog radnog vremena organizirana je pripravnost magistre farmacije za neodloživo izdavanje i prijem lijekova i medicinskih sredstava.

Upustvo za pacijente:

Pacijenti kojima je potrebna ovjera potvrde o nedostatku lijekova iz programa Federalnog fonda solidarnosti mogu doći u redovno radno vrijeme.

TELEFONSKI BROJEVI NA ODJELU:

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
25 Načelnik službe - Elida Hadžić
7491 447-491
25 FAX-APOTEKA   447-487
25 Nežla Terzić
7487
447-487
25 Glavni Tehničar - lager 7488 447-488
25 Administracija 7489 447-489
25 Prijemni pult - ZZOIR - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
7502 447-502
25 Priručna apoteka - Ginekologija
7490 447-490
25 Priručna apoteka - Interno 7171 447-171

nac djecije1 vNačelnik - Mr. biomed. sci prim. Diana Štimjanin-Koldžo
Subspecijalista iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije

tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 1. Naziv Odjela

  Odjel pedijatrije

 2. Načelnica Odjela

  mr.sci biomed.prim.dr.Diana Štimjanin-Koldžo
  pedijatar, subspecijalista endokrinolog i dijabetolog
  tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Glavna medicinska sestra

  Smajlović Nihada, dipl. medicinska sestra
  Tel.032 447 337

Arrow right small Vodič za roditelje 

Arrow right small Rad kabineta i utvrđivanje termina

Arrow right small Priručnik za dijabetes


 1. Naziv Odjela

  Odjel pedijatrije

Odjel pedijatrije je osnovan davne 1959. godine. Od osnivanja do danas se intenzivno razvija, kadrovski i opremom poboljšavala i unapređuje svoj rad.Egzistira na 1160 m2 prostora sa 95 bolesničkih kreveta te kreveta za majke pratilje.
Na odjelu se hospitaliziraju sva djeca sa Ze-Do kantona od rođenja do navršenih 18 godina starosti. Dostignuti razvoj Kantonalne bolnice Zenica omogućava dijagnostičke procedure i liječenje večine patoloških stanja osim liječenja hematoonkoloških oboljenja koji se nakon osnovne dijagnostike na liječenje upućuju u KCU Sarajevo.Godišnje se hospitalizira oko 3000 pacijenata sa prosječnom dužinom liječenja 4,1 dana. U subspecijalističkim ambulantama i savjetovalištima odjela se godišnje obavi oko 15.000 pedijatrijskih i subspecijalističkih pregleda i učini oko 55 000 različitih dijagnostičkih ambulantnih usluga.

Usvajanjem Konvencije o pravima djeteta te potom Europske povelje o pravima djeteta u bolnici rad službe od 2003 godine prolazi određene promjene i prilagođava se zahtjevima

Europske povelje te na taj način služba stiče status BOLNICA PRIJATELJI DJECE što je dovelo do bliske i iskrene suradnje između bolnica, roditelja, dječijeg okruženja i same djece.

Organizacija

1. Zajednički poslovi:
- Načelnik službe
- Glavna sestra službe
- Medicinski daktilograf
- Administrativni tehničar

2. Odsjek za intenzivnu, postintenzivnu njegu i neonatologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za neonatologiju
- Kabinet za eho glave

3. Odsjek za pedijatrijsku gastroenterohepatologiju i poremećaje metabolizma sa mliječnom kuhinjom
-Ambulanta sa savjetovalištem za gastroenterologiju i poremećaje ishrane

4. Odsjek za pedijatrijsku kardiologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za kardiologiju
- Kabinet za eho srca,holter EKG i holter TA

5. Odsjek za pedijatrijsku nefrologiju
- Ambulanta sa savjetovalištem za nefrologiju
- Kabinet za urodinamiku

6. Odsjek za respiratorna oboljenja i Tbc
- Ambulanta sa savjetovalištem za pulmologiju
- Kabinet za spirometriju

7. Odsjek za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju
-- Ambulanta sa savjetovalištem za dijabetes i endokrinologiju
- Kabinet za inzulinsku pumpu i edukaciju

8. Odsjek za neuropedijatriju
- Ambulanta sa savjetovalištem za neurologiju
- Kabinet za EEG

9. Odsjek za alergoimunoreumatologiju
-Ambulanta sa savjetovalištem

8. Dnevna bolnica

- Prijemno-konsultativna ambulanta
- Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Prijemna ambulanta

Ambulanta je smještena u ulaznom holu Odjela pedijatrije. Radi od 0-24 sata. Ambulanta je potpuno opremljena shodno predvidjenim standardima. Svaki pacijent prijemne ambulante Odjela pedijatrije se registrira u bolničkom informacionom sistemu. Pri prijemu se urade antropometrijska mjerenja i registriraju vitalni parametri.U prijemnoj ambulanti radi specijalista pedijatar sa sss.medicinskom sestrom prema rasporedu rada. Za prijemnu ambulantu nije potrebno zakazivanje pregleda. Roditelj, skrbnik svakog pacijenta mora dobiti nalaz pedijatra nakon pregleda ukoliko nije hospitaliziran.Hospitalizirani pacijent i njegovi roditelji slijede dalje upute medicinske sestre u prijemnoj ambulanti


Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Opremljen je novim savremenim ultrazvučnim aparatom. U kabinetu se obavlja eho glave, eho abdomena. Tokom godine se uradi oko 2500 ultrazvučnih pretraga.Ultrazvučne pretrage obavljaju certificirani pedijatri.
Amb.pretrage se zakazuju na tel. 032 447 351
Odgovorna sestra Spahić Nasiha


EEG kabinet
Kabinet je opremljen izuzetno kvalitetnim aparatom i pripadajućim kapama za dječiju dob uz mogućnost obavljanja dijagnostike i u neonatalnoj dobi. Pregledi i EEG snimanje se obavljaju u utvrđenim terminima. U kabinetu se osim snimanja obavljaju pregledi, uvodi terapija i vrši nadzor nad provođenjem antiepileptogene terapije uz određivanje nivoa lijekova. Uradi se u prosjeku 800 EEG snimanja u toku godine.
U kabinetu rade Mr sci prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar i educirane VSS diplomirane sestre Mirza Osmančević i Nihada Smajlović
Amb.pretrage se zakazuju na telefon 032 447 345


Ambulantna sa savjetovalištem za neurologiju
U savjetovalištu se vrši praćenje psihomotornog razvoja novorođenčadi i dojenčadi, nadzor razvoja neurorizične djece, nadzor razvoja djece sa posebnim potrebama, liječenje i kontrola djece sa neurološkim oštećenjima. Po potrebi obavljaju se konsulativni pregledi sa drugim specijalnostima: okulistički pregled, pregled fizijatra, psihologa, defektologa. U toku godine se obavi oko 2000 pregleda.
U ambulanti radi Mr.sci prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović, neuropedijatar, i Pivić Jasmina,sss.med.sestra
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 344


Ambulanta sa savjetovalištem za endokrinologiju i dijabetes

U ambulanti sa savjetovalištem se svakodnevno provodi edukacija, reedukacija i kontrola djece dijabetičara na Ze-Do kantonu i njihovih roditelja i skrbnika uz mogućnost provođenja djece dijabetičara do 18 godina kao i njihovih roditelja.savjetovalištu pripadaju sva djeca do 18 god. na Zedo kantonu.Kontrola rasta ,terapija smanjenog rasta, hipotireoza, hipertireoza, adipoziteta i drugih endokrinoloških stanja provodi se u endokrinološkoj ambulanti.
U ambulanti rade Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo subspecijalista endokrinolog, dijabetolog i Alić Elvedina ,sss med.sestra
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 357

Priručnika za dijabetes.pdf


Ambulanta sa savjetovalištem za kardiologiju

Kabinet za eho srca,holter EKG i holter TA
U ambulanti se vrše prvi i svi dugogodišnji kontrolni pregledi te konsultativni pregledi djece sa urođenim srčanim greškama, poremečajima ritma, pregledi i kontrole djece sa hipertenzijom, kardiomiopatije. Ambulantna sa kabinetom je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom, EKG aparatom, Holter EKGom i holter pritiska.
U ambulanti i kabinetu rade prim. dr. Mirsada Karahasan, prim. dr. Majda Smajlagić,subspecijalisti pedijatrijske kardiologije, Mirsada Karabegović sss.med.sestra i Alić Majda sss.med.sestra
Za holter pretrage je potrebna 24 satna hospitalizacija sa majkom pratiljom.

Amb.pregledi i holter pretrage se zakazuju na telefon 032 447 348


Ambulanta sa savjetovalištem za pulmologiju

U kabinetu se vrše pregledi i kontrole svih respiratornih oboljenja, pulmoalergološko testiranje, praćenje plućne funkcije, astma škola, savjetovalište za djecu i roditelje.
U ambulanti radi Mr.sci prim. dr Edina Pepić-Kapidžić i Zuhra kahrimanović ,sss.med.sestra
Amb.pregledi i holter pretrage se zakazuju na telefon 032 447 346


Ambulanta za gastroenterologiju i poremećaje prehrane

U ambulanti se vrše pregledi i kontrole djece sa akutnim i kroničnim problemima probave, ishrane, prirasta u tjelesnoj masi, kontrola i praćenje djece sa celijakijom, ulceroznim kolitisom, Chronova bolest.
Kontrolne preglede po uradjenoj dijagnostičkoj obradi obavlja Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin i Alić Elvedina ,sss.med.sestra
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 357


