JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rahman KNačelnik
Prim. dr Kovač Rahman

tel: 00 387 32 447-416,  lok 7416

web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

Zajednički poslovi

Odjeljenje cerebro-vaskularnih bolesti
    Odsjek za intenzivnu njegu-jedinica za akutni moždani udar
    Odsjek za poluintenzivnu njegu
Odjeljenje opšte neurologije

Odjeljenje za neuromuskularne bolesti

Odjeljenje neurofiziologije

Odjeljenje za prijem i kons.spec.zaštitu
    Prijemna ambulanta
    Konsultativno-specijalistička ambulanta

Kabineti
    Kabinet za dopler sonografiju krvnih sudova
    EMNG kabinet
    EEG kabinet
    Kabinet za evocirane potencijale

Služba za neurologiju osnovana je 1959 godine kao neurološko odjeljenje u sklopu Službe za neuropsihijatriju. Osnivač i prvi načelnik bio je Miketić dr Božidar. Tadašnja glavna sestra na odjelu bila je Miketić Julijana.
Od osnivanja se razvijala kadrovski i opremom poboljšavajući i unapređujući svoj rad.
Godine 1999. kada je  načelnik bio doc dr sci Šestić Muhamed neurološko odjeljenje se izdvaja iz dotadašnje Službe za neuropsihijatriju kao posebna Služba, sada Služba za neurologiju.
U posljednjih dvadesetak godina u Službi za neurologiju nije bilo većih ulaganja. Prvo značajnije ulaganje u Službi za neurologiju bilo je 2007-e godine za vrijeme sadašnjeg  direktora bolnice  prim Strika dr Alija i sadašnjeg  načelnika Službe Kovač dr Rahman-a.
Zahvaljujući razumjevanju direktora KB Zenica te uz donaciju Općine Zenica i BH telekoma od februara do jula 2007-e godine u Službi za neurologiju adaptira se Jedinica za akutni moždani udar, renoviraju se mokri čvorovi u cijeloj Službi, te se renoviraju četiri kabineta, od kojih su dva novoformirana (kabinet za kolor dopler i kabinet za evocirane potencijale). U isto vrijeme ulažu se značajna sredstva za kupovinu kolor dopler aparata, aparature za evocirane potencijale, a učini se i nabavka novog EMNG aparata, zbog nemogućnosti popravke starog aparata.
Od osnivanja pa do danas na čelu prvo Službe za neuropsihijatriju, a kasnije Službe za neurologiju smjenilo se 9 načelnika i 3 glavne sestre:

    Miketić dr Božidar
    Prim Čeh dr Geza
    Prim Delibašić dr Bahra
    Prim Okiljević dr Danica
    Prim Bureković dr Adem
    Doc dr sci Šestić Muhamed
    Šabić dr Kadrija
    Prim Kuzmanović dr Miloš
    Prim Trako dr Vesna
    Kovač dr Rahman

Prva glavna sestra bila je Miketić Julijana, nakon nje glavni tehničar odjela bio je Ljubojević Mile, i nakon njega pa sve do danas glavna sestra odjela je Natalija Novak.

Služba za neurologiju egzistira na 1043.56 m2  površine, te 77.58 m2 površine konsultativno specijalističke ambulante, raspolaže sa  57 bolesničkih kreveta i danas je organizirana u 8 cjelina:

4.   Kabinet za audio i vizuelne evocirane potencijale

    Jedinica za akutni moždani udar (odsjek za intenzivnu njegu)
    Odsjek za poluintenzivnu njegu

Odjeljenje za neuromuskularne bolesti

Odjeljenje za neurofiziologiju

Odjeljenje opšte neurologije

Kabineti:

    Kabinet za elektroencefalografiju (EEG kabinet)
    Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG kabinet)
    Kabinet za Dopler sonografiju krvnih sudova
    Kabinet za evocirane potencijale

Konsultativno-prijemna ambulanta

Konsultativno-specijalistička ambulanta

    Ambulanta opšte neurologije
    Ambulanta za cerebro-vaskularne bolesti, epilepsiju i neuromuskularne bolesti

Zajednički poslovi

    Glavna sestra službe
    Administrator

Osoblje službe čine:

Pet ljekara specijalista neuropsihijatrije:

    Kovač dr Rahman – načelnik službe
    Prim Okiljević dr Danica (penzionisana) – šef odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti
    Prim Trako dr Vesna – šef odjeljenja neurofiziologije
    Hodžić dr Mirsada – šef odjeljenja za neuromuskularne bolesti
    Hadžiabdić dr Lejla -  šef odjeljenja opšte neurologije

Pet specijalizanata:

    Hrvat dr Leila
    Kadić dr Samra
    Kožo Kajmaković dr Azra
    Kruško dr Alma
    Suljević dr Sanel

Jedan spoljni saradnik: Ćerim dr Ahmed, spec neuropsihijatrije

Glavna sestra odjela: Natalija Novak
Četiri  Više medicinske sestre-tehničara (od toga jedan fizioterapeut)
Trideset i jedna medicinska sestra-tehničar srednje medicinske škole (od toga jedan fizioterapeut)
Jedan adiministrativni radnik.

Tokom dana u prosjeku se u prijemnoj ambulanti, konsultativno specijalističkoj ambulanti i kabinetima pregleda 80 do 100 pacijenata.
U prvih deset mjeseci 2009 godine hospitalizirano je 1308 pacijenata, broj B.O dana iznosi 14303, broj šifriranih usluga 4179.
Rad službe je 24 satni.

