JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

JU Kantonalna bolnica Zenica u martu kreće u proces akreditacije

VIJEST 16 02 2018JU Kantonalna bolnica u Zenici u martu tekuće godine kreće u opsežan proces akreditacije Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). Iz menadžmenta ove Ustanove kažu da u početak akreditiranja svi Odjeli ulaze organizaciono spremni te da će im u tome dodatno pomoći iskustvo Odjela za ginekologiju i porodiljstvo koji u procesu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” nakon okončanja akreditacionog ciklusa od tri godine.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo posjetio je JU Kantonalna bolnica Zenica gdje su ga direktor ove Ustanove prim.doc.dr sc. Rasim Skomorac i dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora za medicinske poslove upoznali sa trenutnim stanjem i pripremama za početak procesa akreditacije.
Direktor JU KBZ kaže kako je proces akreditacije veoma bitan i jedan je od dva prioriteta u razvoju ove Ustanove koji se međusobno isprepliću i podržavaju.

“Kroz proces akreditacije usluge ćemo dići na viši nivo i približiti se cilju da budemo univerzitetska bolnica i bolnica po standardima AKAZ-a.
Do sada smo imali podršku osnivača i vjerujemo da će ona biti nastavljena, a sve u korist naših krajnjih korisnika – pacijenata. S rastom kvaliteta raste i jedan pozitivan pritisak mladih stručnjaka koji žele da se ovdje unapređuju pa smo uz akreditiranje krenuli i u odgovoran proces razvijanja tercijarnih usluga ka osnivanju medicinskog fakulteta i dobijanja statusa univerzitetske bolnice. Želja nam je da uz tri univerzitetska centra u F BiH kao tri stuba, tri noge, postanemo četvrta i doprinesemo kvalitetu zdravstvenog sistema ucjelini. Sve je to rezultat jednog domaćinskog i racionalnog poslovanja koje ne ide na uštrb pacijenata na kojima se ne smije štediti“, kazao je na sastanku direktor JU KBZ prim.doc.dr sc. Rasim Skomorac, dodajući kako je posebno ponosan na pozitivne rezultate u poslovanju.

“Iskustva s Odjela za ginekologiju i porodiljstvo su pozitivna, i želja nam je da na sve Odjele uvedemo akreditacijske standarde sigurnosti i kvaliteta koji će našu uslugu podići na viši nivo. Protekli period uz kontinuirano unapređenje usluga iskoristili smo i za organizacione pripreme, osnovana je Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta, i na svakom Odjelu ćemo educirati po jednog uposlenika koji će biti spona između tog Odjela i Službe, jer nakon što se akreditacijski standardi uvedu, njih treba i održavati i dodatno unapređivati. Standardi će dodatno unaprijediti usluge za pacijente, ali i olakšati rad uposlenicima i dodatno ih zaštititi na radu”, kazao je dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora za medicinske poslove JU KBZ.
Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo iskazao je zadovoljstvo skorim početkom akreditacije u JU Kantonalna bolnica Zenica dodajući kako je taj proces od velikog značaja za svakog pacijenta, ali i za zdravstvo u Kantonu i FBiH.

“Drago mi je da ulazite u ovaj proces, da ste ušli u reakreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” i vjerujem da će te tokom procesa u koji ulazite imati podršku kolegica i kolega s Odjela za ginekologiju i porodiljstvo koji imaju to iskustvo. Sve više je zdravstvenih ustanova koje se uključuju u ovaj proces, Zenica je središte Kantona i prirodno je da svi prate šta se ovdje dešava. U Zenici radimo s porodičnom medicinom, akreditirali smo Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Zavod za medicinu rada je uključen, radimo u Tešnju, u Visokom i u drugim dijelovima Kantona i FBiH i uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta je u ekspanziji u interesu svakog pacijenta i medicinskog djelatnika”, kazaoje doc.dr. Novo.
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) članica je Međunarodne organizacije za akreditaciju – ISQua i trenutno je u procesu akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ove Organizacije.