Ambulanta sa savjetovalištem za nefrologiju

Kabinet za urodinamiku
U ambulanti se vrši kontrola akutnih bubrežnih oboljenja i prati tok kroničnih bubrežnih bolesti, uz laboratorijske ,mikrobiološke,dijagnostičke i terapisjke parametre.
Urodinamičke pretrage obavlja educirana med.sestra.
Amb.pregledi se zakazuju na telefon 032 447 351
Odjel pedijatrije je nastavna baza za studente Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici sa 3 asistenta u nastavi: Mr. sc. prim. dr. Diana Štimjanin-Koldžo, Mr sc. prim. dr. Emira Gasal-Gvozdenović i Mr.sc prim. dr. Edina Pepić-Kapidžić, kao i za učenike Srednje medicinske škole u Zenici.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
4 Načelnik službe - Mr. sci prim. Diana Štimjanin-Koldžo 7336 447-336
4 Gl. medicinska sestra 7337 447-337
4 Administracija službe 7338 447-338
4 Mliječna kuhinja 7339 447-339
4 Ljekarska soba 7340 447-340
4 Intenzivna njega 7341 447-341
4 Soba za sestre 7342
447-342
4 Ljekarska soba 7343 447-343
4 Neuropedijatrijska ambulanta 7344 447-344
4 EEG kabinet 7345 447-345
4 Pulmoalergološko ambulanta 7346 447-346
4 Informativni pult 7347 447-347
4 Kardiološka ambulanta 7348 447-348
4 UZV abdomena
7351 447-351
4 Dežurna ljekarska 7349 447-349
4 Inkubatori 7350 447-350
4 Intervencija – prizemlje 7352 447-352
4 Prijemna ambulanta
7356 447-356
4 Endokrinološka ambulanta
7357 447-357
4 Soba za sestre - pulmologija 7358 447-358
4 Ljekarska soba - pulmologija 7355 447-355
4 Intervencija  - Pulmologija 7353 447-353
4 Soba za sestre - Pulmologija 7358 447-358

nac djecije1 vNačelnik - Mr. biomed. sci prim. Diana Štimjanin-Koldžo
Subspecijalista iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije

tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 Arrow right small Vodič za roditelje 

Arrow right small Rad kabineta i utvrđivanje termina

Arrow right small Priručnik za dijabetes


VAŠE DIJETE MORA U BOLNICU

Psihološka priprema djeteta na medicinske postupke 
Pripreme za odlazak u bolnicu 
Dolazak u bolnicu
Dijete u bolnici 
Još nekoliko uputa 
Dijete treba ići na operaciju 
Povratak iz bolnice 

Vrste pretraga u Kantonalnoj bolnici Zenica -  Služba za dječije bolesti 

Laboratorijske pretrage tokom boravka u bolnici

Vodič za roditelje

VAŠE DIJETE MORA U BOLNICU

Boravak u bolnici za svakog je čovjeka nagla promjena svakodnevnog načina života a  djeca na nju reagiraju izrazitom uznemirenošću.
Stoga dajemo niz savjeta koji će djetetu i vama, roditeljima i starateljima olakšavati boravak u bolnici, pridonijeti uspjehu liječenja i pomoći bržem povratku svakodnevnu životu nakon izlaska iz bolnice.

Psihološka priprema djeteta na medicinske postupke 
Svrha psihološke pripreme za medicinske postupke jest smanjiti djetetovu uznemirenost, tjeskobu i strah i tokom i nakon provođenja određene pretrage. Priprema uključuje davanje informacija o svrsi i postupku pojedine pretrage kako bi dijete znalo što ga očekuje, bolje se pripremilo i lakše podnijelo sam postupak.
Roditelj koji priprema dijete za određeni medicinski postupak treba najprije sam upoznati tačan slijed i način provođenja. Prije  načina davanja informacija, treba dobro procijeniti osim djetetove dobi i djetetovo znanje i razumijevanje situacije.
U pripremi treba koristiti razumljive riječi, primjerene djetetovu uzrastu i sposobnosti razumijevanja. Medicinske nazive treba objasniti (anesteziju se, npr, može predstaviti  kao: “To je lijek koji će ti doktor dati da bi mogao zaspati tokom operacije i nećeš  osjećati bol.”). Treba izbjegavati zastrašujuće riječi pa je, npr, umjesto izraza “to će peći” bolje reći “mnoga djeca kažu da nakon ove pretrage osjećaju toplinu u ruci”. Važno je dati tačan redoslijed događanja i koliko će zahvat otprilike trajati. Također je bitno reći djetetu što se od njega očekuje tokom zahvata. Treba naglasiti da medicinsko osoblje razumije njegov strah i zabrinutost i da će sve učiniti da se dijete što bolje osjeća.
Dijete treba ohrabriti, pohvaliti za hrabrost, strpljivost i nastojanje da surađuje, a nikad ga ne posramiti zbog plakanja i opiranja tokom postupka.
Psihološka priprema olakšava djetetovo prilagođavanje na situaciju, poboljšava saradnju i smanjuje doživljaj neugode i boli.

Pripreme za odlazak u bolnicu 
Djetetu valja objasniti zašto ide doktoru i zašto treba ostati u bolnici. O bolnici, liječenju i zdravstvenom osoblju treba govoriti pozitivno kako dijete odlazak u bolnicu ne bi doživjelo kao kaznu. Roditelji treba da  znaju što će se s njim događati u bolnici i zato mu treba ukratko objasniti što ga očekuje (mjerenje tjelesne temperature, uzimanje krvi za potrebe pretraga, liječnički pregledi, snimanja i slično). Pogrešno je djetetu govoriti da ga neće ništa boljeti, i valja ga uvjeriti da je to neophodno jer mu se želi pomoći, iako će mu katkad biti teško.
Trebate nastojati pred djetetom sakriti ili bar umanjiti osjećaj uznemirenosti, suzdržati suze pred njim jer će zaključiti da je, ako se vi-roditelji  bojite, odlazak u bolnicu možda opasan.
Dijete ne treba obmanjivati vizavi ostanka u bolnici, jer se time gubi njegovo povjerenje, a ostanak u bolnici će doživjeti kao napuštanje, prevaru ili kaznu. Trebate mu reći da ide u bolnicu radi liječenja i da će tamo ostati neko vrijeme, te da će se vratiti kući čim ozdravi. Odlazak u bolnicu je neophodan ali privremen, te zbog toga neće biti napušten već upravo suprotno, da ćete vi, rodbina i prijatelji i nadalje brinuti o njemu, posjećivati ga ili zvati telefonom.

