Ponedjeljak, 18 Pro 2017
 
 
Interni oglas za imenovanje radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima Ispis E-mail

Na osnovu člana 14. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Kantonalne bolnice Zenica broj 20/1-1-11219  od 21.12.2015. godine, člana 34. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica broj 20/1-1-6034 od 30.5.2017. godine i Odluke direktora JU Kantonalna bolnica Zenica broj 20/1-7870 od 1.8.2017. godine, direktor JU Kantonalna bolnica Zenica raspisuje


INTERNI OGLAS
ZA IMENOVANJE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA


I    Nazivi radnih mjesta za koja se raspisuje oglas:

 1. Pomoćnik direktora za medicinske poslove
 2. Pomoćnik direktora za pravne poslove
 3. Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
 4. Načelnik Odjela interne medicine sa hemodijalizom
 5. Načelnik Odjela  onkologije i radioterapije
 6. Načelnik Odjela hematologije
 7. Načelnik Odjela pedijatrije
 8. Načelnik Odjela za infektivne bolesti
 9. Načelnik Odjela neurologije
 10. Načelnik Odjela psihijatrije
 11. Načelnik Odjela dermatovenerologije
 12. Načelnik Odjela  za hirurške bolesti
 13. Načelnik Odjela ortopedije i traumatologije
 14. Načelnik Odjela urologije
 15. Načelnik Odjela  neurohirurgije
 16. Načelnik Odjela plastične i rekonstruktivne hirurgije
 17. Načelnik Odjela ginekologije i porodiljstva
 18. Načelnik Odjela otorinolaringologije  i maksilofacijalne hirurgije
 19. Načelnik Odjela oftalmologije
 20. Načelnik Odjela za bolesti dojke-Breast Unit
 21. Načelnik Odjela vaskularne hirurgije
 22. Načelnik Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije
 23. Načelnik Odjela anesteziologije,reanimatologije i intenzivnog liječenja
 24. Načelnik Transfuzijskog centra
 25. Načelnik Odjela medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike
 26. Načelnik Odjela radiološke dijagnostike
 27. Načelnik Odjela mikrobiološke dijagnostike
 28. Načelnik Odjela patologije
 29. Načelnik Odjela urgentne medicine
 30. Načelnik Odjela za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju
 31. Načelnik Odjela za higijensko epidemiološki nadzor
 32. Načelnik Poliklinike
 33. Načelnik Bolničke apoteke
 34. Rukovodilac Sektora za pravne poslove
 35. Rukovodilac Sektora za ekonomsko-finansijske poslove
 36. Rukovodilac Službe za javne nabavke
 37. Rukovodilac Sektora za tehničke poslove
 38. Rukovodilac Službe za informacione tehnologije i telekomunikacije
 39. Rukovodilac Službe za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja
 40. Rukovodilac Službe za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta
 41. Šef Uslužnog servisa
 42. Glavna med. sestra-tehničar Bolnice
 43. Glavna sestra-tehničar Odjela interne medicine sa hemodijalizom
 44. Glavna sestra-tehničar Odjela  onkologije i radioterapije
 45. Glavna sestra-tehničar Odjela hematologije
 46. Glavna sestra-tehničar Odjela pedijatrije
 47. Glavna sestra-tehničar Odjela za infektivne bolesti
 48. Glavna sestra-tehničar Odjela neurologije
 49. Glavna sestra-tehničar Odjela psihijatrije
 50. Glavna sestra-tehničar Odjela dermatovenerologije
 51. Glavna sestra-tehničar Odjela  za hirurške bolesti
 52. Glavna sestra-tehničar Odjela ortopedije i traumatologije
 53. Glavna sestra-tehničar Odjela urologije
 54. Glavna sestra-tehničar Odjela neurohirurgije
 55. Glavna sestra-tehničar Odjela plastične i rekonstruktivne hirurgije
 56. Glavna sestra-tehničar Odjela ginekologije i porodiljstva
 57. Glavna sestra-tehničar Odjela otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije
 58. Glavna sestra-tehničar Odjela oftalmologije
 59. Glavna sestra-tehničar Odjela za bolesti dojke-Breast Unit
 60. Glavna sestra-tehničar Odjela vaskularne hirurgije
 61. Glavna sestra-tehničar Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije
 62. Glavna sestra-tehničar Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 63. Glavna sestra-tehničar Transfuzijskog centra
 64. Glavni  laborant Odjela medicinsko-biohemijske i imunološke dijagnostike
 65. Glavni inžinjer Odjela radiološke dijagnostike
 66. Glavni laborant Odjela mikrobiološke dijagnostike
 67. Glavna sestra-tehničar Odjela patologije
 68. Glavna sestra-tehničar Odjela urgentne medicine
 69. Glavna sestra-tehničar Odjela za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju
 70. Glavna sestra-tehničar Odjela za higijensko epidemiološki nadzor
 71. Glavna sestra-tehničar Poliklinike
 72. Glavni tehničar Bolničke apoteke.

II Opisi radnih mjesta

Opisi poslova  radnih mjesta su dati u Prilogu 2. Pravilnika o radu.

III Period imenovanja

Period imenovanja radnika na radna mjesta iz tačke I ovog oglasa je do  tri godine.

IV   Uvjeti za kandidate

IV-1Opći  uvjeti

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine

IV-2 Posebni uvjeti

Za radno mjesto pod brojem 1.

