JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Donacija tonometra JU Kantonalna bolnica Zenica od strane Medical Partners d.o.o. Tuzla

Dana, 24.09.2018.godine menadžment preduzeća Medical Partners d.o.o. Tuzla je izvršio donaciju tonometra za potrebe Odjela oftalmologije JU Kantonalna bolnica Zenica. Ukupna vrijednost donacije je 437,11 sa PDV-om.

Preduzeću Medical Partners d.o.o. Tuzla se zahvaljujemo na učinjenoj donaciji.

Donacija  set posteljine za pacijente u JU Kantonalna bolnica Zenica

Dana, 12.09.2018. godine menadžment preduzeća "ITC"  d.o.o. Zenica je  izvršio donaciju set posteljine za pacijente hospitalizirane u JU Kantonalna bolnica Zenica.

Ovom prilikom je uručeno 100 komada  set posteljine, koja sadrži sljedeće artikle:

 1. jastuk
 2. deka
 3. čaršaf
 4. šlifer
 5. jastušnica.

Ukupna vrijednost donacije je 7.020,00 KM sa PDV-om.

Preduzeću "ITC" d.o.o. Zenica se zahvaljujemo na učinjenoj donaciji i vjerujemo da će donirani set  posteljine pacijentima učiniti udobnijim liječenje u našoj ustanovi.

DSCN1226 DSCN1224 DSCN1235 DSCN1232 DSCN1233

DSCN1239

Menadžment JU KB Zenica

 

 

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

            Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10 i 75/13) i  člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup („Službene novine F BiH“ broj 28/12), člana 46. Statuta Kantonalne bolnice i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo broj 05-02-0179/20 od 20.01.2020 godine,  Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica raspisuje,  

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup zemljišta i prostora

I

U zakup se nude slijedeći prostori  :

Rb

Lokacija i namjena

Površina prostora

Početna cijena mjesečnog zakupa po m² bez PDV-a

 

 

Režijski troškovi mjesečno bez PDV-a

 

 

1.

Zemljište u krugu bolnice.

Namjena: GSM bazna stanica

25 m²

1.200,00 KM

Troškovi potrošnje električne energije po brojilu

2.

Zemljište u krugu „Planinarskog doma“ na Pepelarima.

Namjena; GSM bazna stanica.

100 m²

300,00 KM

Troškovi potrošnje električne energije po brojilu

3.

Prostor se nalazi u centralnom holu glavne zgrade bolnice.

Namjena: Prodaja knjiga, novina i duhanskih prerađevina.

6,45

180,15 KM

/

II

Uslovi zakupa:

 • Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
 • Cijena zakupa se plaća po m² zakupljenog prostora.
 • Poslovni prostor koji se daje u zakup se uzima u viđenom stanju.
 • Izvođenje bilo koje vrste radova u prostorima zakupa moguće je samo uz saglasnost zakupodavca.
 • Troškove za pripremu prostora za rad kao i eventualno izdavanje potrebne dokumentacije od strane nadležnih organa snosi zakupac.
 • Djelatnost kojom će se baviti zakupac mora biti isključivo u skladu sa namjenom prostora za koji se podnosi prijava.
 • Vremenski period na koji se prostori daju u zakupu je  3 (tri) godine za prostore pod tačkom 1 i 2 a 2 (dvije godine) za prostor pod tačkom 3 ovog oglasa.
 • Izdavanje poslovnog prostora u podzakup nije dozvoljeno.
 • Troškove PDV-a plaća zakupac.

III

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca je ponuđena najviša cijena zakupa.

IV

Sadržaj ponude za pravna lica:

 • Pismena prijava sa podacima o ponuđaču, PDV broj, ID broj, adresa i kontakt broj telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđena cijena,
 • Oiginal ili ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starija od 3 mjeseca
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji.

Sadržaj ponude za fizička lica:

 • Pismena prijavu, sa podacima o ponuđaču, adresa i kontakt broj telefona, prostor za koji se daje ponuda i ponuđena cijena
 • Ovjerena kopija lične karte
 • Kopija prijave mjesta prebivališta/ CIPS,

Izabrani ponuđač u obavezi je prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • važeći SPESIMEN potpisa od banke kod koje imaju otvoren glavni račun ( važi za pravna lica)
 • rješenja nadležnog organa o obavljanju obrtničke djelatnosti ili druge srodne djelatnosti (važi za fizička lica)
 • dokaz o uplati pologa u visini od tri mjesećne zakupnine (važi za pravna i fizička lica).

 

V

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave.

VI

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni oglas za izdavanje prostora – NE OTVARATI“, na adresu Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice br 67, 72000 Zenica.

Kontakt osoba za razgledanje prostora je Ismir Hečimović 032-447-022.

Ponuda mora sadržavati sve tražene  dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ;u suprotnom će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Sve obaveze koje nisu regulisane javnim oglasom bit će regulisane ugovorom o zakupu.

 

OBAVIJEST O PROJEKTU ZZO-ZDK O BESPLATNOM MAMOGRAFSKOM PREGLEDU

slika1Obavještavamo vas da se i u JU KBZ ZENICA obavljaju besplatni mamografski pregledi u sklopu projekta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svakog radnog dana na Odjelu Radiološke dijagnostike KBZ-a.

NARUDŽBE SE MOGU VRŠITI NA BROJEVE TELEFONA 032 447-265 I 032 447-282

 

PDF LETAK

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor. Suspendisse interdum, nibh vel vulputate tristique, massa tellus sodales mauris, ac molestie massa magna ultrices odio. Aliquam blandit mollis mauris at pharetra. Morbi libero enim, interdum sit amet interdum eget, imperdiet ut orci. Sed sit amet accumsan est. Morbi nunc turpis, vestibulum at tincidunt ac, semper nec justo. Vivamus quis placerat nisi. Vivamus mauris tortor, pellentesque a adipiscing sed, tempus vel enim.