JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

NAČIN RADA POLIKLINIKE

Ambulante počinju sa radom u 7h i 30 min.

Ambulanta ortopedije:

radi svaki dan:

ponedjeljak dr Hodžić Faruk
utorak dr Ćehović Gordana
srijeda dr Čustović
četvrtak dr Salčin Amir
petak dr Muminović Amir

radi na principu naručivanja
ljekari počinju sa radom od 08h i 30 min.
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Vertebrolog:

ljekar radi utorkom i četvrtkom (dr Kovačević)
radi na principu naručivanja
ljekar počinje sa radom u 10 h
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Ambulanta traumatologije:

Radi svaki dan

ljekar počinje sa radom u 08h i 30 min.
pacijent za pregled traumatologa treba doći do 10h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Ambulanta neurohirurgije

ljekar radi ponedjeljkom (dr Jusić) i srijedom (dr Bečulić) radi na principu naručivanja
ljekari počinju sa radom u 09h
pacijent za pregled ljekara treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Ambulanta vaskularne hirurgije

Vaskularna hirurgija:

ljekar radi utorkom (dr Šestić) i petkom (dr Gouda)
radi na principu naručivanja
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Ambulante hirurgije:

Opšta hirurgija:

ambulanta radi svaki dan
pacijent za pregled hirurga treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Proktološka:

ljekar radi samo srijedom
pacijent za pregled hirurga treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Torakalna (grudna)

ljekar radi samo četvrtkom (dr Jamal Mughrabri)
pacijent za pregled hirurga treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-540.

Ambulanta neurologije:

ljekar radi svaki dan
radi na principu naručivanja
ljekari počinju sa radom u 08h i 30 min.
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-529.

Ambulanta kožno:

ljekar radi svaki dan
radi na principu naručivanja
ljekari počinju sa radom u 08h
pacijent za pregled kožnog ljekara treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara na II sprat
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj : 032 447-544.

Ambulanta plastične i rekonstruktivne hirurgije:

ljekar radi utorak, srijedom, četvrtkom i petkom
ljekari počinju sa radom u 10h
radi na principu naručivanja
pacijent za pregled plastičnog i rekonstruktivnog hirurga treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara.
za narudžbu i ostale potrebne informacije kontaktirati telefonski broj : 032 447-534.

Ambulante internog 1 i 2:

Usluge pružaju ljekari sljedećih subspecijalizacija:

kardiolog
dijabetolog
reumatolog
nefrolog
gastroenterolog
pulmolog

internistički pregledi se obavljaju u poliklinici
ljekari rade svaki dan, pacijenti za pregled ljekara subspecijaliste trebaju imati potrebne lab. nalaze, EKG, te ostale pretrage napisane za narednu eventualnu kontrolu
ljekari počinju sa radom u 08h
radi na principu naručivanja
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-527.

Ambulanta ORL/MFH:

ljekari rade svaki dan
pacijent za pregled ljekara treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara na II sprat
ambulanta počinje sa radom u 10h
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-536.

Logopedi:

rade na principu narudžbe
Logoped 1 - 032 447-537
Logoped 2 - 032 447-542

Surdoaudiolog:

radi na principu narudžbe
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-528.

Ambulanta MFH:

radi ponedjeljkom (dr Kadribašić) i petkom (dr Vučak)
ljekari počinju sa radom u 08h
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-536.

Ambulante očnog 1 i 2:

ljekari rade svaki dan
ljekari počinju sa radom u 08h
pacijent za pregled ljekara treba doći do 09h u specijalističko-konsultativnu ambulantu u zgradi stacionara na II sprat
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-538.

Mikrobiologija:

Rade se sljedeći nalazi:

urinokulture
brisevi
stolica na analizu (paraziti, gljivice, analni otisak, bacteriaSalmonela, bacteria Schigela i koprokultura).
nalazi se predaju od 07h i 30 min. do 10h u ambulanti mikrobiologije u stacionaru
nalazi se mogu podići od 10h i 30 min. do 13h i 30 min. u ambulanti mikrobiologije.
potrebne informacije i narudžbe mogu se izvršiti telefonskim putem na broj: 032 447-545.

SVE INFORMACIJE TELEFONSKIM PUTEM VRŠITI TRANSFEROM MEDICINSKE SESTRE DOMOVA ZDRAVLJA – MEDICINSKA SESTRA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE AMBULANTE U CILJU BOLJEG ZADOVOLJSTVA PACIJENTA I MEĐUSOBNE SARADNJE.