JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

KAKO DOBITI INFORMACIJU O PACIJENTU U COVID ODJELU KB ZENICA

  1. Informacije za Covid oboljelog pacijenta primljenog taj dan se mogu dobiti u Trijažnom punktu - tel br. 032 447 027 - 07 do 22 h

  2. Informacije za pacijente koji se liječe na Covid odsjecima u KB Zenica se mogu dobiti svakim danom u vremenu: 13-15 h i 20-22 h.

   - Pacijent u Covid odsjeku: tel br. 032 447 406 i 032 447 397

   - Pacijent u Covid intenzivnoj njezi: tel br. 032 447 400

   - Pacijent u Covid odsjeku na Odjelu za infektivne bolesti: tel br. 032 447 222

   - Pacijent sa Covid oboljenjem na Odjelu interne medicine: tel. 032 447 143 ili 032 447 141

  3. Informacije se ne mogu dobiti pozivom u vremenu koje nije predviđeno za iste.

  4. Pogoršanje stanja pacijenta u smislu:

   - premještaja u Intenzivnu njegu ( potreba za liječenje respiratorom) ili

   - smrtni ishod

   Porodica će biti obaviještena na kontakt telefon koji je ostavljen na prijemu pacijenta

  5. Informacije o otpustu pacijenta iz Bonice se dobiju na na kontakt broj porodice ili prijatelja, koji je ostavljen pri prijemu pacijenta.

  6. Informacije doktora se mogu dobiti samo na kontakt broj porodice ili prijatelja, koji je ostavljen pri prijemu pacijenta.

 

Operativni tim KB Zenica

Hospitalizacija pacijenata i hirurški operativni program reducirani epidemiološkom situacijom.

GrbRadi trenutne epidemiološke situacije a koja se odnosi na  sezonske gripe i mogućnost pojave pacijenata pozitivnih na korona virus, Bolnici su potrebni veći kapaciteti liječenja u intenzivnoj njezi a time i dodatni angažman osoblja za tu vrsti usluga.

 Ovo su razlozi zbog čega je menadžment Bolnice donio odluku:

 • O obustavi redovnog operativnog programa. Radit će se samo hitni operativni zahvati i oni sa neodložnim onkološkim indikacijama.
 • U Bolnicu se primaju pacijenti po hitnim indikacijama za bolnički tretman a odlažu hospitalizacije po drugim indikacijama ( dijagnostičko ispitivanje, hladni operativne indikacije ...).
 • Potpuno se zabranjuju posjete pacijentima i ulazak civila u prostore odjela.

Organizacione promjene u pružanju usluga radi prijeteće pojave pacijenata pozitivnih na Korona virus.

GrbU skladu sa zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Ze-do kantona za praćenje novog korona virusa, prekida se rad odjela u zgradi stacionara ( Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije, i Poliklinika za konsultativno-specijalističku djelatnost). Od 06. 03. 2020. prostor Stacionara će služiti za prihvat i izolaciju pacijenata koji su kao Sumnjivi ili Dokazani slučajevi pozitivni na Korona virus.

Ovo znači da se prekida rad Odjela fizikalne medicine i pružanje redovnih konsultativno-specijalističkih usluga u Poliklinici dok se prostor ne vrati u prvobitnu namjenu.

Usluge fizikalne medicine osoblje će pružati ležećim pacijentima na odjelima na kojima su hospitalizirani.

Redovni konsultativno-specijalistički pregledi se neće obavljati a hitne i neophodne specijalističke kontrole će se raditi u prijemnim ambulantama odjela u Bolnici.

Čestitamo 1.mart Dan nezavisnosti BiH

GrbCijenjeni sugrađani BiH, korisnici naših zdravstvenih usluga i posjetioci naše web stranice,upućujemo vam iskrene čestitke povodom 1. marta- Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice Zenica

Obavještenje o zabrani posjeta bolesnicima hospitaliziranim u KB Zenica

GrbRadi trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom, tim za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe, na sastanku održanom 05.02.2020. godine predložio, a Direktor KB Zenica donio odluku da se:

 • Potpuno zabranjuju posjete bolesnicima hospitaliziranim u KB Zenica.
 • Ostaju termini utorkom i četvrtkom između 13.00 i 14.00 sati  u kome može doći jedan član porodice koji nema simptome upale gornjih disajnih puteva, radi neophodne komunikacije sa porodicom i dobivanja i davanja informacija porodici.
 • Odluka stupa na snagu 10.02.2020. godine.