U okviru Službe za neurologiju svakodnevno rade tri kabineta:

neurologija kab11. Kabinet za elektroencefalografiju (EEG kabinet)

Po stažu ovo je najstariji kabinet naše Službe, oformljen kada i sama Sluzba za neuropsihijatriju i kontinuirano radi do današnjeg dana.
U kabinetu se radi dijagnostika epilepsija i kriza svijesti
Za prvih 11 mjeseci 2009 godine urađeno su 1073  pregleda.
U kabinetu rade: prim Okiljević dr Danica (penzionisana), prim Trako dr Vesna, Hodžić dr Mirsada te spoljni saradnik Ćerim dr Ahmed.
Na edukaciji su: Hadžiabdić dr Lejla, Kruško dr Alma i Suljić dr Sanel.


2. Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG kabinet)

neurologija kab2Kabinet je oformljen davne 1984. godine pod vodstvom Bošnjak dr  Ivana, i od tada radi gotovo kontinuirano  do danas. Rad u kabinetu nije prekidan ni za vrijeme ratnih događanja. S druge strane zbog kvara starog aparata i nemogućnosti popravke istog, te nešto duže procedure nabavke novog aparata kabinet nije radio u periodu od maja 2007. do maja 2008. godine.
U kabinetu se radi dijagnostika neuromuskularnih oboljenja te lezija perifernog motornog neurona (perifernih nerava)
U prvih 11 mjeseci 2009. godine obavljeno je 737 pregleda.
U kabinetu od njegovog osnivanja radili su Bošnjak dr Ivan, prim Kuzmanović dr Miloš, a trenutno radi Kovač dr Rahman.
U toku je edukacija ljekara: Hrvat dr Leila, Kadić dr Samra i Kožo Kajmaković dr Azra.

Termini za pregled se zakazuju putem telefona 405 133 lok 14-85 ili lično kod sestre Kadragić Tahire

3. Kabinet za kolor dopler sonografiju krvnih žila vrata

neurologija kab3Kabinet je oformljen u januaru 2009 godine. Prethodno je pod mentorstvom prof dr Vide Demarin i mr sic Vuković dr Vlaste sa Klinike za neurologiju Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice iz Zagreba provedena edukacija.
U kabinetu se radi ultrazvuk krvnih sudova vrata(karotidnih i vertebralnih arterija extrakranijalno)
Za 11 mjeseci rada obavljeno je 1616 pregleda.
U kabinetu rade: prim Okiljević dr Danica (penzionisana), prim Trako dr Vesna,  Kovač dr Rahman, Hodzić dr Mirsada,  Hrvat dr  Leila, Kadić dr Samra, Kožo Kajmaković dr Azra.
Na edukaciji su Hadžiabdić dr Lejla, Kruško dr Alma i Suljić dr Sanel

Termini za pregled se zakazuju kod sestre Imamović Azrije lično ili na telefon 032 209 868, ili 032 405 133 lok 38-68.

neurologija kab44.   Kabinet za audio i vizuelne evocirane potencijale

Ovaj kabinet je u osnivanju.
Neophodan je kod dijagnostike multiple skleroze te nekih oštećenja moždanog debla.

Obezbjeđen je aparat, ostaje još samo da se izvrši edukacija ljekara i tehničara koji bi radili u kabinetu.

Budućnost:

U okviru Odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti u osnivanju  je Jedinica za akutni moždani udar koja raspolaže sa osam kreveta. Do kraja 2009 godine bilo je planirano da se započne sa trombolitičkom terapijom kod ishemijskog moždanog udara, međutim zbog nedostatka monitoringa, magnetne rezonance ista se odgađa za narednu 2010. godinu.

Neophodno je u što kraćem vremenu obezbjediti sredstva za kupnju monitoringa, uvezati rad primarne zdravstvene zaštite, naše Službe i Službe za radiologiju, obzirom da je nabavljen MRI aparat koji je bio neophodan.

Također je neophodno i uvođenje drugog dežurnog liječnika u Službi za neurologiju kako bi se navedeni tretman mogao raditi nesmetano i bez rizika.

Nadamo se da će sve predviđene nabavke i procedure biti urađene u najskorije vrijeme i da ćemo uskoro započeti sa navedenom trombolitičkom terapijom i na taj način stati rame uz rame sa vodećim neurološkim centrima u zemlji.

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
6 Načelnik Službe Kovač dr Rahman 7416 447-416
6 Glavna sestra  službe 7417 447-417
6 Šef odjeljenja
7418 447-418
6 Medicinski tehničari 7419 447-419
6 Šef odjeljenja poluint. njege - Hodžić dr Mirsada 7420 447-420
6 Šef odjeljenja poluint. njege - Prim. Trako dr Vesna 7421 447-421
6 Medicinske sestre 7423 447-423
6 Ljekarska soba - stariji dežurni
7424 447-424
6 Ljekarska soba - mlađi dežurni
7425 447-425
6 Domaćin službe 7426 447-426
6 Administrator 7427 447-427
6 Prijemni pult
7428 447-428
6 Prijemna ambulanta 7429 447-429
6 Stručni kolegijum službe 7430 447-430
6 Soba dežurnog ljekara 7431 447-431
6 Kabinet EMNG medicinska sestra 7432 447-432
6 Kabinet za EEG 7433 447-433
6 Ljekarska soba: dr Samra Kadić, Hrvat dr Leila 7435 447-435
6 Kuhinja 7436 447-436
6 Ljekarska soba: dr Azra Kožo Kajmaković
7437 447-437
6 Kabinet za UZV 7438 447-438
6 Intezivna njega - JAMU 7439 447-439