JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Vaskularno hirurška rekonstrukcija Mb Lerisch

Grb

Dana, 18.09.2018. godine u JU Kantonalna bolnica Zenica prvi put, je pružena zdravstvena usluga u tretmanu oboljenja pod nazivom Morbus Lerisch i to vaskularno-hirurškom rekonstrukcijom aorto-bifemoralnim baypass-om.

Naime, arterioskleroze, je generičko ime za zadebljanje i otvrdnuće zida arterije. Najčešća lokalizacija ateroskleroze je na arterijama donjih ekstremiteta, dok su arterije gornjih ekstremiteta, kao i visceralne arterije, daleko manje i rjeđe zahvaćene ovim degenerativnim procesom. Najčešće se javljaju okluzivne promjene na bifurkaciji abdominalne aorte (aorto-ilijakalna opstruktivna ateroskleroza "M. Leriche").

Kod bolesnika sa aterosklerozirajućim obliterativnim promjenama aorto-biilijakalnog segmenta, po tipu visokog Morbus Leriche , jedina metoda liječenja je vaskularna hirurška intervencija u smislu aorto-bifemoralnog premoštenja.

Pomenuti operativni zahvat je učinjen u saradnji i saglasnosti načelnika Odjela za hirurške bolesti mr sci.prim. dr Senada Derviševia i zamjenika načelnika Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja dr sci. prim.dr Merline Kalajdžija. U sklopu preoperativne pripreme aktivno su učestvovali ljekari sa Odjela Interne medicine, Odsjeka za pulmologiju, Odjela onkologije i radioterapije, Odjela za Neurologiju i Centra za transfuzijsku medicinu.

Operativni zdavstveni tim su činili ljekari : mr.sci.dr Haris Vukas (operater), mr.sci.dr. Anel Okić, dr Hamid Šišman, dr Denis Fazlić (asistenti), dr Elvir Mehović (anesteziolog), i medicinski tehničari: Edin Isaković , Esmir Čančar (medicinski tehničar–instrumentar) i Admir Šahić (VŠ anesteziološki tehničar).

Operativni zahvat je u potpunosti prošao bez komplikacija i u skladu sa načelima dobre vaskularno hirurške prakse.

20.09.2018 je ponovno uspješno urađena vaskularno hirurška rekonstrukcija oboljenja Morbus Lerisch čime Kantonalna bolnica Zenica potvrđuje da dobro planiranje i rukovođenje doprinosi napredku u pružanju zdravstvenih usluga prema našim pacijentima.

Vjerujemo da će se i u budućem radu ovaj operativni tim voditi načelima stalnog unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse te ostvariti postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu.

ZAHVALNICA ZA DONACIJU KURBANSKOG MESA

Grb

U proteklim danima Kurban - bajrama kroz doniranje kurbanskog mesa, građani Zenice, kao i pravni subjekti pokazali su visok nivo solidarnosti sa pacijentima JU Kantonalna bolnica Zenica.

Ukupno je prikupljeno oko 10,3 tone kurbanskog mesa.

JU Kantonalna Bolnica Zenica se javno zahvaljuje svim sugrađanima privrednim i poslovnim partnerima na odzivu.

 Kabulosum.


Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica

ČESTITKA ZA KURBANSKI BAJRAM

GrbUvažene kolegice, kolege, uposlenici Bolnice i poslovni saradnici islamske vjeroispovijesti.U povodu nastupajućeg praznika Kurban-bajrama upućujemo vam najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavite u duhu tradicije i običaja, te u dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima. Posvetimo dane Kurban bajrama da obnovimo naše duhovne vrijednosti, prijateljske i porodične veze, te međusobnu solidarnost na koju nas Kurban- bajram poziva.

 ″BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!“
Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica

Obavijest o načinu prijema donacija kurbanskog mesa

Poštovani sugrađani, privredni, poslovni partneri,

GrbJU Kantonalna Bolnica Zenica će vršiti prijem donacija kurbanskog mesa. U skladu sa navedenim, molimo Vas da u nastupajućim danima Kurban- bajrama pokažete solidarnost sa pacijentima KB Zenica i kroz donacije kurbanskog mesa omogućite kvalitetniji obrok vašim prijateljima, komšijama, rođacima kao korisnicima naših usluga.
Naši kontakti su: tel.:032/447-010, fax: 032/226-576,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i
mob broj: 062/642-066- Mirsad, 061/422-410- Denis i  Fatima 062/458-673

Sve zainteresirane molimo da nas kontaktiraju na naprijed navedene kontakt brojeve kako bi dogovorili detalje o isporuci doniranog mesa.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

Poštovani predstavnici medija

GrbDana 20.07.2018. godine, nakon uspješnog obezjeđenja potrebnih sredstava u iznosu od oko 650.000 KM i potpisivanja protokola sa ZZO ZeDo kantona, direktor Kantonalne bolnice Zenica prim.doc.dr. Rasim Skomorac izdao je nalog za isplatu regresa za 2018. godinu i time prekinuo višegodišnji zastoj u ispunjavanju ove obaveze.

S obzirom na pozitivno poslovanje u 2017. godini stvorena je i zakonska obaveza za isplatu regresa. Kao odgovoran menadžment, nakon provođenja admistrativnih priprema započeli smo sa isplatama 23.07.2018. godine.

Navedena odluka i poduzete aktivnosti nisu rezultat nikakve sindikalne borbe i zahtjeva sindikata, jer to nije ni bilo potrebno i predstavlja nepotrebno politiziranje. Medijska saopćenja OO Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu (NSSRZ) predstavljaju nepotrebno iznošenje u javnost unutrašnjih stvari javne ustanove i nisu na tragu dosadašnje korektne saradnje, pogotovo što sadržaj ovih saopćenja ne odgovara istini.

Nadamo se da će se i sindikat vratiti u okvire ustanove i nastaviti unutrašnjim dijalogom unutar ustanove davati doprinos boljitku cijele ustanove i njenih zaposlenika.

Menadžment je samo odgovorno ispunjavao svoju zakonsku obavezu nakon stvaranja uslova za isplatu, a „čudnom koincidencijom“ zahtjev sindikata je uslijedio nakon potpisivanja naloga prema Sektoru za ekonomsko finansijske poslove KBZ. Ne vidimo potrebu za eksponiranjem u medijima normalnih poslovnih aktivnosti unutar javne ustanove, osim ako nema nekih drugih ciljeva.

Nadamo se da ćemo i u sljedećim godinama pozitivnim rezultatima poslovanja nastaviti ispunjavati ovu obavezu na zadovoljstvo menadžmenta i zaposlenika.