Odjel hematologije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik

Dr Adnan Bureković
Tel.: 00 387 32 447-189 lokal: 7189
fax: 00 387 32 226-576

web site: www.kbze.ba 


 1. Naziv Odjela: 

  ODJEL HEMATOLOGIJE

 2. Načelnik/ca Odjela:

  Bureković Dr Adnan

 3. Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

  Mirnes Ahmetspahić, dipl. med. tehničar

 4. Organizacija Odjela

  1. Zajednički poslovi

  2. Odjel za hospitalni tretman hematoloških pacijenata

  3. Odjel za intenzivnu i poluintenzivnu njegu hematoonkoloških pacijenata-„režim izolacije“

  4. Odjel za hemoterapiju hematoonkoloških pacijenata- dnevna bolnica

  5. Prijemna ambulanta za hematološke i hematoonkološke pacijente

  6. Kabinet za hematološku citologiju

 5. Kratki istorijat Odjela:

  Hematološki odsjek formiran je krajem 1979. godine i do januara 2010. godine bio je sastavni dio Službe za unutrašnje bolesti. U januaru 2010. godine Odjel hematologije i Služba za onkologiju formiraju zajedničku Službu za onkologiju i hematologiju koja nakon početka djelatnosti radioterapije u našoj ustanovi prerasta u Službu za onkologiju, hematologiju i radioterapiju. Polovinom decembra 2014. godine zbog organizacionih i tehničkih razloga, a na osnovu odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona Odjel hematologije izdvaja se u zasebnu Službu za hematologiju. Pionir hematološkog odsjeka u našoj ustanovi bio je dr. Omer Hodžić nakon koga u našu ustanovu dolazi i bavi se djelatnošću hematologije dr. Ferida Čolaković, a potom i dr. Ibrahim Pujagić. Trenutno su u našoj službi zaposleni tri ljekara specijalista i tri ljekara na specijalizaciji: dr. Adnan Bureković, dr. Amna Uzunović, dr. Jasmina Omerović, dr. Medina Selimović, dr. Nermina ibrahimagić i dr. Silma Hodžić.

 6. Djelatnost Službe:

  hematologija
  Hematologija U Službi za hematologiju KB Zenica vrši se dijagnostička obrada za sve hemaološke pacijente; tretiraju se svi pacijenti sa malignim hematološkim bolestima izuzev oboljelih od akutnih leukemija kojima se postavi dijagnoza u našoj službi i pacijenata kojima je potrebna transplantacija koštane srži obzirom da za liječenje ovih pacijenata nemamo tehničkih pretpostavki. Za takvu vrstu medicinskog tretmana pacijente upućujemo u jedan od dva klinička centra, KCU Sarajevo i UKC Tuzla, sa kojima imamo odličnu saradnju.

  U našoj službi sprovodi se također i dijagostika i liječenje nemalignih hematoloških bolesti, kao što su trombocitopenije, leukopenije nejasnog uzroka, tretman pacijenata sa hematološkim anemijama u koje spadaju: urođene i stečene hemolitičke anemije, anemije zbog bolesti matične stanice koštane srži (aplastična anemija), paroksizmalna noćna hemoglobinurija, izolirana aplazija crvene loze, mijeloftizične anemije, anemije zbog mijelodisplazije.

  Djelatnost hematologije nisu sekundarne anemije koje su simptom druge bolesti što znači da treba liječiti osnovnu bolest, čime se liječi i anemija.