Dolazak u bolnicu 
Roditelji i dijete trebaju zajedno pripremiti njegove stvari i najdražu igračku, koja će umanjiti osjećaj odvojenosti. Ako je dijete osnovnoškolskog uzrasta, treba donijeti i njegove udžbenike i sveske u dogovoru sa nadležnim doktorom ili odgovornom sestrom čim to stanje bude dozvoljavalo.
Preporučujemo da budete uz dijete dok se ono smjesti u bolnički krevet, jer će to pridonijeti uvjerenju da znate gdje se ono nalazi i gdje ćete ga posjećivati. Potrebno je djetetu reći koliko će približno dana ostati u bolnici prethodno se o tome raspitati kod odgovornog doktora, ali i napomenuti da se boravak nekad može produžiti zbog različitih razloga.
Kada se dijete smjesti u krevet, ne treba odmah otići, a prije polaska je potrebno pozdraviti se s njim, naglasiti mu da ćete ga posjećivati te da će ići kući kad se izliječi. Koliko god dijete bilo uznemireno, ono će zapamtiti obećanje.
Potrebno je ostvariti dobru komunikaciju s doktorima i medicinskim sestrama koji brinu o djetetu, jer će tada i dijete u njih imati više povjerenja.
Ako ste zabrinuti i prestrašeni, nastojte ostati smireni kada ste s djetetom, jer mu to ulijeva sigurnost i umiruje ga.

Dijete u bolnici 
Mali bolesnik u bolnici osjeća veliku potrebu za roditeljima stoga je nužno posjećivati ga svaki dan. Ako je to nemoguće, preporučujemo telefonske pozive u poslijepodnevnim satima na kontakt telefon koji ćete dobiti od medicinske sestre.
Redovne posjete, makar i kratkotrajne, bolje su nego ako se posjeta izostavi jedan dan. Većina djece koja nemaju posjete, ubrzo postaju naizgled mirna, ali to ne znači da su se privikla na bolnicu, već je to često znak duboke tuge. Dijete koje je odvojeno od roditelja i smješteno u bolnicu osjeća se nesigurnim. Važno je da se ne osjeti napuštenim.
Svakodnevne posjete nisu uvijek moguće svim roditeljima pa Vam savjetujemo da se djetetu kaže istina. Ne smijemo djetetu obećati ono što ne možemo ispuniti!
Ponašanje za vrijeme posjeta treba prilagoditi stanju malog bolesnika (igrati se s njim ako se dobro osjeća, pokušati zainteresirati za igru i djecu koja taj dan nemaju posjete i sl.). Djeci se mogu donijeti igračke i knjige ali treba paziti na primjerenost uvjetima u bolnici.
U bolnici uz dijete mogu ostati samo majke dojilje,majke teško bolesne životno ugrožene djece i djece koja su na kraju svog životnog puta,majke djece s posebnim potrebama/slabovidna,slabočujna,s određenim problemima u rastu i razvoju,.../,majke djece sa šećernom bolesti jer su kapaciteti prostora za majke limitirani

O donošenju hrane i slatkiša uvijek se prethodno treba savjetovati sa zdravstvenim osobljem.

Još nekoliko uputa:

- Ne sažaljevajte dijete! 
- Pohvalite dijete kad god za to imate priliku (za njegovu hrabrost, izdržljivost,strpljivost,urednost i sl.). 
- S djetetom treba razgovarati na vrijeme kako biste ga pripremili za svoj odlazak. Ako zna da uvijek govorite istinu, brzo će se utješiti nakon vašega odlaska, jer zna da ćete se opet vratiti. 
- Informirajte se redovno kod doktora i sestre o stanju vašeg djeteta. 
- Vaš odlazak nakon posjeta u prvim je danima najčešće praćen suzama. Dopustite djetetu da se isplače, nemojte ga ismijavati ili mu se rugati (bez obzira koliko je “veliko”). 
- Dijete treba uvjeriti da razumijemo njegovu žalost i njegove teškoće. 
- Malo dijete često burno reagira na vaš odlazak, jer ne može uvijek shvatiti da ćete opet doći. Vaši ponovni dolasci uvjerit će ga da nije ostavljeno pa će i njegove reakcije vremenom biti drukčije.

Dijete treba ići na operaciju 
Potrebno je razgovarati s djetetom o operaciji kako biste mu razbili  zastrašujuće misli. Ukratko opišite postupak: recite mu da će prije operacije biti uspavan, da ga za vrijeme operacije neće ništa boljeti, a kad se probudi da će sve biti gotovo.
Osim razgovorom, djetetu se može pomoći zajedničkim crtanjem ili, ako je dijete mlađe, pripremite ga za operaciju kroz igru (na lutkama se pokazuje suština i svrha operacije).
Nakon operacije pohvalite dijete i recite mu da je ono značajno pridonijelo izlječenju.

