Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Amela GranicNačelnik - Prim. dr Amela Granić

tel: 00 387 32 447-507 lok:7507

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 

  1. Naziv Službe:ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
  2. Načelnik/ca SlužbePrim. dr. Amela Granić, specijalista fizijatar
  3. Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:Azemina Muharemović, dipl. medicinska sestra

4. Kratki istorijat organizacione jedinice (Odjela, Službe,Sektor):
Odjel za Fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu je bio u sklopu Kirurškog odjela do 1986. godine. Doktor Muharemović Ramiz je bio prvi specijalista fizijatar u Zenici i zahvaljujući njemu Odjel postaje samostalan1986. godine, te od tada počinje njegov evidentan razvoj. 1995. godine zbog velikog broja povrijeđenih i invalidnih osoba Odjel se preseljava u nove prostorije, u kojima je i danas, što svakako ubrzava dalji razvoj. Liječnici specijalisti kao i fizioterapeuti su prošli edukaciju u nasoj zemlji te u inozemstvu iz oblasti fizikalne i rehabilitacijske medicine.

5. Djelatnost organizacione jedinice (Odjel, Služba, Sektor):
Osnovna djelatnost Odjela za fizikalnu i rehebilitacijsku medicinu je rehabilitacija pacijenata nakon povreda i oboljenja lokomotornog aparata i kičmenog stuba,postoperativna rehabilitacija nakon neurokirurških,ortopedsko-traumatoloških,kirurških i ginekoloških operacija,rehabilitacija pacijenata sa sistemnim bolestima vezivnog tkiva i degenerativnim reumatizmom,rehabilitacija pacijenata sa neuromuskularnim oboljenjima,rehabilitacija nakon moždanog udara te rehabilitacija djece sa zaostajanjem u psihomotornom razvoju.U sklopu odjela također postoji ortopedska radionica koja se bavi izradom ortopedskih uložaka,različitih ortoza(korzeti,peroneus aparat ,radius aparat) ,izradom protreza kao i njihovom aplikacijom te obukom pacijenata za hod sa protezom.U sklopu odjela također postoji ortopedska radionica koja se bavi izradom ortopedskih uložaka,različitih ortoza(korzeti,peroneus aparat ,radius aparat), izradom protreza kao i njihovom aplikacijom te obukom pacijenata za hod sa protezom.

6. Organizacija organizacione jedinice (Odjela, Služba,Sektor):
1.Zajednički poslovi
2. Odsjek za rehabilitaciju pacijenata sa amputacijom ekstremiteta, protetiku i ortotiku
3. Odsjek za rehabilitaciju ortopedskih i traumatološih pacijenata
4.Odsjek za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika
5. Odsjek za dječiju rehabilitaciju
6. Odsjek za rehabilitaciju neuroloških pacijenata
7. Odsijek za ranu rehabilitaciju

7. Uži oblici dijelova procesa rada:
1. Prijemna ambulanta
2. Odsjek za fizikalnu terapiju
3. Kabinet za denzitometriju
4. Odsjek za dijagnostiku i terapiju osteoporoze
5. Odsjek za rehabilitaciju deformiteta kičme

8. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjel, Služba, Sektor):
Radno vrijeme:
Radno vrijeme liječnika je 7.30 -15.30, dežure traju od 7.30-7.30 a pripravnost traje od 15.30 sati do sljedećeg dana do 7.30 sati
Radno vrijeme u prvoj smjeni medicinskih sestara je 07 do 15h; rad medicinskih sestara u smjeni od 07 do 19 h i od 19 h do 07 h.
Radno vrijeme fizioterapeuta je od 07 do 15h.
Radno vrijeme ortopedske radionice je od 07 do 15

Raspored ljekara u ambulanti

PONEDJELJAK ambulanta za dječiju rehabilitaciju od 09 do10.30
neurološka ambulanta od 10.30 do 12 sati
reumatološka ambulantaod 12 do 14 sati
UTORAK reumatološka ambulantaod 10 do 12 sati,
ortopedsko-traumatološka ambulantaod 12 do 14 sati
SRIJEDA ambulanta za dječiju rehabilitaciju od 9,00 do 10,30 sati,
neurološka ambulanta od 10,30 do 12 sati
reumatološka ambulanta od 12 do 14 sati
ČETVRTAK ortopedsko-traumatološka ambulanta od 10 do 12 sati,
neurološka ambulantaod 12 do 14 sati
PETAK ambulanta za dječiju rehabilitacijuod 10 do 12 sati,
reumatološka ambulanta od 12 do 14 sati


TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
17 Načelnik službe – Amela Granić
7507 447-507
17 Načelnik službe – Amela Granić - centrala 404-630 7507 447-507
17 Prijemna ambulanta 7509 447-509
17 Zajednički poslovi fizijatrija – Vinko Pandža 7508 447-508

17

Administracija 7510 447-510
17 Ljekarska soba - Nezira dr Kovač - centrala 7512 447-512
17 Ljekarska soba - Fahira dr Veljović-Dedić 7512 447-512
17 Ljekarska soba - Dr Sanja Drljević - 7513 447-513
17 Ljekarska soba - Mladi doktori i dežurna soba 7514 447-514
17 Ljekarska soba 7515 447-515
17 Glavna sestra službe 7516 447-516
17 Ambulanta (specijalistička) 7509 447-509
17 Ambulanta fizijatrije (odjel) 7518 447-518
17 Odjeljenje za protetiku 7519 447-519
17 Kancelarija Vinko P. 7508 447-508
17 Soba fizioterapeuta 7521 447-521
17 Soba za djecu sa motoričkim smetnjama - Ines Rold - 7522 447-522