JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik
mr. med.sci.prim. dr Admira Dizdarević

tel: 00 387 32 447-283 lok. 7283
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 

  1. Naziv Službe:
   ODJEL OFTALMOLOGIJE

  2. Načelnik/ca Službe:
   mr. med. sci. prim. dr Admira Dizdarević

  3. Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:
   KARALIĆ AIDA, VMS

  4. Organizacija Odjela
     1. Zajednički poslovi (načelnik odjela, glavna sestra odjela, administrator)
     2. Odsjek opšte oftalmologije
     3. Odsjek oftalmohirurgije
     4. Odsjek za trauma i povrede oka
     5. Odsjek za okuloplastiku
     6. Odsjek za glaukom
     7. Odsjek za orto-pleoptiku
     8. Odsjek za retinu
     9. Dnevna bolnica
   10. Prijemna ambulanta
   11. Kabineti (Kabinet za kontaktna sočiva i Kabinet za funkcionalna ispitivanja)

  5. Kratki istorijat Službe:
   Sala ocnoOdjel oftalmologije KB Zenica ima dugu tradiciju. Osnovan je 1966. Godine. Od dana osnivanja se kontinuirano razvijao prateći savremene trendove u oftalmologiji kako kadrovski, tako i opremom. Osnivač Odjela i prvi načelnik je bio pokojni prim. dr Veljko Sladojević.
   Medicinski kadar je odlazio na edukaciju u više domaćih i stranih centara za oftalmologiju.Tako da su ljekari oftalmolozi KB Zenica obavili edukacije u Francuskoj, Češkoj ,USA-a , Hrvatskoj , Sloveniji , Srbiji te kliničkim centrima u BiH .
   Danas se na Odjelu oftalmologije obavljaju savremeni dijagnostički, terapijski i operacijski zahvati, a Odjel je mjesto edukacije mladih oftalmologa, središte stručnog, naučnog, nastavnog i publicističkog rada.

  6. Djelatnost Odjela:
   Na Odjelu se obavljaju svi operativni zahvati na prednjem segmentu oka, liječe sva upalna i degenerativna stanja oka i okoline oka. Najčešće operacije su: operacija katarakte, glaukoma, strabizma,dakriociste, degenerativnih stanja sluznice oka, plastično rekonstruktivni zahvati, kao i sve povrede prednjeg segmenta oka.

   Prateći savremene trendove u oftalmologiji uspješno radimo operacije katarakte kako klasičnom metodom (ECCE ) tako i najsavremeniom ultrazvučnom metodom – FAKO METODOM, te lasersko odklanjanje sekundarne katarakte.

   Svakodnevno pružamo usluge pregleda u specijalističkim ambulantama( specjalistička ambulanta I i II u stacionaru ) , kabinetima i terenskim ambulantama ZE –DO kantona (Zavidovići 3x sedmično, Breza 2x sedmično i Vareš 1x sedmično).

   Odgovarajući zahtjevima vremena i razvoju oftalmologije, Odjel je tokom svih godina doživljavala brojne kvalitativne promjene.
   Danas u Službi radi 11 oftalmologa, 5 magistra medicinskih nauka, 3 ljekara u fazi pripreme doktorske disertacije, a 2 ljekara su u fazi izrade magistarskog rada, 5 ljekara su stekli titulu primarijus.

   Pored ljekara oftalmologa u Službi je zaposleno 1 dipl. med. sestra, 2 VS med. sestre i 20 medicinska sestra/tehničar.

   Kreveti ocno

  7. Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

   Služba raspolaže sa 25 kreveta

   Rad u užim organizacionim oblicima Službe teče kroz dva osnovna segmenta:

   1. Odjeljenje oftalmohirurgije
       Intezivna poluintezivna njega bolesnika

   2. Odjeljenje opšte oftalmologije

   2a. Odsjek za orto-pleoptikuOrtopl ocno
   Pri Odsjeku za orto-pleoptiku radi Kabinet za orto-pleoptiku.U Kabinetu za orto-pleoptiku se liječe slabovida djeca i odrasli, te djeca i odrasli sa izmijenjenim motilitetom oka i drugim poremećajima koji su vezani za položaj oka. Kabinet je opremljen adekvatnom i savremenom opremom, te se vrši kompletna dijagnostika i liječenje. Tretman u Kabinetu je konzervativan i operativan, te se vrši preoperativna priprema za funkcionalne i esteske operacije poremećaja motiliteta i položaja oka.

   U sklopu dijagnostike ovog kabineta nabavljen je najmoderniji instrument za objektivno odredjivanje refrakcije djece i odraslih: retinoskop, kojim se od sada u midrijazi (nakon ukapavanja kapi za širenje zjenice) objektivno odredjuje puna dioptrija pod nazivom retinoskopija u midrijazi.

