Donacija tonometra - od strane Medical Partners d.o.o. Tuzla

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Donacija tonometra JU Kantonalna bolnica Zenica od strane Medical Partners d.o.o. Tuzla

Dana, 24.09.2018.godine menadžment preduzeća Medical Partners d.o.o. Tuzla je izvršio donaciju tonometra za potrebe Odjela oftalmologije JU Kantonalna bolnica Zenica. Ukupna vrijednost donacije je 437,11 sa PDV-om.

Preduzeću Medical Partners d.o.o. Tuzla se zahvaljujemo na učinjenoj donaciji.