Ponedjeljak, 18 Pro 2017
 
 
Vijest-29-09-2017 Ispis E-mail

 

Saopštenje za javnost

Na zajedničkom sastanku predstavnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Osnovna organizacija Bolnica Zenica i menadžmenta JU Kantonalna bolnica Zenica održanom dana 29.9.2017.godine, usvojeni su slijedeći zaključci:
Današnji sastanak je održan na pismeni prijedlog menadžmenta Bolnice upućen Sindikatu 25.9.2017.godine, odnosno odmah nakon što je Sindikat najavio menadžmentu Bolnice održavanje štrajka 18.10.2017.godine.

Saopštenje za javnost 29-09-2017- pdf


-usaglašeno je da će konkretni pregovori o zahtjevima Sindikata izneseni u Odluci o organizovanju štrajka  biti započeti naredne sedmice a da će Sindikat uporedo voditi obavezne zakonske aktivnosti predviđene Zakonom o štrajku ;

-Između menadžmenta i Sindikata je već započela aktivnost na usaglašavanju  oko imena članova Arbitraže čiji zadatak je  utvrditi poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka;

-Sindikat ima neotuđivo pravo da prava svog članstva štiti  i ostvaruje na zakonom dozvoljen način i menadžment Bolnice nikada nije i neće sprečavati ostvarivanje tih prava;

-Sindikat i menadžment  zahtijevaju od svih političkih partija i pojedinaca da se ne bave „zaštitom prava radnika Bolnice“ jer se ta zaštita ostvaruje na način propisan zakonom i od strane Sindikata kao jedine ovlaštene organizacije ;

-još jednom se potvrđuje da su netačne tvrdnje iznesene u medijima da je direktor Bolnice zabranio ulaz novinarima u Bolnicu povodom održanog štrajka upozorenja te da je zabranio održavanje štrajka upozorenja u centralnom holu Bolnice; oni koji su prekoračenjem ovlaštenja nanijeli štetu ugledu Bolnice  i direktora i ugrozili ostvarivanje zakonitih prava Sindikata bit će adekvatno sankcionisani.

S poštovanjem.

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 06 Studeni 2017 11:09