Povratak iz bolnice 
Ponašanje djeteta po povratku kući može biti promijenjeno. Ispravna reakcija roditelja i razumijevanje djetetova ponašanja pridonose da te promjene budu privremene. Reakcije nakon povratka kući mogu biti: strah od odvajanja, strah od nepoznatih ljudi, povećana ovisnost o roditeljima i manja samostalnost nego prije ili želja da roditelj stalno bude uz njega. Nekad dijete postaje agresivno prema roditeljima, može imati nemiran san, nekontrolirano mokri i drugo.
Potrebno je djetetu omogućiti da ispriča sve što ga tišti a vezano je za  boravak u bolnici.
Ovisno o tome koliko dijete dopušta, treba se ponašati uobičajeno i bez promijene zbog njegove bolesti, jer pretjerana pažnja i popustljivost prema bolesnom djetetu rezultira iskustvom da nikad nije tako voljen i pažen kao kad je bolestan, pa i duže nakon bolesti pokazuje promjene u ponašanju.

Nadamo se da su vam naši savjeti pomogli da sebi i svom djetetu olakšate boravak u bolnici i povratak kući.

Vrste pretraga u Kantonalnoj bolnici Zenica - Služba za dječije bolesti

» Slušanje (auskultacija) je pregled u kojem liječnik blago prisloni slušalice (stetoskop) na prsa i sluša srčane tonove ili šumove. Važno je da dijete bude mirno kako bi se što bolje čulo disanje i srčani tonovi.

» Kardiološki pregled obuhvaća slušanje (auskultaciju), fizikalni pregled, elektrokardiografiju (EKG), te snimanje srca ultrazvučnim kolor doplerom.

» Elektrokardiografija (EKG) je snimanje električnih srčanih aktivnosti. Dijete legne na krevet, grudni koš  mu se oslobodi od odjeće, ruke od sata i nakita, a nogice od čarapa.
Na ruke i noge se postave odgovarajuće štipaljke , a pumpice ili naljepnicena prsa. Ukupno je 6 odvoda koje je potrebno postaviti na odgovarajuća mjesta. Važno je da dijete bude mirno i opušteno, a potrebno je čistim vlažnim elektrodama osigurati dobar kontakt s kožom. Snimanje traje 20 do 30 sekundi, ovisno o vrsti uređaja. Važno
je da roditelj djetetu objasni tok i trajanje pretrage.

» Ehokardiografija je ultrazvučna pretraga u kardiologiji, koja je neškodljiva, bezbolna, neinvazivna te se kao i EKG može ponavljati u svako doba. 
Iz ultrazvučne sonde usmjeruju se kratki visokofrekventni impulsi ultrazvuka u tkiva, a sonda istodobno šalje i prima impulse.
Ehokardiografija omogućuje procjenu veličine, položaja, konfiguracije i pomicanja tkiva i šupljina, te međusobnih anatomskih i funkcijskih odnosa tih struktura unutar srca.
Dijete se kao i za EKG oslobodi odjeće, a prsa se namažu gelom zbog boljeg doticaja sa sondom.
U pretrazi se dopler uređajem mjeri brzina strujanja krvi u srčanim zaliscima.
Pretraga traje do 30 minuta, a roditelj treba pripremiti dijete za pregled i pretragu.Pretraga se zakazuje.

» Ultrazvučna pretraga abdomena i bubrega je negresivan, bezbolan i lako izvodiv dijagnostički postupak, koji omogućuje pretragu svih trbušnih organa.
Ultrazvučni uređaj "skuplja" odbijene odjeke i elektronički ih prikazuje na ekranu, stvarajući sliku pojedinih organa.
Postupak traje 15 minuta.
Tokom pretrage dijete leži na leđima s otkrivenim trbuhom, na koji se namaže gel i laganim se pritiskom sonde na ekranu promatra unutrašnjost abdomena.
Pregled obavlja doktor uz prisustvo medicinske sestre te roditelja.
Stoga je važno objasniti djetetu svrhu i način izvođenja pretrage.

» Ultrazvučna pretraga štitaste žlijezde u djece je vrlo korisna metoda u dijagnostici bolesti štitaste žlijezde, zbog brojnih prednosti: pretraga je sigurna i bezbolna, ne oštećuje tkiva, nema ionizirajućeg zračenja, ne koriste se kontrastna sredstva, ne zahtijeva prekid terapije hormonima štitnjače ili tireostaticima.
Za pretragu nije potrebna posebna priprema bolesnika, osim objašnjenja postupka pregleda.
Postupak pregleda: dijete leži na leđima glave zabačene preko jastučića, kako bi se što bolje moglo analizirati područje vrata. Vrat se namaže gelom, zbog što boljeg kontakta s ultrazvučnom sondom te se sondom prate strukture štitne žlijezde, vidljive na ekranu. Postupak traje 20 minuta.Pretraga se zakazuje.

» Ultrazvukom mozga se mogu vrlo jednostavno utvrditi određene promjene u mozgu.
Velika je prednost pretrage što je jednostavna i bezbolna, može se ponavljati, a anestezija nije potrebna.
Postupak snimanja: pretraga se obavlja prelaskom sonde nad neokoštalim dijelom dojenčetove lubanje, a za poboljšanje doticaja sonde i tijela rabi se gel koji je neškodljiv i lako se skida
Postupak traje 15 minuta.