   2b. Odsjek za glaukom
   U sklopu dijagnostike  i obrade  glaukomskog pacijenta,  uvedena je  nova dijagnostička procedura  CCT (PAHIMETRIJA) podrazumijeva  mjerenje  centralne  debljine rožnice, te se prema korekcionom faktoru odredjuje  vrijednost  intraokularnog tlaka.

   Kabinet za glaukom
   U Kabinetu za glaukom se provodi kompletna dijagnostička procedura glaukomskog oboljenja i prevencija iste. Pacijenti kojima je potrebno operativno rješavanja glaukoma upućuju se na odjel, a ostali se kontrolišu u kabinetu do stabilizacije očnog tlaka, a potom upućuju na kontrole u specjalističke ambulante. Osim konzervativnog i hiruškog pristupa liječenja operacije glaukoma se rade i laserskim zahvatom u okviru dnevne bolnice.

   U sklopu dijagnostike i obrade glaukomskog pacijenta uvedena je nova dijagnostička procedura CCT (Pahimetrija), što podrazumjeva mjerenje centralne debljine rožnice, te se prama datom korekcionom faktoru odredjuje vrijednost intraokularnog tlaka. Nabavljen je novi aparat– pahimetar CCT tako da se pacijentima može pružiti savremen pristup liječenja glaukomskog oboljenja.

   2c. Odsjek za okuloplastiku

   Uz podršku rukovodstva Odjela za oftalmologiju i rukovodstva KBZ, Odsjek okuloplastike Odjela oftalmologije zajedno sa Odjelom za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KBZ predstavila je rezultate kompleksnog multi-step hirurskog zahvatana 37. Evropskom kongresu društva za okularnu plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju (ESOPRS) koji se održao od 12-15.09. u Bukureštu, Rumuniji u sklopu rada pod nazivom: “Steps facial reconstruction in the case of Neurofibromatosis Type 1” (Jovanovic N, Dizdarevic A, Dizdarevic N,Haračić A, Gafurovic L). Takodjer, veliki uspjeh za Kantonalnu bolnicu Zenica postignut je primanjem ljekara Odjela oftalmologije dr. mr.sci.med. Nine Jovanovic, MPH u Evropsko društvo okuloplastičnih i rekonstruktivnih hirurga nakon ispunjavanja niza kriterija koje aplikacija za članstvo nalaže kao prvog i jedinog člana iz Bosne i Hercegovine.

   U nastavku učestvovanja na stručnim skupovima, Odjel za oftalmologiju i njegov Odsjek za okuloplastiku, su na Njemačkom Internacionalnom Kongresu DOG2018 u Bonnu, Njemačka (27-30.09.) predstavili rad pod nazivom: A case of bilateral blepharoptosis in a patient with thyroid disease and eye movement disorders” (Jovanovic N, Isaković Dž, Dizdarevic A, Muharemovic E, Pidro A)I u narednim mjesecima Odjel oftalmologije planira nastaviti sa stručnim učešćima i prezentacijama rezultata svog rada, te daljim usavršavanjem ljekara o kojima ćemo vas kontinuirano obavještavati.

   Ističemo da naš odjel okuloplastike trenutno obavlja sve operativne zahvate periokularne regije i suznog aparata oka uključujući operacije na kapcima kod djece i odraslih. Sve operativne metode rade se najsavremenijom tehnikom i pristupom.

   Kabineti:

   Ocno laser01Kabinet za laser
   U Kabinet za laser pacijenti se javljaju po uputi nadležnog oftalmologa čiji su nalaz obavezni donijeti na prvi pregled.To su pacijenti sa bolestima stražnjeg segmenta oka, a najčešće su vaskularne bolesti retine, promjene u makuli i vidnom živcu. U Kabinet se upućuju i pacijenti sa glaukomom, kao i pacijenti koji nakon operacije mrene imaju indikaciju za laser intervenciju.

   Kabinet je opremljen sa: fundus kamerom Visucam lite Digital Camera (Carl Zeiss Meditec); Solid-State 532nm Green Laser (Novus Spectra, Lumenis ECO:12047); Nd Yag laser (QS CSO SL 980)

   Ocnokabinet za leceKabinet za kontaktologiju
   Kabinet za kontaktologiju: Apliciraju se sve vrste kontaktnih leća zbog medicinskih ili kozmetičkih indikacija.

   Pruža se kvalitetna edukacija bolesnika (nosilaca kontaktnih leća) o njihovoj njezi, protokolu nošenja i njege istih, kao i o mogućim komplikacijama.