  Hematologija 02U sekundarne anemije spadaju: sideropenične anemije uzrokovane nedostatkom željeza (karakteriše ih hronično okultno krvarenje – ginekološko ili iz probavnog trakta, dakle sva stanja koja dovode do pojačanog gubitka željeza, potom poremećaji apsorpcije željeza u malapsorpcionom sindromu); megaloblastne anemije uzrokovane nedostatkom folata i vitamina B12 (uzrokovane bolestima želuca npr. u slučaju atrofičnih promjena sluznice želuca, hirurške resekcije želuca, bolestima crijeva npr. hirurške resekcije crijeva, upalnih bolesti crijeva, parazitoze, celijakije, hroničnog pankreatitisa, hipertireoze, u pacijenata sa tumorima; u pacijenata na hemodijalizi); anemije hronične bolesti – uz sideropenične anemije najveća skupina anemija koja prati hronične upalne bolesti i zloćudne tumore; mijeloftizične anemije (ako su posljedica infiltracije koštane srži zloćudnim tumorom - metastaze karcinoma); anemije zbog hroničnog zatajenja bubrega; anemije zbog jetrenih bolesti; anemije zbog akutnog krvarenja; anemije zbog endokrinoloških bolesti; anemije zbog reumatoloških i sistemskih bolesti vezivnog tkiva, itd

 7. Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

  1. Zajednički poslovi
  2. Odjel za hospitalni tretman hematoloških pacijenata
  3. Odjel za intenzivnu i poluintenzivnu njegu hematoonkoloških pacijenata - „režim izolacije“
  4. Odjel za kemoterapiju hematoonkoloških pacijenata - dnevna bolnica
  5. Prijemna i konsultativno-specijaliostička ambulanta za hematološke i hemato-onkološke pacijente
  6. Kabinet za hematološku citologiju

 8. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

  Radno vrijeme na nivou Službe je od 07.00h do 15.00h, svim radnim danima (vikend slobodan), s tim da je u poslijepodnevnim satima i u dane vikenda ustrojen smjenski rad, te obezbijeđeno prisustvo medicinske sestre/tehničara. Ljekari su dežurni/pripravni prema rasporedu ustrojenom na mjesečnom nivou.

 9. Uputstvo za pacijente:

  Svaki pacijent – korisnik usluga Službe za hematologiju dužan je sa sobom ponijeti validnu uputnicu za bolnicu koju izdaje nadležni porodični ljekar, a koja glasi na naziv usluge zbog koje pacijent dolazi u našu službu (prvi pregled, kontrolni pregled, planirana terapija, pogoršanje općeg stanje itd).

  Prilikom dolaska na prvi pregled hematologa pacijenti su dužni  ponijeti i kompletnu medicinsku dokumentaciju koju posjeduju.

  Pacijenti kojima je od strane Hematološkog konzilija indicirana kemoterapija dužni su priložiti Saglasnost za liječenje citostaticima, pa je potrebno da od strane porodičnog ljekara obezbijede prijedlog saglasnosti za liječenje citostaticima i zajedno sa nalazom Hematološkog konzilija dostave ga Komisiji za liječenje van kantona.

  Svi ponovni i kontrolni pregledi hematologa blagovremeno se planiraju i pacijenti dobijaju termin pregleda, a sve kako bi se izbjegle bespotrebne gužve i čekanja. Kontakt telefon u prijemnoj i specijalističko-konsultativnoj hematološkoj ambulanti je 032-447-153 i lokal 7153; na navedene brojeve pacijenti mogu dobiti sve željene informacije svaki radni dan od 07h do 15h.

  U stanjima koja zahtijevaju hitan dijagnostički i terapijski tretman, kod prvih pregleda ili pogoršanja zdravstvenog stanja već liječenih u našoj službi, prednost pregleda i tretmana daje se tim pacijentima, te sve korisnike naših usluga molimo za razumijevanje i strpljenje jer se slučaju ovakvih stanja pregledi unaprijed ne mogu planirati.

 10. Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
35 Načelnik službe - Bureković dr Adnan
7189 447-189
35 Odjel hematologije - Ljekarska Soba
7190 447-190
35 Odjel hematologije - laboratorij  (mikroskopi) 7191 447-191
35 Odjel hematologije 7192 447-192
35 Odjel hematologije - sala za sastanke 7193 447-193
35 Prijemna ambulanta hematologije 7153 447-153