 • završen medicinski/stomatološki/farmaceutski fakultet
 • odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Bolnice
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 2. i 34.

 • završen pravni fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 3. i 35.

 • završen ekonomski fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 4. do 17., 19. do 23, 26.do 29., 32.

 • završen medicinski fakultet
 • odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti odjela,
 • licenca za  rad
 • pet godina radnog iskustva  u struci


Za radno mjesto pod brojem 18.

 • završen medicinski/stomatološki fakultet
 • odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti odjela,
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 24.

 • završen medicinski fakultet
 • odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti odjela,
 • licenca za rad
 • tri godine radnog iskustva u transfuzijskoj djelatnosti

Za radno mjesto pod brojem 25.

 • završen medicinski/farmaceutski fakultet
 • specijalizacija iz medic. biohemije ili kliničke imunologije
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 30.

 • završen medicinski fakultet
 • specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, subspecijalizacija iz humane reprodukcije
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 31.

 • završen medicinski fakultet
 • specijalizacija iz  epidemiologije
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 33.

 • završen farmaceutski fakultet
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 36.

 • završen ekonomski/ pravni fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • edukacija iz javnih nabavki
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 37.

 • završen mašinski/elektro/arhitektonski fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 38.

 • završen elektrotehnički/računarska tehnika i automatika fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 39.

 • završen prirodno-matematički fakultet-smjer fizika ili elektrotehnički fakultet, sa minimalno 240 ECTS
 • specijalista medicinske fizike
 • ekspert za zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti
 • tri godine radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 40.

 • završen pravni fakultet, sa minimalno 240 ECTS /medicinski fakultet ,specijalizacija
 • edukacija iz upravljanja kvalitetom
 • pet godina radnog iskustva  u struci

Za radno mjesto pod brojem 41.

 • završena viša škola/fakultet  svih smjerova, sa minimalno 180 ECTS
 • pet godina radnog staža u struci

Za radno mjesto pod brojem 42.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ili 240 ECTS bodova ili viša med. škola VI stepen
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 43.do 55., 57.do 60., 62.,68., 70. i  71.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova ili viša med. škola VI stepen
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 56.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova –smjer opšti ili primaljstvo ili viša med. škola VI stepen–smjer opšti ili primaljstvo
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 61.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova –smjer opšti ili fizioterapeutski ili viša med. škola VI stepen–smjer opšti ili fizioterapeutski
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 63.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova –smjer opšti ili laborantski ili viša med. škola VI stepen–smjer opšti ili laborantski
 • edukacija za rad na transfuziji
 • licenca za rad
 • tri godine radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 64., 66. i 67.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova –smjer opšti ili laborantski ili viša med. škola VI stepen–smjer opšti ili  laborantski
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 65.

 • VSS zdravstveni fakultet sa 180 ECTS bodova –smjer RTG dijagnostika  ili viša med. škola VI stepen–smjer RTG dijagnostika
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 69.

 • SSS medicinska škola
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

Za radno mjesto pod brojem 72.

 • SSS medicinska škola-smjer farmaceutski
 • poznavanje rada na računaru
 • licenca za rad
 • pet godina radnog iskustva u struci

V Potrebni dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta

a) izvod iz matične knjige rođenih
b) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci
c) ovjerena kopija diplome kojom se dokazuje potrebna stručna sprema
d) ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom/subspecijalističkom  ispitu ( samo za radna mjesta za koja se zahtijeva taj uvjet)
e) ovjerena kopija licence za  rad (samo za radna mjesta za koja se zahtijeva taj uvjet)

f) ovjerena kopija uvjerenja o sticanju statusa specijaliste medicinske fizike i eksperta za  zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti (samo za
radno mjesto pod rednim brojem 39.)
g) ovjerena kopija uvjerenja o posjedovanju edukacije iz upravljanja kvalitetom (samo za radno mjesto pod rednim brojem 40.)
h) ovjerena kopija uvjerenja o posjedovanju edukacije iz javnih nabavki  (samo za radno mjesto pod rednim brojem 36.)
i) ovjerena kopija uvjerenja o posjedovanju edukacije iz transfuzije  (samo za radno mjesto pod rednim brojem 63.)
j) uvjerenje o radnom  iskustvu

 • Napomena: Umjesto dokumenata iz tačke a) do i), kandidat može priložiti potvrdu Sektora za pravne poslove da se ta dokumenta nalaze u njegovom personalnom dosijeu.
 • Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti i program rada.
 • Kandidati koju su podnijeli potpune prijave na poništeni interni oglas nisu obavezni dostavljati dokumente iz tačke V,  ovog oglasa, ali su dužni dostaviti  novu prijavu  po ovom oglasu.

VI Rok za podnošenje prijava na oglas

 • Interni oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VII Adresa na koju se dostavlja prijava sa dokazima.

Prijava sa dokazima se dostavlja lično na protokol Bolnice ili preporučenom poštom na adresu.
JU Kantonalna bolnica Zenica
Crkvice 67
72000 Zenica
sa naznakom „Prijava na interni oglas“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave ,adresu i kontakt telefon.


VIII  Interni oglas je objavljen na oglasnoj tabli Bolnice i web stranici Bolnice i dostavljen je svim bolničkim organizacionim jedinicama.

- Oglas objavljen na web stranici 14.08.2017. godine.

 

 

Ažurirano: Utorak, 15 Kolovoz 2017 07:30