Ponedjeljak, 18 Pro 2017
 
 
Vijest-09-08-2017 Ispis E-mail

ZAKLJUČCI ETIČKOG KOMITETA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

GRB KBZNa svom posljednjem sastanku Etičkog komiteta JU Kantonalna bolnica Zenica raspravljalo se o određenim načinima ponašanja uposlenika tokom obavljanja redovnih poslova i radnih zadataka kao i određenim vrstama komunikacija i nastupa na društvenim mrežama koji povremeno iskrivljeno, netačno i pogrešno predstavljaju rad i uposlenike ove Ustanove ali isto tako utiču i na odnose među zdravstvenim profesionalcima, posebno odnose doktor-bolesnik.

Prema saznanjima Etičkog komiteta ponekada se dešava da doktori i drugi zdravstveni profesionalci na mjestima i u situacijama gdje se to ne bi smjelo daju neprofesionalne, suvišne i nepotrebne, uglavnom omalovažavajuće, komentare o radu, rezultatima rada i ponašanju svojih kolega i saradnika. Osim što se to dešava medju uposlenicima nažalost to se dešava i u ambulantama, savjetovalištima, bolničkim odjeljenjima, itd, na kojima se takve iskrivljene, poluistinite i često netačne informacije pružaju samim bolesnicima. Povrh toga posebno je zabrinjavajuće da određeni broj uposlenika prepričava na društvenim mrežama „svoje viđenje“ ili „svoju istinu“ o određenim poslovima i dešavanjima u Bolnici. Nije riječ samo o tome da se najčešće radi o subjektivnim, iskrivljenim, poluistinitim i netačnim prikazima određenih situacija, dešavanja i pojava u bolnici nego se često na takav način javnosti prikazuju podaci i pružaju informacije koje predstavljaju rad JU Kantonalna bolnica Zenica i njenih uposlenika na subjektivan, netačan, pogrešan ali i zlonamjeran način. Kao primjer napominjemo pojave da kolege bolesnicima daju svoje komentare o „pogrešnom“ radu drugih kolega, njihovim pisanim uputnicama, nalazima, da se na društvenim mrežama pojavljuju nedopustive fotografije sa bolničkih odjeljenja, da uposlenici netačno prepričavaju i komentiraju tokove liječenja, da pišu različite neprihvatljive komentare o pojavama i uposlenicima ove Ustanove.

Pozivamo sve uposlenike da se suzdržavaju od ovakvih i sličnih načina javnog iznošenja svojih stavova i mišljenja, osobito ako su neargumentirani i netačni posebno ako imaju tendenciozan, omalovažavajući i zlonamjeran karakter. Naravno da su svaka konstruktivna utemeljena i opravdana javna kritika i svako konstruktivno zapažanje općeprihvatljivi i dobrodošli ali svi moramo uvijek znati da postoje mjesta i načini gdje se one primarno iznose.

Za sve nepravilnosti, štetne pojave, štetna ponašanja, greške, itd, koje se dese u KB Zenica kao i za sve primjedbe i zapažanja koje uposlenici imaju postoje jasni putevi i procedure da se obznane, procesuiraju i sankcioniraju ako treba, dakle imamo članove upravnog i rukovodnog tima Ustanove, stručne kolegije i razna administrativna tijela, komisije i organe u KB Zenica kojima se može svako od uposlenika obratiti.

Etički komitet poziva sve uposlenike JU Kantonalna bolnica Zenica da se u međusobnim svakodnevnim profesionalnim komunikacijama, u odnosima sa bolesnicima, odnosima sa građanima s kojima se svakodnevno komunicira u bolnici i savjetovalištima i u bilo kakvoj vrsti odnosa sa cjelokupnom javnošću pridržavaju etičkih i deontoloških pravila, normi i principa.

 

Etički komitet JU Kantonalna bolnica  Zenica

Ažurirano: Srijeda, 11 Listopad 2017 10:34