Odjel radiološke dijagnostike

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Alijagić -Fazlihodžić dr Zuhreta

centrala: 00 387 32 447-273 lok. 7273

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Obavijest o informacijama na Odjelu radiološke dijagnostike

  • svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za CT dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 265 u periodu od 11-14h svakim radnim danom.
  • svi pacijenti mogu dobiti informacije o naruđbi za MRI dijagnostiku na telefonskom broju 032/447 271 u periodu od 09-14h svakim radnim danom.

ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi

2. Odjeljenje dijagnostike

2.1. Odsjek neuroradiološka dijagnostika
2.2. Odsjek ultrazvučna dijagnostika
2.3. Odsjek dijagnostika torakalnih organa i vrata
2.4. Odsjek vaskularna dijagnostika i interventne procedure
2.5. Odsjek dijagnostika abdomena i zdjelice
2.6. Odsjek pedijatrijska radiologija
2.7. Odsjek dijagnostike lokomotornog sistema
2.8. Odsjek dijagnostike bolesti dojke

3.Konsultativno-specijalsitička ambulanta

 

Naziv Službe:

ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

Načelnik/ca Službe:

Alijagić -Fazlihodžić dr Zuhreta

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Igor Vučak, viši radiološki tehničar

Kratki istorijat Službe:

rtg vSlužba za radiologiju Kantonalne bolnice Zenica svoje djelovanje datira od vremena osnivanja RMC Zenica, kada se u kadrovskom i materijalno-tehničkom pogledu svrstava u vodeće Službe sličnog ranga na nivou BiH i bivše države.

Poseban zamah razvoja Službe se evidentira u poratnim godinama (1995-1997. godina) kada se kadrovski ojačava i uz pomoć donacija Kraljevine Saudijske Arabije, Visokog Saudijskog komiteta za pomoć, Vlade Zeničko-dobojskog kantona, resornog Ministarstva zdravstva, menadžmenta Kantonalne bolnice, realizuju nabavke UZ kolor-doppler aparata, te nabavka, instalacija i puštanje u pogon prvog spiralnog CT aparata (Picker PQ5000) na prostorima BiH, kao na ovim prostorima Balkana (12.06.1997).

Od 22.06.2009. godine pušteni su u rad u punom kapacitetu novonabavljeni digitalni uređaji za magnetnu rezonancu MAGNETOM Avanto 1,5 Tesla i četrdeset slajsni CT uređaj.

MAGNETOM Avanto 1,5 Tesla je sistem za magnetnu rezonancu (MR) renomiranog proizvođača medicinske opreme Siemens Medical Solutions, koji inkorporira siemensovu revolucionarnu tehnologiju TIM (Total Imaging Matrix).

Siemensov 40 slajsni spiralni submilimetarski CT aparat SOMATOM definition AS 40 je CT sa adaptivnim spiralnim i mjernim poljem s pratećom radnom stanicom (MMWS Leonardo). Aparat pripada kategoriji najnovijih multi-slice spiralnih CT skenera sa 40 efektivnih slojeva, koji omogućava da se u toku jednog skena dobije 40 efektivnih slojeva pri punom skeniranju od 360 stepeni i trajanju rotacije od 0,33 sekunde. Podržan je i najsavremenijim 3D softverskim alatima.

 

 MR Ing Rad vrtg1 vMR prvipacijent1 vMR prvipacijent v

Djelatnost Službe:

U okviru Službe za Radiologiju Kantonalne bolnice Zenica, pacijentima se pružaju sljedeće vrste medicinskih usluga:

Kompletna standardna radiografska obrada po sistemima uz ciljana snimanja (radiološka dijagnostika lokomotornog sistema),
Kontrastne pretrage koje obuhvataju:
gastrointestinalni trakt – radioskopija jednjaka, gastroduodenuma, pasaža tankog crijeva, irigografija, fistulografija…
urogenitalni trakt – intravenska urografija, uretrocistografija, mikciona cistografija, retrogradna ureteropielografija, fistulografija…
pretrage bilijarnog trakta – biligrafija, holangiografija kroz T dren…
flebografija.
Kompletna CT obrada po organima i organskim sistemima, izuzev interventnih metoda,
Kompletna MRI obrada po organima i organskim sistemima, izuzev MRI srca i MRI krvnih sudova ekstremiteta,
UZ dijagnostička obrada organa po organima i organskim sistemima – abdomen, zdjelice, vrat, „small parts“, uz dojki, doppler obrada (reduciran opseg)…,
Mamografske pretrage.