» Elektroencefalografija (EEG) je bezbolna dijagnostička pretraga u dječjoj neurologiji, kojom se registrira moždana električna aktivnost  pomoću EEG uređaja. Uz standardni EEG, radi se i snimanje nakon noćnog nespavanja djeteta (deprivacije sna) koje može biti djelomično ili cjelonoćno.
Prije svakog snimanja dijete treba jesti, imati čistu kosu bez gela, laka i slično.
Postupak: snimanje se obavlja putem elektroda složenih u kapu, a električna provodljivost se poboljšava kontaktnim sredstvima (gel i pasta). Snimanje se obavlja u budnosti uz zatvorene oči, a ako to nije moguće, potrebno ga je obaviti uz otvorene oči ili tokom djetetova prirodnog sna.
Postupak traje 30 minuta.
Važno je nastojati da se otklone i na najmanju moguću mjeru svedu djetetov strah, nesigurnost, nelagoda i napetost. Pristup djetetu je individualan, ovisi o emocionalnoj, psihomotoričkoj i socijalnoj zrelosti te o djetetovoj životnoj dobi.

» Elektromioneurografija (EMNG) je  metoda ispitivanja i registracije električne aktivnosti mišića i nerava, a značajna je pretraga u dijagnostici i diferenciranju bolesti nerava i mišića.
Pretraga se obavlja uz pomoć elektroda – iglica (koje se ubadaju u mišiće tijela), pa prije pretrage djetetu treba dati lijekove za ublaženje boli i opuštanje mišića.
Dobra priprema djeteta i roditelja od velike je  važnosti za pretragu i njezin rezultat. Dobra priprema skraćuje vrijeme analize, smanjuje djetetov strah, motivira ga za suradnju tokom pretrage i smanjuje pretjeranu aktivnost. U dojenčadi, male djece i djece koja ne surađuju, obavljanje pretrage je otežano što često produžuje njezin tok.

» Snimanje mozga kompjuteriziranom tomografijom (CT) je slikovna rendgenska pretraga u kojoj se pomoću aparata dobivaju slike pojedinih poprečnih slojeva određenog organa.
Pretraga je bezopasna i bezbolna, a doza zračenja je neznatna.
U toku pretrage dijete leži na stolu iznad kojeg „ kruži „ uređaj za snimanje.
Dijete treba biti potpuno mirno. U malog djeteta potrebna je sedacija kako bi mirovalo.
Postupak traje 10 minuta.
Važno je djetetu objasniti svrhu i način snimanja.

» Snimanje magnetskom rezonancom (MR) je slikovna pretraga slojevitog snimanja pojedinih organa korištenjem magnetskog polja, te nema rendgenskoga zračenja. Pretraga je bezbolna.
Tokom snimanja dijete mirno leži na stolu iznad kojeg „ kruži“uređaj za snimanje a koji stvara određenu buku što djetetu može smetati.
Snimanje traje do 40 minuta.
Priprema djeteta: tokom snimanja treba biti potpuno mirno, odjeća ne smije sadržavati metalne dijelove (dugmad, kopče i sl.), ne smije imati nakit, u tijelu ne smije biti metalnih dijelova (metalne spojnice koje se ugrađuju pri lomovima kosti, metalne žice i sl.).
Važno je objasniti starijem djetetu svrhu i način snimanja .
CT i MR zahtijevaju pacijentovu punu suradnju kako bi se dobila kvalitetna slika nezamućena kretanjem. Da se to postigne, djetetu je često potrebno dati sredstvo za smirenje, osobito kad je riječ o djeci mlađoj od 6 godina. Davanje sredstva je potrebno i kod  djece koja ne mogu ostati mirna.
Za dobivanje čiste slike u male se djece primjenjuje postupak deprivacije sna: dijete od ponoći do ujutro ostaje budno, a na dan pretrage dobije sredstvo za umirenje.

» Ezofagogastroduodenoskopija (EFGD) ili skraćeno gastroskopija je dijagnostički postupak pregleda sluznice probavne cijevi (jednjak, želudac i dvanaestopalačno crijevo), a pri tome se mogu obaviti i pojedini terapijski zahvati. Pretraga se obavlja endoskopskim uređajem koji se sastoji od duge savitljive cijevi promjera 5 ili 9 mm, vlastitog izvora svjetlosti i priključka na monitor.
Dijete na dan pretrage mora biti na tašte.
Pretraga je bezbolna osim što dijete ima nelagodu i nagon na povraćanje. Obavlja se bez anestezije, a ako je dijete uznemireno, 15 minuta prije pregleda može mu se dati sedacija (sirup Dormicum).
Tokom pretrage dijete leži na lijevom boku, glavom okrenutom nadolje. Cijev endoskopa postavi se djetetu u usta i kaže mu se da načini pokret kao da guta knedlu, te cijev klizne u jednjak, a potom laganim potiskivanjem cijev sama prolazi do željenog mjesta.
Pretraga traje oko 5 minuta.
Nakon pretrage djete može odmah piti i jesti, a ako je bila potrebna sedacija, poželjno je da uz roditelje proboravi u odjelu do 2 sata, odnosno dok se razbudi.
Važno je objasniti djetetu svrhu i način izvođenja pretrage.

