JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Obavijest iz Ju KBZ

GrbObavještavamo pacijente da je izvršena popravka linearnog akceleratora na Odjelu za onkologiju i radioterapiju, te da će se pacijentima usluga radioterapiskog tretmana početi pružati od 15 januara 2019.

Mjere koje su poduzete u KB Zenica u skladu sa zaključcima Tima za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe

• Ograničava se posjeta bolesnicima na tri dana u sedmici, i to Utorkom, Četvrtkom i Nedjeljom od 13-14 h. U posjeti može da bude samo jedna osoba. Savjetovati posjetu bez bliskog kontakta ( udaljenost od pacijenta najmanje 1 metar.
• Načelnici mogu pooštriti redukciju posjeta prema vlastitoj procjeni, u dogovoru sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove. Na odsjecima intezivnih njega, neonatologije, hematologije, i drugih gdje leže imunokompromitirani bolesnici, reducirati posjetu sve do potpune zabrane.
• Zabranjuje se načelnicima odjela izdavanje dozvole za dodatnom posjetom.
• Kontrolne preglede u Bolnici uraditi samo kada nema druge mogućnosti a odjeli koji imaju ambulante u stacionaru, kontrolne preglede raditi isključivo u stacionaru.
• U operativnom programu, razmotriti mogućnost odgađanja operacija, poslije kojih se, po procjeni, očekuje liječenje u JIL-u.
• Potrebno planirati dva slobodna mjesta u JIL-u za hitne pacijente jer je transport pacijenata, sa respiratornom insuficijencijom (kojima je potrebno asistirano disanje), u kliničke centre, gotovo isključen kao mogućnost radi nedostatka mjesta u intenzivnim njegama.
• Odložiti prijem pacijenata na bolničku obradu, indikacije svesti samo na neophodno liječenje..
• Ulazak pacijenata u Bolnicu, samo sa uputnicom za bolnicu ili očigledna hitnost uz pratnju jedne osobe.

Zenica, 11.01.2019. god.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Spahić dr Kasim

Povodom smrti našeg Prim. dr Milan Vujičić  (1946-2019)

MilanVujicicDana 07.01.2019. godine (ponedjeljak) u JU Kantonalna bolnica Zenica održana je komemorativna sjednica povodom smrti našeg dragog i uvaženog kolege prim dr Vujičić Milana. Koji se svoj radni vijek proveo u JU Kantonalna bolnica Zenica, na Službi za anesteziju i reanimatologiju, radeći korektno, pošteno i savjesno.
Prisutnima na komemorativnoj sjednici riječima sućuti prema porodici, prijateljima i prisutnim kolegama obratio se direktor JU KBZ prof.dr.sc.prim Rasim Skomorac, govoreći o životu i radu uvaženog kolege, gdje je posebno istakao da je rad sa uvaženim prim dr Vujičić Milanom bio za primjer svim mladim ljekarima, a čiji je odnos bio pun podrške i profesionalizma, dalje se prisutnima obratila Načelnica Odjela anestezije, reanimatologije i intenzivne njege prim dr Edina Spahić koja je održala dirljiv govor kojim je potvrdila koliko će prim dr Vujičić Milan neodtajati kao prijatelj, kolega i ljekar, te predsjednik ljekarske komore ZDK prim dr Tarik Kapidžić.

vijest 08 01 2018 01 vijest 08 01 2018 02 vijest 08 01 2018 03 vijest 08 01 2018 04
vijest 08 01 2018 06 vijest 08 01 2018 07 vijest 08 01 2018 08 vijest 08 01 2018 09

Povodom smrti našeg Prim. dr Milan Vujičić  (1946-2019)

MilanVujicicPozivamo Vas da zajedno podijelimo trenutke sjećanja na komemoraciji 07. januara 2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:30 sati u staroj zgradi Bolnice I. sprat na holu Odjela ginekologije i porodiljstva.

DIREKTOR  Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 20a.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i člana 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst, br.: 20/1-1-8513 od 31.07.2018. godine), br.: 20/1-1-1216 od 29.01.2019. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JU KBZ:

VIŠE U PDF-u