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

a) Zajednički poslovi,

b) Odjeljenje za ležeće bolesnike,

c) Kabineti za:

magnetnu rezonancu,
kompjuteriziranu tomografiju,
ultrazvučnu dijagnostiku,
lokomotornu dijagnostiku,
kontrastne pretrage,
mamografiju,
interni odjel.

d) Konsultativno-specijalistička ambulanta.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Radno vrijeme u Službi je:

(prva smjena – rad u dg. kabinetima) 07:30 - 14:00
(druga smjena – magnetna rezonanca) 13:30 - 20:00
(dežura) 14:00 - 08:00
(šalter za informacije) 07:00 - 15:00

Uputstvo za pacijente:

Pacijenti koji su upućeni na pojedine radiološke procedure neophodno je da sa sobom imaju sljedeću medicinsku dokumentaciju:

magnetna rezonanca - uputnica za magnetnu rezonancu, odobrenje od strane ljekarske komisije (dobiva se u Kantonalnoj bolnici Zenica), nalaz ljekara koji zahtjeva pregled magnetnom rezonancom, medicinska dokumentacija o prethodno urađenim pretragama metodama magnetne rezonance, kompjuterizirane tomografije ili ultrazvučnom metodom, u slučaju ugradnje stranih tijela u organizam obavezan je pisani trag operatera o kompatibilnosti ugrađenog materijala sa magnetnim poljem, za osobe mlađe od 18 godine obavezan je potpis roditelja ili staratelja...

kompjuterizirana tomografija - uputnica za kompjuteriziranu tomografiju, nalaz ljekara koji zahtjeva pregled kompjuteriziranom tomografijom, medicinska dokumentacija o prethodno urađenim pretragama metodama magnetne rezonance, kompjuterizirane tomografije ili ultrazvučnom metodom,

ultrazvučna dijagnostika – uputnica za ultrazvučni pregled, nalaz ljekara koji zahtjeva ultrazvučni pregled, medicinska dokumentacija o prethodno urađenim pretragama metodama magnetne rezonance, kompjuterizirane tomografije ili ultrazvučnom metodom,

lokomotorna dijagnostika - uputnica za radiološku proceduru,

kontrastne pretrage - uputnica za kontrastnu pretragu, ranije medicinska dokumentacija, nalaz ljekara koji zahtjeva određenu kontrastnu pretragu,

mamografija - uputnica za mamografiju, prethodni mamografski i ultrazvučni nalazi dojki,

interni odjel – uputnica za radiološku proceduru.

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
21 Načelnik službe  -
7263 447-263
21 Glavni tehničar 7264 447-264
21 Prijemna kancelarija 7265 447-265
21 Kabinet za radiografiju „Dijagnostika 1.“ 7266 447-266
21 Kabinet za radioskopiju „Dijagnostika 2.“ 7267 447-267
21 Kabinet za radiografiju „interno“ 7173 447-173
21 Soba dežurnog inžinjera radiologije 7272 447-272
21 Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku 7269 447-269
21 Kabinet za CT dijagnostiku
7268 447-268
21 Recepcija za magnetnu rezonancu
7271
447-271
21 Kabinet za magnetnu rezonancu
7275 447-275
21 Ljekarska soba dr Zuhra/Amila
7277 447-277
21 Čajna kuhinja
7281 447-281
21 Ljekarska soba dr Velida/Anela 7278 447-278
21 Ljekarska soba dr Alisa/Affan 7280 447-280
21 Ljekarska soba dr Alma/Marjana 7273 447-273
21 Ljekarska soba dr Alija Strika 7276 447-276
21 Soba za sastanke - Viewing soba 7274 447-274
21 Soba dežurnog ljekara specijaliste 7282 447-282