Laboratorijske pretrage tokom boravka u bolnici

» Uzimanje urina i urinokulture – nema posebnih priprema izuzev uobičajenih mjera higijene.
» Uzimanje venskog uzorka krvi -
 dijete ne treba biti na tašte. Uz prethodni dogovor s medicinskim osobljem, roditelj može prisustvovati pretrazi.
» Kloridi u znoju -
 neinvazivna i bezbolna pretraga koja traje pola sata. Roditelj može boraviti uz dijete.
» Prick test - 
priprema i pretraga traju približno 25 minuta. Važno je da dijete bude mirno za vrijeme pretrage (oko 15 minuta). Stoga se prije početka pretrage objasni djetetu i roditelju cijeli postupak. Naglasi se da je moguća kratkotrajna nelagoda odnosno bol, ali koja prolazi već nakon 1 do 2 sekunde. Ponekad se nakon pretrage može pojaviti svrbež koji se ublažava hladnim oblozima.
» Intravensko davanje lijeka - 
važna je psihološka priprema djeteta.
» Testovi opterećenja - 
dijete za pretragu treba biti natašte, a ne smije jesti i piti (niti vodu) 6 sati prije početka pretrage.
Pretraga traje približno 2 sata. Dijete mora odmah popiti priređenu otopinu za opterećenje. Ako je ne može ili neće popiti, otopinu će dobiti na sondu. Ako povrati, pretraga se mora ponoviti. Krv se vadi još 4 puta u toku 2 sata. Za to vrijeme dijete ne smije ništa jesti i piti. Roditelji mogu prisustvovati pretrazi.

Nakon svake uspješno načinjene pretrage mali pacijent dobije diplomu za strpljivost i hrabrost!

MahdiB naceRukovodilac - Dr Mahdi Brčaninović

Tel: 032/447-079 lok. 7079
Fax: 032/226-576

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

 1. Naziv odjela: Odjel za higijensko epidemiološki nadzor
 2. Načelnik odjela: Mahdi Brčaninović, doktor medicine, epidemiolog
 3. Glavna medicinska sestra odjela: Sabina Čolić, dipl. med. sestra


4. Kratki istorijat Odjela:

    Sektor za higijensko epidemiološki nadzor (SHEN) je organizaciona jedinica Kantonalne bolnice Zenica od 2004. godine unutar koje su bili aktivni samo Uslužni servis i Odjel za tretman medicinskog otpada kao podjedinice.
    Slanjem jednog doktora medicine na specijalizaciju iz Epidemiologije 2011. godine i angažmanom jedne sestre na kontroli bolničkih infekcija od 2012. godine, postupno se aktivira i Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija i
    Odjel za DDD. Krajem 2014. godine je izvršena reorganizacija SHEN-a, kada je izdvojen Uslužni servis, a pripojen Odjel centralne sterilizacije i formiran Odjel za higijenu i dijetetiku. Polovinom 2017. godine je novom
    reorganizacijom SHEN preimenovan u Odjel za higijensko epidemiološki nadzor (OHEN), te je reduciran broj odsjeka, podorganizacionih jedinica.

5. Djelatnost odjela:

    Sveobuhvatna djelatnost OHEN-a, kroz sumirane djelatnosti njegovih Odsjeka, može se definisati kao skup mjera i postupaka koji se provode od strane uposlenika sa krajnjim ciljem prevencije bolničkih infekcija u KBZ.

6. Organizacija Službe:

 • Zajednički poslovi
 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
 • Odsjek centralne sterilizacije
 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada


7. Uži oblici dijelova procesa rada:

 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija - vrši poduzimanje potrebnih mjera u vidu savjeta, preporuka, edukacije, nadzora, itd svih uposlenih u cilju prevencije nastanka, ili kontrole već nastale bolničke infekcije. Vrši sanitarno higijenski nadzor i bakteriološku kontrolu nežive sredine. Dva uposlenika iz prijašnjeg Odsjeka za DDD i dalje obavljaju svakodnevnu dezinfekciju najprometnijih holova i hodnika, te liftova; vanrednu dezinsekciju i deratizaciju bolničkih objekata i zelenih površina; nadziru rad uposlenika vanjskih firmi na poslovima DDD u sklopu bolničkih objekata i zelenih površina, a koji su zakonom regulisani.
 • Odsjek centralne sterilizacije - obavlja poslove sterilizacije opreme za sve odjele kao i produkciju destilovane vode.
 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada – sakupljanje, tretman i zbrinjavanje svih vrsta medicinskog otpada. Infektivni otpad se prikladnim procesima pretvara u komunalni otpad te kao takav predaje nadležnoj vanjskoj firmi. Tečni, citostatski, patološki i druge vste otpada se adekvatno skladište do predaje ovlaštenim firmama koje vrše njihovo krajnje zbrinjavanje.

8. Organizacija rada unutar Službe:

 • Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija pon-pet, 07.00-15.00
 • Odjel centralne sterilizacije pon-ned, 07.00-19.00
 • Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada pon-pet, 07.00-15.00

9. Uputstvo za pacijente:

Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i savjeta nadležnog medicinskog osoblja. Vodite računa o ličnoj i higijeni vašeg okruženja. Hranu u ormarićima svedite na minimum i držite je propisno zapakovanu.

