Subota, 22 Srp 2017
 
 
Javne nabavke J.U. Kantonalna bolnica Zenica Ispis E-mail

PORTAL JAVNIH NABAVKI/NABAVA BOSNE I HERCEGOVINE
https://www.ejn.gov.ba/Home/Index

KONTAKT OSOBE:

ABRAMUŠIĆ SUNČICA
-------------------------------
tel.:
00 387 (0)32 447-017
lokal 7017
mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ŠABIĆ DUDA
------------------------------
tel.:
00 387 (0)32 447-017
lokal 7017
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SKENDER LEJLA
------------------------------
tel.:
00 387 (0)32 447-017
lokal 7017
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KAHVEDŽIĆ SELMA
------------------------------
tel.:
00 387 (0)32 447-017
lokal 7017
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 2015.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE BROJ: 62-N-34/17
Obavjestavamo potencijalne ponudzace da je na osnovu Odluke o ponistenju javne nabavke broj (predmetna javna nabavka broj: 62-N-34/17)

PREGOVARAČKI POSTUPAK: 32-N-36/17 od 21.04.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga  - održavanje opreme na radioterapiji - full servis u JU Kantonalna bolnica Zenica

OTVORENI POSTUPAK: 669-1-1-67-3-90/17 od 17.04.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - građevinski materijal za potrebe JU KB Zenica.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-34/17
Nabavka rezervnog dijela Gas module Air Servo I Tupe III za respirator Servo I za potrebe Službe za anesteziju i intenzivnu njegu JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-13/17
Nabavka - reagensi i pribor za analizator Immulite 2000 za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-33/17
Nabavka respiratora za Jedinicu intenzivnog liječenja za potrebe Službe za anesteziju i intenzivnu njegu JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-29/17
Tenderska dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  usluga održavanja laboratorijskog informacionog RGB Analysis ver Mikrobiologija u JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-26/17
Tenderska dokumentacija za provođenje postupka nabavke usluga - preventivni servis servo ventilatora proizvođača SIEMENS (2 puta godišnje) u JU KBZ.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-27/17
Usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio u JU Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-09/17
Reagensi i pribor za analizator BCS XP i Sysmex 560 za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-07/17
Reagensi i pribor za analizator VITROS Eci Qza potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-08/17
Reagensi i pribor za analizator VITROS 350 za potrebe Sluţbe za laboratorijsku dijagnostiku

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-10/17
Reagensi i pribor za analizator COBAS Integra 400 Plus za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-14/17
JAVNA NABAVKA ROBA – reagensi i pribor za analizator Rapid Point 405 za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-17/17
Reagensi i pribor za analizator ARCHITECT Plus i2000 SR za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-21/17
Reagensi i pribor za aparat Ventana bench Mark G X patologija za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-23/17
Tenderska dokumentacija za provođenje postupka nabavke usluga održavanja (preventivno) aparata za hemodijalizu proizvođača „BRAUN“ u JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-16/17
Tenderska dokumentacija za provođenje postupka nabavke robe – nabavka reagenasa i pribora za analizator Cell Dyn Emerald za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-05/17
Tenderska dokumentacija za provođenje postupka nabavke usluga  održavanja medicinske opreme proizvođača DRÄGER u JU KBZ

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-A-15/17
Tendersku dokumentaciju za provođenje postupka nabavke robe – nabavka reagenasa i pribora za analizator Cell Dyn Ruby za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-N-22/17
Tenderska dokumentacijaza provođenje postupka nabavke robe – zavojnica (coila) za litotriptor za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 31-N-03/17
Tendersku dokumentaciju za provođenje postupka nabavke robe – nabavka rezervnih dijelova za održavanje medicinske opreme proizvođača Dräger u Kantonalna bolnica Zenica

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: broj tendera: 32-N-40/16
Poziv za dostavu Zahtjeva za učešće u postupku nabavke preventivnog servisa aparata za anesteziju i pacijent monitor za rad u prostoriji MRI za potrebe Službe za anesteziju i intenzivnu njegu u JU KBZ

Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2017. godinu
Plan nabavke i usluga za 2017. godinu u JU KB Zenica
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu - 08.12.2016.
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2015. godinu
Plan javnih nabavki za 2016. godinu u JU KB Zenica
Plan nabavke i usluga za 2015. godinu u JU KB Zenica
Plan nabavke i usluga za  2014. godinu u JU KB Zenica

 

800x600 Normal 0 21 false false false HR ZH-CN X-NONE
Ažurirano: Srijeda, 05 Srpanj 2017 14:36