Odjel patologije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

nac patNačelnik - Dr Lejla Mujbegović, specijalista patolog

387 32 447-242 lok. 7242

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

 

Šifrarnik usluga


Naziv Odjela:pat02pat01

ODJEL PATOLOGIJE

Načelnik/ca Odjela:

Dr Lejla Mujbegović

Glavna medicinska sestra/tehničar organizacione jedinice:

Vršioc dužnosti glavnog tehničara odjela – Haseba Mušović, laborant

Sekretar odjela:

Hadžera Mehić

Kratki istorijat Službe:

Odjel patologije KBZ je osnovana 1959. godine, ali se nažalost sporo i slabo razvijala. Do decembra 2010. godine radilo se na zastarjeloj opremi i bez saradnje sa službama u okruženju. Otvaranjem Odjela za onkologiju uvidjelo se da ovako organizovana služba nije u mogućnosti zadovoljiti potrebe i pratiti rad drugih odjela u bolnici. Uvidjela se potreba za proširenjem kapaciteta, osavremenjivanje opreme i kadrovsko ojačanje. Zajedničkim naporima mendžmenta KBZ i uz pomoć italijanskog partnera regije Piemonte urađene su pripreme za formiranje Odjela za patologiju koja će moći pratiti i zadovoljiti savremene tokove, a što je obuhvatalo izgradnju adekvatnog prostora, nabavka savremene opreme i obuka kadra za rad koja se obavljala u Tuzli, Sarajevu, Zagrebu i Torinu. Danas na Odjelu rade tri specijalista patologa, 4 kolegice su na specijalizaciji, u patohistološkom laboratoriju radi 5 laboranata, u citološkom kabinetu 3 citoskrinera, u prosekturi 1 pomoćnik obducenta i radnik u mrtvačnici, a u administraciji 2 administratorke, dok pomoćno osoblje obezbjeđuju drugi Sektori KBZ.

Djelatnost Usluge koje pruža Odjel patologije:

-prijem i obrada tkiva i tekućina za patohistološku i citološku analizupat03
-spravljanje uzoraka za mikroskopsku analizu, te pisanje patohistoloških nalaza koji se dostavljaju na odjele KBZ
-analiza uzoraka na standardnim bojenjima, specijalnim histohemijeskim bojenjima i imunohuistohemijskim bojenjem;
-analiza citoloških uzoraka i očitanje PAP- a nalaza;
-prisustvovanje preoperativnom i onkološkom konziliju
-obdukcije;
-izdavanje dokumentacije i  tijela preminulih u KBZ;
-saradnja sa tužilaštvom ZE DO Kantona u smislu pružanja određenih usluga za njihove potrebe;
-imamo mogućnost adekvatnog smještaja na određeno vrijeme preminulih u i van KBZ.pat04

Organizacija organizacione jedinice:

Odjel patologija se sastoji od: Odsjeka za patohistologiju i citološkog kabineta.
Odjel za patohistologiju obuhvata: patohistološki laboratorij, imunohistohemijski laboratorij, prosekturu i mrtvačnicu.

Uži oblici dijelova procesa rada :

Na ovom odjelu se vrši prijem i obrada svih vrsta tkiva i tjelesnih tekućina koje odstranjuju operateri i ljekari u određenim kabinetima. Od odabranih uzoraka se prave preparati za mikroskopsku patohistološku i citološku obradu, te se vrši njihovo očitavanje na standardnim bojenjima, a po potrebi vršimo i analizu uzoraka sa specijalnim histohemijeskim bojenjima i imunohuistohemijskim bojenjem.  U citološkom kabinetu se pored očitanja citoloških razmaza vrši i očitanje PAP- a nalaza.

U prosekturi se rade obdukcije na zahtjev  kliničara, a u administrativnom dijelu se vrši pisanje, štampanje i izdavanje nalaza i drugih dokumenata u skopu naše djelatnosti. U mrtvačnici se vrši prijem i izdavanje umrlih, a imamo hladnjaču za egzituse, te mogućnost zadržavanja istih na određeno vrijeme.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice:

Radno vrijeme Odjela patologije je od 7,30 – 15,30 h. Prijem materijala koji donose donose tehničari sa drugih odjela, a gotove nalaze odnose na svoje odjele,  se vrši od 7,30h do 11,30 h, a od 11,30h pa nadelja se vrši patohistološki prijem materijala. Vrše se svakodnevno očitavanja gotovih uzoraka, a obavljaju se i sve druge djelatnosti u sklopu potreba KBZ.  Odjeljenje za patologiju godišnje uradi oko 7500-8500 biopsija, te oko 20 patoloških obdukcija.Kabinet za citologiju u čijem sklopu se radi skrining projekat ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, uradi godišnje oko 13 000 citoloških analiza.

Uputstvo za pacijente:

Obzirom da se na ovom odjelu radi sa kancerogenim i drugim različitim hemikalijama, te sa ljudskim tkivom i tjelesnim tekućinama koji su kontaminirani pacijenti uglavnom ne dolaze na ovaj odjel  i nemaju direktan kontakt sa osobljem ovog odjela.  Ukoliko neko lično donese materijal za obradu koji je uzet van KBZ, pacijent koji traži analizu mora imati uredno ispunjenu uputnicu za Odjel patologije i zdravstvenu legitimaciju.

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
23 Načelnik odjela - Dr. Lejla Mujbegović
7242 447-242
23 Glavni tehničar odjela- Haseba Mušović, laborant 7245 447-245
23 Administracija - Hadžera Mehić, Halida Bašić 7244 447-244
23 Glavni tehničar odsjeka za patologiju – Adisa Kadrić, laborant 7246 447-246
23 Ljekarska soba - Fatima Juković-Bihorac
7243 447-243
23 Ljekarska soba - Senada Mušović-Čoloman
7498 447-498
23 Prosektura-Nedžad Kulačić, Trako Neđib 7497 447-497
23 Citološki kabinet 7247 447-247