10.Uputstvo za posjetioce:
Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i uputa nadležnog osoblja. Posjete i boravak u bolnici svedite na minimum, a pogotovo posjete djece. Smanjite kontakt sa svim bolničkim površinama na minimum. Vodite računa o higijeni kihanja i kašljanja, kao i o higijeni ruku u i po izlasku iz bolnice.

11. Telefonski brojevi (lokali) odjela:

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Direktni tel. broj za pozive izvan bolnice: +387 32 447-079
  Načelnik:
  Lokalni tel. broj: 70 79
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Glavna medicinska sestra:
  Lokalni tel. broj: 70 80
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
  Lokalni tel. broj: 70 81 (med.sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija)
  Lokalni tel. broj: 70 82 (med.sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, izdavanje sredstava za dezinfekciju, DDD operateri)

 • Odsjek centralne sterilizacije
  Lokalni tel. broj: 70 83 (operateri centralne sterilizacije)

 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada
  Lokalni tel. broj: 70 86 (šef Odsjeka)

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
29 Rukovodilac Sektora - Mahdi Brčaninović 7079 447-079
29 Glavna sestra Sektora - Sabina Čolić
7080 447-080
29 Osoblje - sestre/tehničari 7081 447-081
29 DDD-Magacin
7082 447-082
29 Centralna sterilizacija 7083 447-083
29 Šef Odjela za tretman otpada - Senad Huseinović
7086 447-086

NAČIN RADA AMBULANTI POLIKLINIKA

AMBULANTE INTERNO:

1. Ambulanta interno 1 radi svaki dan opšte internističke preglede osim srijede kada radi reumatolog.

2. Ambulanta interno 2 radi srijedom opšte internističke preglede, a ČETVRTKOM je pregled za preoperativnu pripremu pacijenata.

- Subspecijalistički pregledi obavljaju se u bolnici (velika uputnica) , kontakt telefon 032 447-172.


AMBULANTA PLASTIČNE HIRURGIJE:

1. Prvi pregledi obavljaju se ČETVRTKOM
2. Kontrolni pregledi obavlajju se utorkom, srijedom i petkom.


AMBULANTA NEUROHIRURGIJE:

 1. Ambulanta radi ponedjeljkom I srijedom.

AMBULANTA VERTEBROLOGIJE:

 1. Ambulanta radi samo utorkom.

AMBULANTA MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA:

 1. Ambulanta radi ponedjeljkom i petkom.

AMBULANTA ORL:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

AMBULANTA KOŽNO:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

AMBULANTE OČNO:

Rade svaki dan. Raspored ljekara se nalazi u kalendaru za postojeći mjesec.

Eventualno ukoliko se desi da raspored iz bolnice kasni I da taj period od dan dva nema rasporeda rada ljekara potrebno je kontaktirati na broj 032 447 – 541.


AMBULANTE HIRURGIJE:

OPŠTA HIRURGIJA:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

PROKTOLŠKA AMBULANTA:

 1. Ambulanta radi samo srijedom.

TORAKALNA HIRURGIJA:

 1. Ambulanta radi samo četvrtkom.

AMBULANTA NEUROLOGIJE:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

AMBULANTA TRAUMATOLOGIJE:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

AMBULANTA ORTOPEDIJE:

 1. Ambulanta radi svaki dan osim srijede.

SURDOAUDIOLOG:

 1. Ambulanta radi svaki dan.

LOGOPEDI:

 1. Obe ambulante rade svaki dan.

ZA SVE AMBULANTE NEOPHODNO JE ELEKTRONSKO NARUČIVANJE.

UKOLIKO SE UNUTAR PORODIČNIH AMBULANTI NE MOŽE ISPOŠTOVATI TRAŽENI TERMIN U TOM SLUČAJU MEDICINSKA SESTRA ILI LJEKAR PORODIČNE AMBULANTE REZERVIŠE POTREBAN TERMIN TELEFONSKIM POZIVOM NA BROJ 032 447-541.


PAPIRNE UPUTNICE NISU VALIDNE !!!

TELEFONI ODJELA:

ŠIFRA ODJELA KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
38 Specijalistička ambulanta – Prijemni info pult 7540 447-540
38 Specijalistička ambulanta – Interno 7527 447-527
38 Specijalistička ambulanta – Neurologija 7529 447-529
38 Specijalistička ambulanta – Koordinator 7530 447-530
38 Specijalistička ambulanta – Hirurgija 7531 447-531
38 Specijalistička ambulanta – Traumatologija 7532 447-532
38 Specijalistička ambulanta – Ortopedija 7533 447-533
38 Specijalistička ambulanta – Plastična hirurgija 7534 447-534
38 Specijalistička ambulanta – Vaskularna hirurgija 7535 447-535
38 Specijalistička ambulanta – ORL i MFH 7536 447-536
38 Specijalistička ambulanta – Logoped 1 7537 447-537
38 Specijalistička ambulanta – Očno 7538 447-538
38 Specijalistička ambulanta – Neurohirurgija 7539 447-539
38 Specijalistička ambulanta – Glavna sestra 7541 447-541
38 Specijalistička ambulanta – Logoped 2 7542 447-542
38 Specijalistička ambulanta – Gipsaona 7543 447-543
38 Specijalistička ambulanta – Kožno 7544 447-544
38 Specijalistička ambulanta – Mikrobiologija 7545 447-545
38 Specijalistička ambulanta – Onkologija 7525 447-525