Ponedjeljak, 18 Pro 2017
 
 
Vijest-02-08-2017 Ispis E-mail

Saopćenje za javnost

GRB KBZMenadžment JU Kantonalna bolnica Zenica je razmatrao poteškoće pružanja usluga u ovoj Ustanovi u mjesecu avgustu 2017. godine kada su, po prognozama, najavljene visoke dnevne temperature, te je konstatovano sljedeće:

  1. Uslovi za boravak pacijenata u bolesničkim sobama nisu zadovoljavajući do mjere da visoke temperature u prostorijama mogu otežavati liječenje i pružanje zdravstvene njege.
  2. Za pojedine aparate za dijagnostiku ( CT, MR, UZ ...) se ne mogu obezbijediti temperaturni uslovi za rad pa su izloženi zastojima i kvarovima.
  3. Uslovi rada uposlenih su otežani.

Zbog gore navedenog su donešene  sljedeće ODLUKE:

  1. Predlaže se svim medicinskim Odjelima, koji imaju ležeće pacijente, da prijem na hospitalizaciju reduciraju na hitne i neophodne indikacije i da se ukoliko je moguće skrati vrijeme hospitalizacije.
  2. Hirurški program se reducira na hitne i onkološke indikacije.
  3. Dijagnostika, u kabinetima gdje nema uslova za rad aparata, se radi do 12 h i iza 17h. Navedeno organizovati preraspodjelom radnog vremena ( popodnevna smjena, osoblje iz dežurstva ...) za koju će se na Vaš prijedlog napisati posebna odluka.

Gore navedene odluke su na snazi od 03.08.2017. godine pa  do obaviještenja o opozivu istih.

Svi odjeli  JU Kantonalna bolnica Zenica  su obavezne pridržavati se ovih odluka.

Pomoćnik direktora za med. poslove
Spahić dr Kasim


Ažurirano: Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 08:23