   Kabinet za funkcionalna ispitivanja
   Kabinet za funkcionalna ispitivanja je opremljen UZ sa A i B sondom, s ciljem potpunije dijagnostičke obrade bolesnika, najsavremenijim IOL kalkulatorom što stvara preduslove da se na najkvalitetniji način izvrše sve potrebne pripreme za operaciju katarakte (mrene), te Hess-Lancaster aparat – za ispitivanje diplopija (dvoslika). Provode se dijagnostički pregledi bolesti stražnjega očnog segmenta, te pregledi kod nekih sistemskih bolesti koje mogu dovesti do oftalmoloških komplikacija. U toku je nabavka OCT angiografa.

   U okviru našeg kabineta za povrede oka implementirali smo bolnički Registar trauma i povreda oka (BH Registar trauma i povreda oka) koji objedinjuje u bazi podataka sve teže povrede oka i adneksa oka. Obzirom da je ovo prvi registar u našoj zemlji za ovu vrstu patologije, isti će nam omogućiti bolje statističko praćenje i evaluaciju faktora rizika i načina prevencije kod djece i odraslih.
   U okviru osnovne oftalmološke dijagnostike nabavljen je najnoviji ultrazvučni aparat sa A-scan i B-scan sondom za dijagnosticiranje patoloških stanja oka.

   U sklopu novoformiranog Odsjeka za okuloplastiku obavljamo dijagnostičke preglede bolesti i poremećaja periokularne regije i suznog aparata: vanjska dakriocistorinoskopija sa ugradjom lacrimalnog stenta, lateral tarsal strip, reinsercija retraktora kapaka, Quickert suture, medial spindle procedura, blepharoplastika gornjih i donjih kapaka kod funkcionalnih indikacija, transplantacija prednje i stražnje lamele, gornjeg i donjeg kapka, frontalis sling, operacije funkcionalne retrakcije kapaka, sondiranje i ubacivanje lakrimalnog stenta kod kongenitalne opstrukcije nasolakrimalnog kanala.

  8. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

   Rad na Odjelu oftalmologije organizovan je u vremenu od 07.00h do 15.00h, svaki radni dan, kada se vrše i kontrole pacijenata, ljekar u dežuri dostupan je 00-24.00h.

  9. Uputstvo za pacijente:
   Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled imaju:
   - ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
   - nalaz specijaliste oftalmologa koji traži pregled, a ne ljekara porodične medicine (kabinetski dio)
   - ovjerena uputnica od porodičnog ljekara (za SB kanton i validna Odluka komisije kantona)
   - svu raspoloživu raniju dokumentaciju

   Informacije su dostupne na telefon broj:

   Informacije o pacijentima na Odjelu direktno na broj 447-286 lokal 7286 i 447-289 lok 7289

   Naručivanje pacijenata: (zbog reorganizacije Odjela oftalmologije, telefoni za naručivanje pacijenata (kabineti i ostali telefoni na odjelu) nisu trenutno u funkciji do daljnjeg.

   Kabinet za glaukom - 032/ 447 293, svaki radni dan u vremenu od 12. 30.-13.30h
   Kabinet za laser - tel. broj: 032/447 287, svaki radni dan u vremenu od 13 -14 00h
   Kabinet za kontaktna sočiva - 032/447 292, svaki radni dan u vremenu od 11-12h
   Kabinet za ortopleoptiku: 032/447 291, svaki radni dan od 13-14h

   Posjeta bolesnicima je dozvoljena svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 sati, a srijedom subotom, nedjeljom na dane državnih praznika u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.

  10. TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
16 Načelnik službe - Dženana Isaković 7283 447-283
16 Glavna sestra službe
7284 447-284
16 Ljekarska soba 7285 447-285
16 Administrator - Šabanović Amela 7286 447-286
16 Kabinet za laser - Šef kab.
7287 447-287
16 Kabinet za laser
7287 447-287
16 Ljekarska soba - dežurni ljekar
7288 447-288
16 Prijemna amb. - Med. sestra Smajlović Merima 7289 447-289
16 Ljekarska soba
7290 447-290
16 Kabinet za orto – pleoptiku - VMS Karalić Aida 7291 447-291
16 Kabinet za kont. sočiva - Šef
7292 447-292
16 Kabinet za glaukom - Šef kab. Dženana Isaković 7293 447-293
16 Ljekarska soba - Dženana Isaković, Smaragda K. 7504 447-504
16 Ljekarska soba - Bruno A., Edin M. 7294 447-294
16 Odjel - dežurne medicinske sestre 7295 447-295
16 Op. sala - gl. med. sestra op. sale Rakić S. 7296 447-296
16 Telefon za pacijente na hodniku 7297 447-297
16 Čajna kuhinja - Servirke 7298 447-298