JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA - PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19, člana 61. Statuta JU Kantonalne bolnice Zenica, prečišćen tekst, broj:20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine i Odluke direktora, broj: 01-02-1269/20 od 27.03.2020. godine:

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u JU KBZ objavljen dana 04.02.2020. godine u Našoj riječi

Obrazloženje: Članom 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (U daljem tekstu: Uredba) propisano je da se javni oglas ne može poništiti, osim izuzetno u slučaju ako poslodavac utvrdi opravdani razlog za poništenje javnog oglasa, koji bi mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od održavanja javnog oglasa na snazi.Obzirom na trenutnu situaciju, odnosno proglašenu pandemiju COVID-19 virusa, te na preporuke i naredbe Federalnih i Kantonalnih kriznih štabova, daljnja konkursna procedura značila bi izlaganju opasnosti kako kandidata tako i članova komisije koji provode oiglas, te je iz tog razloga, a u skladu sa članom 5. Uredbe odlučeno kao u dispozitivu.Uredbom o dopuni člana 7. Uredbe od 24.03.2020. godine, propisano je da za vrijeme dok je na snazi Odluka o proglašenju nesreće, stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, prijem u radni odnos vršit će se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.


DIREKTOR
JU Kantonalna bolnica Zenica
prof. dr. sc. prim. Rasim Skomorac, s.r.